Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat C1

Βήμα-βήμα: Οι ενότητες

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).

Η εξέταση διεξάγεται σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως (ηλεκτρονικά) άρθρα και αποσπάσματα από εφημερίδες και περιοδικά. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα βασικά σημεία, επιμέρους λεπτομέρειες και απόψεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Εκφράζετε και αιτιολογείτε γραπτώς την άποψή σας σε ένα Forum πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα και γράφετε ένα επίσημο μήνυμα. Χρησιμοποιείτε διαφορετικό τόνο, γλωσσικό ύφος και κώδικα, όπως αρμόζει στην εκάστοτε περίσταση και αποδέκτη.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Ακούτε ένα Podcast, μια συνέντευξη, μια συζήτηση και μια διάλεξη. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα βασικά σημεία, επιμέρους λεπτομέρειες και απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα.

Διάρκεια: περ. 40 λεπτά

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κάνετε μια σύντομη παρουσίαση ενός σύνθετου θέματος και συζητάτε πάνω σε αυτό με τον/την συνεξεταζόμενo/-η. Επιπλέον ανταλλάσετε επιχειρήματα γύρω από ένα αμφιλεγόμενο θέμα.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Προϋποθέσεις

Το Goethe-Zertifikat C1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για ενηλίκους.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή τη γερμανική τους υπηκοότητα.
  • Η συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat C1 συνιστάται για ενδιαφερόμενους από 16 ετών.
  • Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε -ανεξάρτητα από προηγούμενες γνώσεις και προϋποθέσεις εκμάθησης- κατά κανόνα 800 έως 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.