Προσωπικο του Ινστιτουτου

Beate Köhler
Διευθύντρια του Goethe-Institut Thessaloniki
Τηλ.: + 30 2310 889610
Φαξ: + 30 2310 831871
beate.koehler@goethe.de
Beate Köhler
Διευθύντρια του Goethe-Institut Thessaloniki
Τηλ.: + 30 2310 889610
Φαξ: + 30 2310 831871
beate.koehler@goethe.de
Aris Kalogiros
Συντονισμός Πολιτιστικού Προγράμματος
Τηλ.: + 30 2310 889611
Φαξ: + 30 2310 831871
Aris.Kalogiros@goethe.de
Sotiris Stampoulis
Συντονιστής Προγράμματος „Metalogues“
Τηλ.: + 30 2310 889613
Φαξ: + 30 2310 831871
Sotiris.Stampoulis@goethe.de
Marianna Pyloridou
Διευθύντρια Tομέα Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης του Goethe-Institut Thessaloniki
Τηλ.: + 30 2310 889582
Φαξ: + 30 2310 831871
marianna.pyloridou@goethe.de
Georgia Tsitsiona
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: + 30 2310 889586
Φαξ: + 30 2310 831871
bibliothek-thessaloniki@goethe.de
Helga Vranos
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: + 30 2310 889586
Φαξ: + 30 2310 831871
bibliothek-thessaloniki@goethe.de
Beate Köhler
Διευθύντρια του Goethe-Institut Thessaloniki
Τηλ.: + 30 2310 889610
Φαξ: + 30 2310 831871
beate.koehler@goethe.de
Chariklia Margaritou
Υπεύθυνη για το πρόγραμμα γλωσσικού τμήματος
Τηλ.: + 30 2310 889610
Φαξ: + 30 2310 831871
sprache-thessaloniki@goethe.de
Peter Moorkamp
Υπεύθυνος οργάνωσης εξετάσεων
Τηλ.: + 30 2310 889588
Φαξ: + 30 2310 831871
pruefungskoordination-thessaloniki@goethe.de
Petra Kaltsas
Επιμελήτρια Γλωσσικού Τμήματος/Εξετάσεων και Εντεταλμένη σύμβουλος TestDaF
Τηλ.: + 30 2310 889583
Φαξ: + 30 2310 831871
Petra.Kaltsas@goethe.de
Melanie Kadau
Γραμματεία γλωσσικού τμήματος
Τηλ.: +30 2310 889 591/2
Φαξ: +30 2310 831 871
sprache-thessaloniki@goethe.de
Ηρα-Χριστινα Ροιδου
Γραμματεία γλωσσικού τμήματος
Τηλ.: +30 2310 889 591/2
Φαξ: +30 2310 831 871
sprache-thessaloniki@goethe.de
Lydia Andreopoulou
Γραμματεία τμήματος εξετάσεων
Τηλ.: + 30 2310 889625
Φαξ: + 30 2310 831871
pruefung-thessaloniki@goethe.de
Mirella Mantakou
Γραμματεία τμήματος εξετάσεων και Βοηθός προγράμματος START – Create Cultural Change
Τηλ.: + 30 2310 889624
Φαξ: + 30 2310 831871
pruefung-thessaloniki@goethe.de
Glykeria Tsangari
Γραμματεία τμήματος εξετάσεων
Τηλ.: + 30 2310 889593
Φαξ: + 30 2310 831871
pruefung-thessaloniki@goethe.de
Anastasia Papanakli
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής συνεργασίας και Ενημέρωση Καθηγητών
Τηλ.: + 30 2310 889595
Φαξ: + 30 2310 831871
Anastasia.Papanakli@goethe.de
Katerina De Vitis
Εκπαιδευτική συνεργασία
Τηλ.: + 30 2310 889620
Φαξ: + 30 2310 831871
bildung-thessaloniki@goethe.de
Georg Bulgaropoulos
Διοικητικός Διευθυντής
Τηλ.: + 30 2310 889626
Φαξ: + 30 2310 831871
verwaltung-thessaloniki@goethe.de
Claudia Lovens
Γραμματεία τμήματος διοίκησης - Ταμείο
Τηλ.: + 30 2310 889627
Φαξ: + 30 2310 831871
Claudia.Lovens@goethe.de
Antonios Moumoglou
Διοίκηση Προσωπικού και Μηχανογράφηση Συστήματα Υπολογιστών
Τηλ.: +30 2310 889 626
Φαξ: + 30 2310 831871
Antonios.Moumoglou@goethe.de
Efi Kefalidou
Υποδοχή και πληροφορίες
Τηλ.: + 30 2310 889610
Φαξ: + 30 2310 83187
info-thessaloniki@goethe.de
Georgios Antoniadis
Επιστάτης – Τεχνικός εποπτικών μέσων
Τηλ.: + 30 2310 889615
Φαξ: + 30 2310 831871
Georgios.Antoniadis@goethe.de
Christos Denesidis
Επιστάτης – Τεχνικός εποπτικών μέσων
Τηλ.: + 30 2310 889615
Φαξ: + 30 2310 831871
Christos.Denesidis@goethe.de
Stavros Kitsos
Επιστάτης – Τεχνικός εποπτικών μέσων
Τηλ.: + 30 2310 889615
Φαξ: + 30 2310 831871
Stavros.Kitsos@goethe.de
Konstantinos Koultoukis
Επιστάτης – Τεχνικός εποπτικών μέσων
Τηλ.: + 30 2310 889615
Φαξ: + 30 2310 831871
Kostas.Koultoukis@goethe.de