Támogatott fordítások

legutóbb megjelent

Daniel Kehlmann: El kellett volna menned, Magvető, 2017 © Magvető Kiadó Daniel Kehlmann: El kellett volna menned
(eredeti cím: Du hättest gehen sollen. Rowohlt Verlag)
Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest, Magvető Kiadó, 2017
ISBN 978-963-14-3607-5

Az elhagyatott hétvégi házba családjával érkezik az alkotói válságban lévő forgatókönyvíró. Először úgy tűnik, hogy azért nem tud dolgozni, mert állandóan civakodik a feleségével, ráadásul a négyéves kislánya is ott lábatlankodik, de idővel rejtélyes dolgoknak lesz tanúja. Az olvasó az elbeszélő feljegyzéseiből vele együtt próbálhatja kinyomozni a történteket.
Daniel Kehlmann könyvei A világ fölmérése óta töretlen szakmai és közönségsikerek. A szerző ezzel a könyvével bebizonyítja, hogy kísérteties történetet is mesteri módon tud írni.

Martin Walser: Kényszervirágzás. Typotex, 2017 © Typotex Kiadó Martin Walser: Kényszervirágzás
(eredeti cím: Angstblüte. Rowohlt Verlag)
Fordította: Nádori Lídia. Budapest, Typotex Kiadó, 2017
ISBN 978-963-279-944-5

Senki nem ábrázolta még így az öregedést! Karl von Kahn, a jó karban lévő hetvenes férfi a befektetésbizniszben tevékenykedik, még mindig sikeresen. Mondhatjuk úgy is: sikerre van ítélve. Nem engedi meg magának az öregkor csendjét, a rezignációt, a vissza-tekintést. Előrenéz, mint aki az örök életre pályázik, és ebből óhatatlanul következik az örökös szorongás, a megfelelési kényszer és az elkerülhetetlen kudarc. Mit kezdjen a baráti árulással? A pénzszaporítás, a gazdagodás kényszerítő parancsával? Családja fel-feltoluló náci múltjával? A fiatal szeretővel, aki bármikor arra ébredhet, hogy egy aggastyán fekszik mellette?
Nyugati civilizációnk tragikus vonása a hanyatlás és az elmúlás vehemens, kétségbeesett tagadása. Az ebben a csapdában vergődő ember sorsát néha komikusnak, de egészében szomorúnak látjuk.

Jan Philipp Reemtsma: Bizalom és erőszak. Atlantisz, 2017 © Atlantisz Könyvkiadó Jan Philipp Reemtsma: Bizalom és erőszak a modern társadalomban
(eredeti cím: Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne. Hamburger Institut für Sozialforschung)
Fordította: Zoltán Papp. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 2017
ISBN 978-963-9777-49-1

"Egy civilizációs formát az jellemez, ahogyan kijelöli azokat a területeket, ahol az erőszak tiltott, megengedett vagy kívánatos. A társadalmi bizalom kötődik e zónák stabilitásához.
A modernség evolúciós eszménye szerint a tiltott erőszak tartományának a megengedett és a kívánatos erőszak zónáinak rovására kell bővülnie.

Ma úgy véljük, hogy az öncélú erőszak irtóztató, legitimálhatatlan, és ha mégis találkozunk vele, annak mindig valamilyen egyéni patológia az oka. Ahol ez sem segít, ott rejtélynek nyilvánítjuk."

Marica Bodrožić: Cseresznyefa asztal, Napkút, 2017 © Napkút Kiadó Marica Bodrožić: Cseresznyefa asztal
(eredeti cím: Kirschholz und alte Gefühle. Luchterhand Literaturverlag)
Fordította: Szalai Lajos. Budapest, Napkút Kiadó, 2017
ISBN 978-963-263-718-1

A horvát származású német írónő, Marica Bodrožić (1973–) főhősnője, a Szarajevóból elmenekült Arjeta, csaknem minden barátjával együtt, földrajzi és metafizikus tranzittérben él. Összeköti őket a délkelet-európai származás és a háború által szétrombolt szülőhaza, valamint az a kihívás, hogy mint idegenbe szakadt, útjukat kereső, maguknak és másoknak is folyvást kérdéseket feltevő egzisztenciák mindent újra kezdjenek. A cselekmény egy hétnapos időszakot jár be – a regény hét fejezetével a bibliai teremtéstörténetre utalva –, mialatt Arjeta fotókkal teletömött műanyag szatyroktól ösztönözve új lakásában visszaemlékezik az egykori Jugoszláviában megélt boldog gyermekkorra, amelyből pusztán az emlékezés és a nagymama cseresznyefa asztala maradt meg. Emlékeibe elmerülve megtanul felejteni. Hét nap múltán már nem érzi fenyegetőnek az őt körülvevő ürességet, hanem úgy fogja fel azt, mint egy ígéretes szabad teret, amelyben újból felépítheti önmagát, túllépve a nyelv, a civilizáció és a szülőföld elvesztésén és a metafizikus hontalanságon, csüggedés nélkül nézve szembe az élettel.A könyv 2013-ban elnyerte az EU Irodalmi Díját.

Benedict Wells: És véget ér a magány, Geopen, 2017 © Geopen, 2017 Benedict Wells: És véget ér a magány
(eredeti cím: Vom Ende der Einsamkeit. Diogenes Verlag)
Fordította: Almássy Ágnes. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2017
ISBN 978-615-5724-11-4

A szerető családban növekvő Liz, Marty és Jules élete tragikus hirtelenséggel megváltozik. A testvérek intézetbe kerülnek, ahol eltávolodnak egymástól. Liz és Marty a maga módján alkalmazkodik az új környezethez, Jules, a történet elbeszélője azonban magába zárkózik. Egyedül a még nála is magányosabb Alvával köt barátságot, és csak évekkel később jön rá, mit is jelent neki a lány. Felnővén mindhárman azt hiszik, sikerült feldolgozniuk a traumát, ám a múlt sebeit nem olyan könnyű begyógyítani. Jules az apjuk álmát akarja görcsösen megvalósítani. Marty sikeres emberként kényszercselekvések rabságában él, az ellenállhatatlan Liz kínzóan szorong a csalódásoktól való félelmében. Jules végül találkozik élete szerelmével, s ezzel új fejezet kezdődik az életében: véget ér a magány, a férfi rátalál önmagára, és talán a testvérek megint közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Lutz Seiler: Krúzó, Európa, 2017 © Európa Könyvkiadó Lutz Seiler: Krúzó
(eredeti cím: Kruso. Suhrkamp Verlag)
Fordította: Győri László. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2017
ISBN 978-963-405-745-1

Miután megtörténik a baj, Edgar Bendler kereket old. Az életéből szökik ki, mosogató lesz a Keleti-tenger Hiddensee nevű legendás szigetén, túl az időn és a híreken. Itt ismerkedik össze Alexander Krusowitschcsal, azaz Krúzóval. Nehéz és meghitt barátság veszi kezdetét. Krúzó, a sziget mestere és tótumfaktuma bevezeti Edet az idénymunkás-rítusokba és a szexuális beavatást is hozó éjszaka törvényeibe. A szigetközösség motorja a Krúzó-féle utópia, mely a keletnémet szárazföld (és az élet) hajótöröttjeit azzal kecsegteti, hogy három éjszaka múltán a szabadság gyökeréig juthatnak. 1989 ősze azonban alapjaiban rázza meg a szigetet. A vége: élet-halál harc - és egy ígéret.

"Robinzonád" és egy rendkívüli barátság története: a hajdani NDK-ban íróvá érett Lutz Seiler régen várt regénye - mely 2014-ben a legnagyobb német irodalmi elismerést jelentő Német Könyvdíjat is elnyerte -1989 nyarától a jelenig ível. A rendkívüli atmoszférájú, torokszorító történetet a Keleti-tengerbe fulladt NDK-s menekültek nyomába eredő, igen alapos kutatás teszi hitelessé, melynek szálai egészen Koppenhágáig, a dán államrendőrség katakombáinak mélyéig vezetnek.

A filológiai megismerésről. Peter Szondi válogatott írásai © Gondolat, 2017 © Gondolat, 2017 A filológiai megismerésről. Peter Szondi válogatott írásai
(eredeti cím: Schriften. Suhrkamp Verlag)
Fordította: Kocziszky Éva [et al.]. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017
ISBN 978-963-963-746-1

Peter Szondi, a Magyarországon máig nála jobban ismert Szondi Lipót sorsanalitikus fia 1929-ben született Budapesten. Tizenöt éves koráig itt járt iskolába, majd 1944-ben az egész családot a bergen-belseni koncentrációs táborba deportálták. Innen kiszabadulva Svájcba emigrálhatott. Itt végezte egyetemi tanulmányait, és itt is doktorált Emil Staiger tanítványaként, majd a berlini Freie Universität professzora lett. A komparatisztika mint egyetemi stúdium megalapítójaként tartják számon ma is Németországban, noha alig néhány évet taníthatott az általa alapított intézetben. 1971-ben azt tervezte, hogy visszatér Zürichbe, ahol katedrát is nyert, de már nem foglalhatta el: negyvenkét évesen véget vetett az életének. Korai halála miatt életműve csak néhány kötetet foglal magába, ezek jó része egyetemi előadásainak kiadásával vált teljessé. A nyomdokában haladó tudós generáció és kritikusai azonban ennek ellenére egyetértenek abban, hogy Szondi életműve mégsem torzó, s – mint Christoph König megállapította – a szerző az irodalomtudománynak máig vezető alakja maradt.

Ralf Rothmann: Tavasszal meghalni, © Magvető, 2017 © Magvető Ralf Rothmann: Tavasszal meghalni
(eredeti cím: Im Frühling sterben. Suhrkamp Verlag)
Fordította: Szijj Ferenc. Budapest, Magvető Kiadó, 2017
ISBN 978-963-14-3514-6

A tizenhét éves Walter - az elbeszélő apja - egy uradalomban dolgozik fejőként. 1945 márciusában besorozzák a Waffen-SS kötelékébe a legjobb barátjával együtt. Míg a barátja, Friedrich egy harcoló alakulathoz kerül, Walter sofőr lesz a hadtápnál. Mindketten Magyarországon teljesítenek szolgálatot. Walter tanúja lesz a háború borzalmainak, és egy eltávozáson, amelyet bátorságával érdemel ki, megpróbálja megkeresni apja sírját, aki Székesfehérvár környékén esett el. Az egységéhez visszatérve megtudja, hogy a barátja dezertálni akart, elkapták, ki fogják végezni, és ő is tagja lesz a kivégzőosztagnak.

Rüdiger Safranski: Zeit, Typotex, 2017 © Typotex Kiadó Rüdiger Safranski: Idő: Amit velünk tesz és amivé mi tesszük
(eredeti cím: Zeit: Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen. Hanser Verlag)
Fordította: Simon József. Budapest, Typotex Kiadó, 2017
ISBN 978-963-2799-31-5

Az idő társadalmi homogenizációja az egységes óraidő által normatív módon hat az idő defi niálására. Ha az idő csupán az volna, amit az órák mérnek, akkor nem jelentene többet, mint az események mérhető tartamát. De így még csak nem is érintenénk az unalom, a kezdet, a gond, az örökkévalóság vagy éppen az irodalom idejét, melyek sajátlagos temporalitásokként állandóan ismételt vizsgálatot követelnek maguknak. Rüdiger Safranski az, aki most minderre vállalkozott, és az időtapasztalatok egymást gyakran elfedő eszmetörténeti és kulturális rétegződéseit a tőle megszokott lényeglátással és megfontoltsággal tárja elénk. Az időhöz annak hatásait követve közelít, tehát azt írja le, hogy mit tesz velünk, és hogy mi mivé tesszük azt.

Jenny Erpenbeck: Megy, ment, elment, Park, 2017 © Park Könyvkiadó Jenny Erpenbeck: Megy, ment, elment
(eredeti cím: Gehen, ging, gegangen. Knaus Verlag)
Fordította: Éva Blaschtik. Budapest, Park Könyvkiadó, 2017
ISBN 978-963-355-272-8

Hogyan tudjuk elviselni az idő múlását, ha a hazánkból elmenekülve egy idegen ország számunkra idegen kultúrájában tétlenségre vagyunk kárhoztatva? Hogyan küzdjünk meg az állandó bizonytalanság érzésével, hogy az otthonunkba már nem mehetünk vissza, de ahova menekültünk, ott se biztos, hogy maradhatunk? Hogy sehol nem tudunk berendezkedni, állandó vándorlásra ítéltettünk? Richard, a nyugalmazott professzor a berlini Oranienplatzon tábort ütő észak-afrikai menekültekkel beszélgetve döbben rá ezekre a kérdésekre, s próbál segíteni a kilátástalan helyzetbe jutott embereken – a maga eszközeivel.

Jenny Erpenbeck nagy művészi érzékenységgel mesél odafigyelésről és félrenézésről, űzöttségről és bizonytalanságról, láthatóvá és láthatatlanná válásról. Kevés ennél aktuálisabb téma létezik napjaink Európájában.

 • Assmann, Aleida: Rossz közérzet az emlékezetkultúrában: Beavatkozás
  (eredeti cím: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. C.H. Beck)
  Fordította: Huszár Ágnes. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2016
  ISBN 978-615-5480-22-5
   
 • Engels, Jens Ivo: A korrupció története: A korai Újkortól a 20. századig
  (eredeti cím: Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. S. Fischer) 
  Fordította: Kurdi Imre. Budapest, Corvina, 2016
  ISBN 978-963-13-6338-8
   
 • Flasch, Kurt: Miért nem vagyok keresztény? Beszámoló és érvelés
  (eredeti cím: Warum ich kein Christ bin. Bericht und Argumentation, C.H. Beck)
  Fordította: Simon József. Budapest, Typotex, 2016
  ISBN 978-963-279-852-3
   
 • Klüger, Ruth: Élni, tovább
  (eredeti cím: Weiter leben. Eine Jugend. Wallstein Verlag)
  Fordította: Cziglényi Boglárka. Budapest. L'Harmattan, 2016
  ISBN 978-963-414-038-2
   
 • Kosselek, Reinhart: Kritika és válság: Tanulmány a polgári világ patogeneziséről
  (eredeti cím: Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Suhrkamp Verlag)
  Fordította: Boros Gábor. Budapest, Atlantisz, 2016
  ISBN 978-963-9777-26-2
   
 • Kreller, Susan: Égig érő szerelem
  (eredeti cím: Schneeriese. Carlsen Verlag)
  Fordította: Győri Hanna. Budapest, Tilos az Á Könyvek, 2016
  ISBN 978-963-410232-8
   
 • Kutscher, Volker: Csendes halál
  (eredeti cím: Der stumme Tod,  Kiepenheuer und Witsch Verlag)
  Fordította: Csősz Róbert. Budapest, General Press Könyvkiadó, 2016
  ISBN 978-963-643 819 7
   
 • Mommsen, Hans: A nemzetiszocialista rezsim és a zsidóság megsemmisítése Európában
  (eredeti cím: Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa. Wallstein Verlag)
  Fordította: Győri László. Budapest. Corvina, 2016
  ISBN 978-963-13-6382-1
   
 • Sebald, W.G.: Természet után: Elemi költemény
  (eredeti cím: Nach der Natur. Ein Elementargedicht. Eichborn Verlag)
  Fordította: Szijj Ferenc. Budapest, Magvető, 2016
  ISBN 978-963-143473-6
 • Biller, Maxim: Bruno Schulz fejében
  (eredeti cím: Im Kopf von Bruno Schulz,  Kiepenheuer und Witsch Verlag)
  Fordította : Blaschtik Éva. Budapest, Kossuth Kiadó, 2015
  ISBN 978-963-098316-7
   
 • Blamberger, Günter: Heinrich von Kleist : Életrajz
  (eredeti cím: Heinrich von Kleist. Biografie),  S. Fischer, 2011)
  Fordította : F. Földényi László. Pozsony, Kalligram, 2015
  ISBN 978-80-8101-836-7
   
 • Goethe, Johann Wolfgang: Faust. A Tragédia első és második része. História doktor Johann Faustról. Az "Ős-Faust"
  (eredeti cím: Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust),  C. H. Beck, 1991)
  Fordította : Márton László. Budapest, Kalligram, 2015
  ISBN 978-615-5603-17-4
   
 • Lewitscharoff, Sibylle: Apostoloff
  (eredeti cím: Sibylle Lewitscharoff: Apostoloff, Suhrkamp)
  Fordította: Kurdi Imre. Csíkszeredat: Bookart, 2015
  ISBN 978-606-835165-0
   
 • Meyerhoff, Joachim: Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt
  (eredeti cím: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Roman. Alle Toten fliegen hoch, Teil 2,  Kiepenheuer und Witsch Verlag)
 • Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest, Tea Kiadó, 2015
  ISBN 978-963-89917-6-8
   
 • Petrovszkaja, Katya: Talán Eszter: Történetek
  (eredeti cím: Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther, Suhrkamp)
  Fordította: Imre Kurdi. Budapest: Magvető, 2015
  ISBN 978-963- 142815-5
   
 • Preußler, Otfried: A kis szellem
  (eredeti cím: Das kleine Gespenst, Thienemann Verlag)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest, Kolibri Kiadó, 2015
  ISBN 978-615-5450-02-0
   
 • Sloterdijk, Peter: Harag és idő: Politikai-pszichológiai kísérlet
  (eredeti cím: Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Suhrkamp)
  Fordította: Felkai Gábor. Budapest: Typotex, 2015
  ISBN 978-963-279-398-6 
 • Behringer, Wolfgang: A sport kultúrtörténete : Az ókori olimpiáktól napjainkig 
  (eredeti cím: Kulturgeschichte des Sports. Vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert
  Fordította: Győri László. Budapest: Corvina, 2014
  ISBN 978-963-13-6235-0
 • Illies, Florian: 1913: Az évszázad nyara 
  (eredeti cím: 1913: Der Sommer des Jahrhunderts)
  Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest: Park, 2014
  ISBN 978-963-355-050-2
 • Kehlmann, Daniel: F
  (eredeti cím: F)
  Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest: Magvető, 2014
  ISBN 978-963-142781-3
 • Kraushaar, Wolfgang: Diplomások lázadása. Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig
  (eredeti cím: Der Aufruhr der Ausgebildeten. Vom Arabischen Frühling zur Occupy-Bewegung)
  Fordította: György Gábor. Budapest: Napvilág, 2014
  ISBN 978-963-338-354-4
 • Kutscher, Volker: Tisztázatlan bűnűgy
  (eredeti cím: Der nasse Fisch)
  Fordította: Csősz Róbert. Budapest: Generalpress, 2014
  ISBN 978-963-643673-5
 • Mitscherlich, Alexander und Margarete : A gyászolásra képtelenül : A közösségi viselkedés alapjai 
  (eredeti cím: Die Unfähigkeit zu trauern, Grundlagen kollektiven Verhaltens)
  Fordította: Huszár Ágnes. Budapest: Múlt és Jövő, 2014
  ISBN 978-963-9512-97-9
 • Mora, Terézia: A szörnyeteg
  (eredeti cím: Das Ungeheuer)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest: Magvető, 2014
  ISBN 978-963-142802-5
 • Sebald, W.G.: Légi háború és irodalom: A rombolás természetrajza
  (eredeti cím: Luftkrieg und Literatur)
  Fordította: Blaschtik Éva. Budapest: Európa, 2014
  ISBN 978-963-078506-8
 • Stein, Benjamin: A vászon 
  (eredeti cím: Die Leinwand)
  Fordította: Makai Tóth Mária. Budapest: Napvilág, 2014
  ISBN 978-963-338-352-0
 • Tieck, Ludwig: Az élet fényűző bősége : Elbeszélések
  (eredeti cím: Die schönsten Märchen. Ausgewählt von Hermann Hesse)
  Fordította: Horváth Géza und Tatár Sándor. Budapest: Argumentum, 2014
  ISBN 978-963-446-711-3
 
 • Kumpfmüller, Michael: Az élet gyönyörűsége 
  (eredeti cím: Die Herrlichkeit des Lebens)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest: Libri, 2013
  ISBN 978-963-310197-1
 • Liske, Michael-Thomas: Gottfried Wilhelm Leibniz 
  (eredeti cím: Gottfried Wilhelm Leibniz)
  Fordította: Felkai Gábor. Budapest: Typotex, 2013
  ISBN 978-963-279-794-6 
 • Gyerekszemmel: építészet gyerekekkel és gyerekeknek
  (eredeti cím: Kinder_Sichten. Architektur und Städtebau für und mit Kindern und Jugendlichen)
  Fordította: Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter. Pécs: KultúrAktív, 2013
  ISBN 978-963-08-6231-8
 • Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai
  (eredeti cím: Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie)
  Szerk.: Tamás Miklós. Fordította: Mesterházi Miklós. Budapest: Atlantisz, 2013
  ISBN 978-963-9777-25-5
 • Kortárs táncelméletek – Performansz 1
  Szerk.: Czirák Ádám. Fordította: Faluhelyi Krisztián u.a. Budapest: Kijárat, 2013
  ISBN 978-6155-16021-9
 • Schalansky, Judith: Darwinregény 
  (eredeti cím: Der Hals der Giraffe)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest: Typotex, 2013
  ISBN 978-963-279-272-9
 • Vogl, Joseph: A kapitalizmus kísértete 
  (eredeti cím: Das Gespenst des Kapitals)
  Fordította: Tamás Barta. Budapest: Typotex, 2013
  ISBN 978-963-279-793-9
 • Wolf, Christa: Angyalok városa avagy Dr. Freud köpenye 
  (eredeti cím: Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud)
  Fordította: Tóth Mária. Bratislava: Kalligram, 2013
  ISBN 978-80-8101-644-8
 • Benn, Gottfried: Kígyóból kanyar (eredeti cím: Ausgewählte Gedichte)
  Fordította: Árpád Mohácsi. Budapest: Kalligram, 2012. ISBN 978-80-8101-650-9
 • Habermas, Jürgen: Esszé Európa alkotmányáról (eredeti cím: Zur Verfassung Europas: ein Essay). 
  Fordította: Dr. Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz, 2012. ISBN 978-963-977719-4
 • Jünger, Ernst: Homokórák könyve (eredeti cím: Das Sanduhrbuch)
  Fordította: Hajdú-Farkas Zoltán. [Csíkszereda]: Bookart, 2012. ISBN 978-606-8351-32-2
 • Karizma és hatalom /szerk. von Bliesemann, de Guevara, Tatjana Reiber (eredeti cím: Charisma und Herrschaft. Führung und Verführung in der Politik)
  Fordította: Mária Kajtár. Budapest: Napvilág, 2012. ISBN 978-963-338071-0
 • Lenz, Sigfried: A lotyószilva lelke: Történetek Bollerupból (eredeti cím:Der Geist der Mirabelle).
  Fordította: Dr. Lajos Szalai. Budapest: Cédrus Műv. Alapítvány: Napkút K., 2012. ISBN 978-963-263-240-7
 • Münkler, Herfried: A németek és mítoszaik (eredeti cím: Die Deutschen und ihre Mythen).
  Fordította: Endre Liska. Budapest: Európa, 2012. ISBN 978-963-079-270-7
 • Sanyal, Mithu M.: Vulva, a láthatatlan szerv felfedése (eredeti cím: Vulva: Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts)
  Fordította: Hajdú Iringó. [Csíkszereda]: Bookart, 2012. ISBN 978-606-8351-22-3
 • Stern, Carola: Willy Brandt (eredeti cím: Willy Brandt).
  Fordította: György Gábor. Budapest: Napvilág, 2012. ISBN 978-963-338-072-7
 • Benn, Gottfried: Esszék, előadások (eredeti cím: Ausgewählte Essays). 
  Fordította: Imre Kurdi. Budapest: Kijárat, 2011. ISBN 978-963-95-2996-0
 • Dalos György: Gorbacsov: Ember és hatalom (eredeti cím: Gorbacsov). 
  Fordította: Andrea Dunai, Budapest: Napvilág, 2011. ISBN 978-963-338-038-3
 • Lenz, Sigfried: A bájos Suleyken : mazuriai történetek (eredeti cím: So zärtlich war Suleyken). 
  Fordította: Dr. Lajos Szalai. Budapest: Cédrus Műv. Alapítvány: Napkút K., 2011. ISBN 978-963-263-183-7
 • Mora, Terézia: Az egyetlen ember a kontinensen (eredeti cím: Der einzige Mann auf dem Kontinent). 
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Magvető, 2011. ISBN 978-963-14-2863-6
 • Neffe, Jürgen: Albert Einstein igaz története (eredeti cím: Einstein. Eine Biographie). 
  Fordította: Anna-Mária Bozsóki. Budapest: Typotex, 2011. ISBN 978-963-279-426-6
 • Sartorius, Joachim: Egykor voltak : versek (eredeti cím: Ich habe die Nacht u.a.). 
  Fordította: Péter Nádas. Pécs: Jelenkor, 2011. ISBN 978-963-67-6498-2
 • Schulze, Ingo: Mobil: Tizenhárom történet régi modorban (eredeti cím: Handy: Dreizehn Geschichten in alter Manier). 
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Európa, 2011. ISBN 978-963-07-8732-1
 • Sebald, W.G. : A Szaturnusz gyűrűi (eredeti cím: Die Ringe des Saturn) 
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Európa, 2011. ISBN 978-963-07-9142-7
 • Stroh, Wilfried : Meghalt a latin, éljen a latin!: egy nagy nyelv rövid története (eredeti cím: Latein ist tot, es lebe Latein!). 
  Fordította: István Dévény. Budapest: Typotex, 2011. ISBN 978-963-279-422-8
 • Kinsky, Esther: Üdülő (eredeti cím: Sommerfrische). 
  Fordította: Tímea Tankó. Budapest: Scolar, 2010. ISBN 978-963-244-224-2
 • Müller, Heiner: A boldogtalan angyal: összegyűjtött versek (eredeti cím: Werke. Die Gedichte). 
  Fordította: Vilmos Ircsik. Budapest: Magyar Napló, 2010. ISBN 963-99-6114-2
 • Safranski, Rüdiger: Romantika –egy német affér (eredeti cím: Romantik: eine deutsche Affäre). 
  Fordította: Géza Horváth. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-9016-1
 • Tellkamp, Uwe: A Torony: történetek egy elsüllyedt országból: regény (eredeti cím: Der Turm). 
  Fordította:: Imre Kurdi. Budapest: Magvető, 2010. ISBN978-963-14-2752-3
 • Walder, Vanessa: A Tündekirály átka (eredeti cím: Der Zauberfluch des Elfenkönigs). 
  Übesetzt von Szilvia Gémes. Budapest: Pongrácz K., 2010. ISBN 978-963-89013-6-1
 • Walser, Martin: Egy szerelmes férfi (eredeti cím: Ein liebender Mann). 
  Fordította: Katalin Lendvay. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-9017-8
 • Adorján, Johanna: Exkluzív szerelem (eredeti cím: Eine exklusive Liebe)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Park, 2010., ISBN 978 963 530 878 1 
 • Hein, Christoph: Paula Trousseau (eredeti cím: Frau Paula Trousseau).
  Fordította: Mária Makai Tóth. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-8925-7 
 • Hodjak, Franz: Határkövek (eredeti cím: Grenzsteine)
  Fordította:: Szenkovics Enikő. Kolozsvár: Kriterion, 2010. ISBN 978-973-260994-1 
 • Lenz, Siegfried: Gyászperc (eredeti cím: Schweigeminute).
  Fordította:: Sándor Tatár. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-8921-9 
 • Müller, Herta: Lélegzethinta (eredeti cím:Atemschaukel).
  Fordította: Lídia Nádori. Kistarcsa: Cartaphilus, 2010. ISBN 978-963-266-137-7 
 • Paetzke, Hans-Henning: Szemfényvesztők (eredeti cím: Blendwerk)
  Fordította:: Magdolna Vincze. Budapest: Kalligram, 2012. ISBN 978-80-8101-623-3 
 • Schmidt, Helmut: Nyugállományban (eredeti cím: Außer Dienst).
  Fordította:: Róbert Csősz. Budapest: Európa, 2010 
 • Schulze, Ingo: Adam és Evelyn (eredeti cím: Adam und Evelyn)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Európa, 2009. ISBN 978-963-07-8835-9
 • Sebald, W.G.: Szédület. Érzés. (eredeti cím: Schwindel.Gefühle.)
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-8909-7
 • Assmann, Jan: Uralom és üdvösség –Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában (eredeti cím: Herrschaft und Heil)
  Fordította: Zoltán Hidas. Budapest: Atlantisz, 2008, ISBN 978-963-977700-2
 • Beck, Ulrich: Világkockázat-társadalom. Az elveszett biztonság nyomában (eredeti cím: Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sichterheit)
  Fordította: Ildikó G. Klement. Szeged: Belvedere, 2008. ISBN 978 963 9573 49 9
 • Behringer, Wolfgang: A klíma kultúrtörténete a jégkorszaktól a globális felmelegedésig (eredeti cím: Kulturgeschichte des Klimas)
  Fordította: Judit Tarnói. Budapest: Corvina, 2010. ISBN 978-963-07-8921-9
 • Belting, Hans: A hiteles kép – Képviták, mint hitviták (eredeti cím: Das echte Bild) 
  Fordította: Zoltán Hidas. Budapest: Atlantisz, 2009. ISBN 978-963-977704-0
 • Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe (eredeti cím: Ausgewählte Aufsätze aus den Bänden Rousseau, Kant, Goethe /Goethe und die Geschichtliche Welt)
  Fordította: Károly Horváth und Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz, 2009. ISBN 978-963-916599-1
 • Figal, Günter: Tárgyiság. A hermeneutikai és a filozófia (eredeti cím: Gegenständlichkeit)
  Fordította: Imre Bartók. Budapest: Kijárat Kiadó, 2010, ISBN 978-963-9529-84-7
 • Kaiser, Regina / Karlstedt, Uwe: Kódolt vallomás (eredeti cím: Zwölf heißt „Ich liebe dich“)
  Fordította: Emese Réti. Budapest: General Press, 2008. ISBN 978-963-643052-8
 • Lehmann, Hans-Thies: A posztdramatikus színház (eredeti cím: Postdramatisches Theater)
  Fordította: Zsuzsa Berecz, Beatrix Kricsfalusi, Gábor Schein. Budapest: Balassi, 2009.
 • Sartorius, Joachim: Das Innere der Schiffe
 • Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Urfassung der Philosophie der Offenbarung
 • Thal, Lilli: Mimus
 • Graf, Fritz: A mágia a görög-római világban (eredeti cím: Gottesnähe und Schadenzauber)
  Fordította: Péter Torma. Budapest: Gondolat. ISBN 978-963-693015-8
 • Hacker, Katharina: Nincstelenek (eredeti cím: Die Habenichtse)
  Fordította: Miklós Györffy. Budapest: Európa, 2008. ISBN 978-963-078477-1
 • Kastner, Jörg: Az ördög színe kék : Fény és árnyék Amszterdam aranykorában (eredeti cím: Die Farbe Blau)
  Fordította: Ágnes Almássy. Budapest: Geopen, 2009. ISBN 978-963-976562-7
 • Nagel, Ivan: Autonomie und Gnade
  Budapest: Magvető (előkészületben)
 • Schulze, Ingo: Új életek: Enrico Türmer ifjúsága levelekben és prózában (eredeti cím: Neue Leben)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Európa, 2008. ISBN 978-963-078479-5
 • Stanišic, Sasa: Hogy javítja a katona a gramofont (eredeti cím: Wie der Soldat das Grammofon repariert)
  Fordította: Tünde Farkas. Budapest: Szó, 2008. ISBN 978-963-869227-6
 • Nietzsche, Friedrich: Válogatott levelei : 1861. január – 1889. január (eredeti cím: Ausgewählte Briefe) 
  Fordította: Gábor Romhányi Török. Budapest: Holnap, 2008. ISBN 978-963-346833-3
 • Ransmayr, Christoph: A repülő hegy (eredeti cím: Der fliegende Berg)
  Fordította: László Márton. Bratislava: Kalligramm, 2008. ISBN: 978-808-101080-4
 • Bruhns, Wibke: Apám földje (eredeti cím Meines Vaters Land)
  Fordította: Lajos Szalai. Budapest: General Press, 2007. ISBN 978-9639-6485-79
 • Grimm, Jakob és Wilhelm: Német mondák (eredeti cím: Deutsche Sagen)
  Fordította: Lajos Adamik und László Márton. Bratislava, Kaligramm, 2009. ISBN 978-80-8101-151-1 
 • Anonyma: Egy nő Berlinben: Naplójegyzetek 1945. április 20-tól július 22-ig (eredeti cím: Eine Frau in Berlin)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Magvető, 2005. ISBN 963-14-2482-0
 • Canetti, Elias: Feljegyzések (eredeti cím Die Provinz des Menschen /Das Geheimherz der Uhr /Aufzeichnungen)
  Fordította: Zoltán Halasi. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7944-7
 • Gülich, Martin: Az ölelés (eredeti cím: Umarmung)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Ab Ovo, 2007. ISBN 978-963-9378-57-5
 • Häntschel, Hiltrud: Brecht asszonyai (eredeti cím: Brechts Frauen)
  Fordította: Zsófia Dedinszky. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7715-0
 • Hein, Christoph: Honfoglalás (eredeti cím: Landnahme) 
  Fordította: Beatrix Murányi. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7994-3
 • Hentig, Hartmut von: Miért kell iskolába járnom? Levelek Tobiashoz (eredeti cím: Warum muss ich zur Schule gehen? Eine Antwort an Tobias in Briefen)
  Fordította: Lídia Nádori. Szeged: Mozaik, 2006. ISBN 963-697-51-24
 • Hesse, Hermann / Mann Thomas: "Kedves és tisztelt barátom": Hermann Hesse és Thomas Mann levelezése (eredeti cím: Briefwechsel)
  Fordította: Róbert Csősz at al. Budapest: Cartaphilus, 2006. ISBN 963-7448-19-5
 • Jens, Inge und Walter: Frau Thomas Mann: Katharina Pringsheim élete (eredeti cím: Frau Thomas Mann)
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7993-5
 • Mendelssohn, Moses: Phaidón, avagy A lélek halhatatlansága (eredeti cím: Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele)
  Fordította: János Rathmann. Budapest: Jószöveg Műhely, 2006. ISBN 963-7052-45-3
 • Mittermayer, Manfred: Thomas Bernhard (eredeti cím: Thomas Bernhard)
  Fordította: Imre Kurdi. Budapest: Láva, 2006. ISBN 963-0600-00-5
 • Mora, Terezia: Nap mint nap (eredeti cím: Alle Tage)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Magvető, 2006. ISBN 963-14-2504-5 
 • Ritter, Joachim: Szubjektivitás – Válogatott tanulmányok (eredeti cím: Subjektivität/Metaphysik und Politik)
  Fordította: Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz (Német Szellemtudományi Könyvtár), 2007. ISBN: 978-963-977701-9
 • Boehm, Gottfried: Paul Cézanne (eredeti cím: Paul Cezanne: Montagne Sainte-Victoire)
  Fordította: Péter Csobó et. al. Budapest: Kijárat, 2005. ISBN 963-952937-0
 • Dahlhaus, Carl: Az abszolút zene eszméje (eredeti cím: Die Idee der absoluten Musik)
  Fordította: Zoltai Dénes. Budapest: Typotex, 2004. ISBN 963-9548-38-3
 • Eggebrecht, Hans: A Nyugat zenéje: Folyamatok és állomások a középkortól napjainkig (eredeti cím: Musik im Abendland)
  Fordította: Zsuzsa Czagány et. al. Typotext , 2009. ISBN 978-963-966480-7
 • Ende, Michael: A kis firkások (eredeti cím: Das Schnurpsenbuch)
  Fordította: Dezső Tandori. Szeged: Könyvmolyképző, 2007. ISBN 963-949299-8
 • Gerlach, Christian, Aly Götz: Az utolsó fejezet: reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944/1945 (eredeti cím: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944/1945)
  Fordította: Gábor Kerényi. Budapest: Noran-Kiadó, 2004. ISBN 963-741-611-0
 • Grünbein, Durs: Koponyaalaptantárgy: versek (eredeti cím: Gedichte)
  Fordította: Szilárd Borbély et. al. Pécs: Jelenkor, 2006. ISBN 978-963-676399-2
 • Habermas, Jürgen: A posztnemzeti állapot: politikai esszék (eredeti cím: Die postnationale Konstellation)
  Fordította: István Ruzsacz. Budapest: L´Harmattan, 2006. ISBN 963-734348-2
 • Habermas, Jürgen: Megismerés és érdek (eredeti cím: Erkenntnis und Interesse)
  Fordította: János Weiss. Pécs: Jelenkor, 2005. ISBN 963-676-365-8
 • Walser, Martin: Szökőkút (eredeti cím: Ein springender Brunnen)
  Fordította: Miklós Györffy. Budapest: Európa, 2004. ISBN 963-07-7582-4
 • Zeh, Juli: Sasok és angyalok (eredeti cím: Adler und Engel)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Atheneum, 2004. ISBN 963-9471-68-2
 • Améry, Jean: Az ember önmagáé : értekezés a meghívott halálról (eredeti cím: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod)
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Múlt és Jövő K., 2004. ISBN 963-9512-03-6
 • Belting, Hans: A művészettörténet vége (eredeti cím: Das Ende der Kunstgeschichte)
  Fordította: Katalin Teller. Budapest: Atlantisz, 2006. ISBN: 978-963-916585-4
 • Benjamin, Walter: Egyirányú utca ; Berlini gyermekkor a századforduló táján (eredeti cím: Berliner Kindheit um Neunzehnhundert / Einbahnstrasse)
  Fordította: Árpád Berczik, Erzsébet Szitás, László Márton. Budapest: Atlantis, 2005. ISBN 963-9165-78-6
 • Eschenbach, Wolfram von : Parzival (eredeti cím: Parzival)
  Fordította: Dezső Tandori. Budapest: Kláris, cop. 2004. ISBN 963-86318-9-9
 • Hegel, G. W. F: Előadások a művészet filozófiájáról (eredeti cím: Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte Bd. 2, Vorlesung über die Philosophie der Kunst (1823))
  Fordította: Dénes Zoltai. Budapest: Atlantis, 2004. ISBN 963-9165-62-X
 • Kerner, Charlotte: Blueprint – a másolat: regény (eredeti cím: Blueprint – Blaupause)
  Fordította: István Kornya. Budapest: Pont, cop. 2004. ISBN 963-9312-87-8
 • Nietzsche, Friedrich: Korszerűtlen elmélkedések (eredeti cím: Unzeitgemässe Betrachtungen)
  Fordította: Bulcsú Bognár. Budapest: Atlantis, 2004. ISBN 963-9165-73-5
 • Schiller, Friedrich: Művészet- és történelemfilozófiai írások (eredeti cím: Schriften zur Kunst und Geschichtsphilosophie)
  Fordította: Miklós Mesterházi, Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz, 2005. ISBN: 978-963-916583-0
 • Blumenberg, Hans: Hajótörés nézővel : metaforológiai tanulmányok (eredeti cím: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigmen zu einer Metaphorlogie)
  Fordította: Edit Király. Budapest: Atlantisz, 2006. ISBN 963-9165-81-6
 • Duve, Karin: Esőregény (eredeti cím: Regenroman)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: JAK, 2002. ISBN 963-9500-06-2 
 • Goethe, Johann Wolfgang von: Nyugat-keleti díván (eredeti cím: West-östlicher Diwan)
  Fordította: István Eörsi u.a. Budapest: M. Kvklub, 2001.
 • Grass, Günter: Kutyaévek (eredeti cím: Hundejahre)
  Fordította: Gábor Schein und István Magyar. Budapest: Európa, 2001. ISBN 963-07-7040-7
 • Harlan / Rappmann / Schata: Szociális plasztika : anyagok Joseph Beuyshoz (eredeti cím: Soziale Plastik)
  Fordította: Lajos Adamik. Budapest: Balassi, cop. 2003. ISBN 963-506-562-0
 • Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája (eredeti cím: Kritik der reinen Vernunft)
  Fordította: János Kis. Budapest: Atlantisz, 2004. ISBN 963-9165-71-9
 • Klingemann, August: Éjjeli őrjáratok/ Bonaventura (eredeti cím: Nachtwachen von Bonaventura)
  Fordította: Sándor Tatár. Budapest: Fekete Sas, 2004. ISBN 963-9352-62- 4
 • Ludwig, Kurt: Rendszerszemléletű terápia (eredeti cím: Systematische Therapie)
  Budapest: Coindencia, 2003. ISBN 963-212-485-5
 • Mann, Thomas: Naplók 1940-1955 (eredeti cím: Tagebücher 1940-1955)
  Fordította: Pál Schweitzer. Budapest: Európa, 2002. ISBN 963-07-7045-8
 • Benz, Arnold: Az universum jövője : Véletlen, káosz, Isten? (eredeti cím: Die Zukunft des Universums)
  Fordította: János Bolyki. Budapest: Kálvin Kiadó, 2001. ISBN 9633008484
 • Hesse, Hermann: A varázsló gyermekkora: mesék (eredeti cím: Die Märchen)
  Fordította: Tamás Bárász u.a. Budapest: Cartaphilus, 2002. ISBN 963-9303-50-X
 • Kinkel, Tanja: A bábjátékosok (eredeti cím: Die Puppenspieler)
  Fordította: Beatrix Kézdy. Budapest: Geopen, 2001. ISBN 963-9093-30-0
 • Krausser, Helmut: Mágikus dallamok avagy Adalékok a higanykorhoz (eredeti cím: Melodien)
  Fordította: Gábor Kerényi und István Eörsi. Budapest: Európa, 2001. ISBN 963-07-7032-6
 • Nietzsche, Friedrich: Bálványok alkonya ; Nietzsche kontra Wagner (eredeti cím: Götzen-Dämmerung)
  Fordította: Gábor Romhányi Török Budapest: Holnap, 2004. ISBN 978-963-3466-70-4
 • Johnson, Uwe: Hogyan halt meg Jakob: regény (eredeti cím: Mutmassung über Jakob)
  Fordította: Vilmos Ircsik. Veszprém: Új Horizont, 2001. ISBN 963-8246-08-1
 • Kleist, Heinrich von: Esszék, anekdoták, költemények (eredeti cím: Erzählungen, Anekdoten, Kleine Schriften und Briefe)
  Fordította: Forgách András u.a. Pécs: Jelenkor, 2001. ISBN 963-676-068-4
 • Mora, Terézia: Különös anyag (eredeti cím: Seltsame Materie)
  Fordította: Rácz Erzsébet. Budapest: Magvető, cop. 2001. ISBN 963-14-2194-5
 • Hesse, Hermann: A fürdővendég; A nürnbergi utazás (eredeti cím: Kurgast / Die Nürnberger Reise)
  Fordította: Géza Horváth. Budapest: Cartafilus Kiadó, 1999. ISBN: 963-85882-3-3
 • Nietzsche, Friedrich: A hatalom akarása: minden érték átértékelésének kísérlete (eredeti cím: Der Wille zur Macht)
  Fordította: Gábor Romhányi Török. Budapest: Cartaphilus, 2002. ISBN 963-9303-7
 • Nietzsche, Friedrich: Virradat: gondolatok az erkölcsi előítéletekről (eredeti cím: Morgenröte)
  Fordította: Gábor Romhányi Török. Budapest: Holnap, 2000. ISBN 978-963-3468-67-8
 • Sachs, Hans: A lovag meg az ibolya: harminchárom farsangi komédia és egy svank (eredeti cím: Der Neidhart mit dem Veilchen)
  Fordította: Lajos Mann. Budapest : Orpheusz Könyvkiadó Kft., 1999. ISBN 963-9101-44-3