Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Erasmus+ Projekte

Erasmus+ @Colourbox

Schools: Future Labs

Το αντικείμενο του προγράμματος «Schools: Future Labs» είναι η εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης στην διδασκαλία, όπου συνδυάζονται η ξένη γλώσσα και τα θετικά μαθήματα (STEM subjects), εφαρμόζοντας την μέθοδο CLIL (συνδυασμένη εκμάθηση αντικειμένου γλώσσας) στην πέμπτη και έκτη τάξη.

Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα, όπου τα σχολεία από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία, ανταλλάσσουν υλικό και ιδέες διδασκαλίας συμμετέχοντας σε καταρτίσεις και εφαρμόζοντας την μεθοδολογία στην τάξη. Η πρόοδος του προγράμματος Schools:Future Labs αξιολογείται συνεχώς μέσω ετήσιων συναντήσεων των εταίρων, όπου θέτουν νέους στόχους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μέσα από ένα λεπτομερές σύστημα της εφαρμογής και της αξιολόγησης της μεθόδου, και σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς και αφοσιωμένους ερευνητές, το πρόγραμμα διερευνά την ικανότητα της επιτυχίας μέσω της bottom-up μεθοδολογίας της διδασκαλίας σε συνδυασμό με την έρευνα δράσης. Τα μαθήματα STEM διδάσκονται σε συνδυασμό με την ξένη γλώσσα, στοχεύοντας στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη μάθηση.