Πρότυπα ποιότητας

Spracharbeit Berlin Lateinamerika Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Ποιότητα. Μια λέξη που παίρνουμε στα σοβαρά

Το όνομα του Goethe-Institut,  το υψηλό επίπεδο ποιότητάς του στο μάνατζμεντ και η πολυετής πείρα του εγγυώνται ότι οι εξετάσεις που διενεργεί ανταποκρίνονται στις εξαιρετικά αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις των γλωσσικών εξετάσεων.

Ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στη διδασκαλία και τις εξετάσεις επεξεργάζονται τις ασκήσεις. Την τελική σύνταξη αναλαμβάνουν τα Κεντρικά στο Μόναχο.
Το εξεταστικό υλικό δοκιμάζεται σε συνθήκες πραγματικής εξέτασης πριν χρησιμοποιηθεί και τα αποτελέσματα αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά. Οι εξεταστές εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται σε κεντρικά και περιφερειακά σεμινάρια.

Πώς μπορείτε να διακρίνετε την υψηλή ποιότητα:

Αμεροληψία

Οι εξετάσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές – χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φύλο, η καταγωγή ή άλλου είδους περιορισμοί.

Εγκυρότητα

Ο καθοριστικός παράγοντας σε μία γλωσσική εξέταση θα έπρεπε να είναι οι γλωσσικές δεξιότητες και όχι η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, η ευφυΐα ή οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

Αξιοπιστία

Όλες οι επιδόσεις αξιολογούνται από δύο εξεταστές, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Πρακτικότητα

Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώσουμε τις εξετάσεις μας: τη διάρκεια της εξέτασης, τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τις γενικές προϋποθέσεις. 

Ενιαία πρότυπα ποιότητας:

Το Goethe-Institut ως ιδρυτικό μέλος της ALTE (Association of Language Testers in Europe) επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση και εφαρμογή των προτύπων ποιότητας.
 
Η ALTE έχει θέσει τους εξής στόχους:
  • Την καθιέρωση ενιαίων επιπέδων, ώστε τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας να αναγνωρίζονται διεθνώς.
  • Την καθιέρωση ενιαίων προτύπων ποιότητας για όλα τα στάδια της εξέτασης, δηλαδή από την εκπόνηση των θεμάτων και τη δομή της εξέτασης ως τη διεξαγωγή, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και την αποθήκευση δεδομένων.
  • Τη συνεργασία σε κοινά σχέδια δράσης, όπως επίσης και την ανταλλαγή εμπειριών και επιστημονικών γνώσεων.
Το 2003 η ALTE εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και έκτοτε έχει ρόλο συμβούλου σε θέματα αξιολόγησης επιδόσεων και πιστοποίησης γνώσεων. Το 2006 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατέστησε την ALTE επίσημο συμβουλευτικό του όργανο.