Εξάσκηση χωρίς φραγμούς

Τα Εξεταστικά Κέντρα του Goethe-Institut λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες εξεταζομένων με αναπηρίες και προσπαθούν να ανταποκριθούν με εξατομικευμένες λύσεις σε αυτές τις ανάγκες. Ως υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες θεωρούνται άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, καθώς και άτομα με κινητικά προβλήματα.
 
Για το σκοπό αυτό διατίθενται για κάθε επίπεδο εξετάσεων πιστοποιημένα προσομοιωτικά τεστ προσβάσιμα σε όλους. Τα προσομοιωτικά αυτά τεστ είναι διαδραστικά, δηλαδή μπορείτε άμεσα να δείτε πώς αξιολογηθήκατε. Η εξάσκηση για την εξέταση μπορεί να γίνει επίσης από κάθε κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σε επίπεδο αρχαρίων

Εξάσκηση χωρίς φραγμούς Α1
Εξάσκηση χωρίς φραγμούς Α2
 

Δείγμα εξέτασης για εφήβους με προβλήματα όρασης (γραμματοσειρά Tahoma σε μεγέθυνση)

Σε μεσαίο επίπεδο

Εξάσκηση χωρίς φραγμούς Β1
Εξάσκηση χωρίς φραγμούς B2
 

Δείγμα εξέτασης για εφήβους με προβλήματα όρασης (γραμματοσειρά Tahoma σε μεγέθυνση)

Σε προχωρημένο επίπεδο