Támogatott fordítások

legutóbb megjelent

Terézia Mora: Szerelmes ufók. Magvető, 2018 © Magvető Terézia Mora: Szerelmes ufók
(eredeti cím: Die Liebe unter Aliens, Luchterhand Literaturverlag, 2016)
fordította: Nádori Lídia. Budapest, Magvető Kiadó, 2018
ISBN 978-963-143661-7

Lépten-nyomon elveszett, magukra hagyott, zsákutcába jutott figurákkal találkozhatunk Terézia Mora új elbeszéléskötetében. Furcsák, idegenek, mégsem ismeretlenek. Köztünk élnek, főképp bennünk. A mániákus futó, aki a zsebtolvaj nyomába ered, a szenvedélybeteg fiatal pár, akik külön világuk foglyai, a nyugalmazott egyetemi tanár, akinek új életet kell kezdenie, és a többiek: egymástól elszakított rokonok, eltűnt emberek, illegális menekültek - csupa küzdő és kereső hős, akik vívják a maguk harcát a magány, a közöny és a kaotikus világ ellen. Róluk ír, őket szólaltatja meg Terézia Mora. A kortárs német irodalom egyik legfontosabb szerzője a nagysikerű regények után ezúttal fanyar érzékenységgel, ironikus empátiával megírt emberi történetekkel jelentkezik.

Eberhard Straub: Az élő város. Typotex, 2018 © Typotex Kiadó Eberhard Straub: Az élő város: Az urbánus életformák változásai
(eredeti cím: Das Drama der Stadt. Die Krise der urbanen Lebensformen, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 2015)
fordította: Csősz Róbert. Budapest, Typotex Kiadó, 2018
ISBN 978-963-2799-86-5

A város mindenkié. Ettől a régi európai ígérettől mostanra a legtöbb városlakót félelem tölti el. A neves német publicista, Eberhard Straub az európai nagyvárosok közel háromezer éves evolúcióját írja meg, mely során egyes metropoliszok elszunnyadtak, mások megnyílva életre keltek: a Földközi-térség divatját exportáló Athén, a keresztényként kétszeresen örök Róma, a kifinomult ízlést diktáló középkori Madrid vagy a német székhelyek művelt fejedelmeikkel és úrhatnám kereskedőikkel.
A könyv a nagyvárosi polgárság szabad életvitelének himnusza és egyben kaján elsiratása a „rossz közérzet” korában. Straub annak a városi kultúrának a szerelmese, melyet a biztonság mindenek fölé helyezése kihalással fenyeget. Valaha a piszkos, nyüzsgő utcák jelentették a nyilvánosság, a demokrácia és a szabadság színterét, ám mára a fényesre fürdetett vagy a forgalomnak átengedett aszfaltot fokozatosan feladjuk a távoli kertvárosokért és az átláthatatlan irodaházakért.

Abbas Khider: A pofon. Noran Libro, 2018 © Noran Libro Kiadó Abbas Khider: A pofon : egy bevándorló Németországban. Regény
(eredeti cím: Ohrfeige, Carl Hanser Verlag, 2016)
fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest, Noran Libro Kiadó, 2018
ISBN 978-615-5761-23-2

A Pofon egy 21. századi történet, egy iraki menekült férfi története, monológja. A férfi Párizsba szeretne menekülni, egy rokonához, de mivel az emberkereskedők csak Németországig viszik, így ott kénytelen dekkolni. Megismerjük a könyvből a menekültek zárt világát (nemcsak iraki menekültek, hanem mindenféle náció, de persze főleg a Közel-Kelet térségéből), kitörési lehetőségeiket, illetve: a normális kitörés lehetetlenségét. A férfi tulajdonképpen ügye elbírálására vár (hiszen elfogták Németországban, mint illegális bevándorlót), hogy maradhat-e az országban. A könyv a németországi bürokrácia kritikája is, amely lassú, körülményes és egyáltalán nem az együttérzésen alapul.

Hans Belting: Faces. Az arc története. Atlantisz, 2018 © Atlantisz Könyvkiadó Hans Belting: Faces. Az arc története
(erdeti cím: Faces. Eine Geschichte des Gesichts, C.H. Beck, 2013)
fordította: Horváth Károly. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 2018
ISBN 978-963-97777-48-4

Hans Belting legújabb könyve az arc történetét tekinti át. Az újkori Európában a portré szállta meg azt a helyet, melyet a régi kultúrákban a maszk foglalt el. Emlékeztető ereje paradox módon abból fakad, hogy a megjelenített személy valójában soha nincs jelen.
A digitális világ arcainak a testi világban immár nincs megfelelőjük, testetlen szellemalakok, nem tartoznak senkihez, csakis képként léteznek.

Akos Doma: A vágyak útja, Európa, 2018 © Európa Könyvkiadó Akos Doma: A vágyak útja
(eredeti cím: Der Weg der Wünsche, Rowohlt Berlin Verlag, 2016)
fordította: Blaschtik Éva. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2018
ISBN 978-963-405-821-2

Teréznek nincs maradása: a nyugati, szabad világgal kapcsolatban sincsenek illúziói, de a béklyókba szorított magyar létet már képtelen elviselni - a család pedig őt követve kel útra.
A hetvenes évek disszidenseire természetesen nem húzható rá az ezernyi felhanggal terhelt "migráns" fogalma, ám a helyzet részben mégis azonos: ahol lehetetlenné vált a méltósággal élhető élet, onnan menekülni kell. Az érkezési oldalon pedig rendszerint nem a mesék eldorádója, csak bizonytalanság, megaláztatás és kiszolgáltatottság várja a menekülőket, miközben a hidak mögöttük már mind felégtek.
Üldözött, menekült, disszidens, migráns: az elnevezések és a körülmények koronként változhatnak, de a nagy emberi tapasztalás mindig azonos marad.

Maxim Leo: Volt egyszer egy NDK, Park, 2018 © Park Könyvkiadó Maxim Leo: Volt egyszer egy NDK: egy keletnémet család történte
(eredeti cím: Haltet euer Herz bereit. Eine ostdeutsche Familiengeschichte, Wilhelm Heyne Verlag, 2011)
fordította: Blaschtik Éva. Budapest, Park Könyvkiadó, 2018
ISBN 978-963-355-374-9

Tizennyolc évvel a berlini fal leomlása után Maxim Leo gondolatban visszatér az NDK-ba, hogy megrendítően bölcsen megírja, miként és miért bukott meg az antifasiszta atyák által alapított állam.

Robert Menasse: A főváros Robert Menasse: A főváros © Geopen, 2018 Robert Menasse: A főváros
(eredeti cím: Die Hauptstadt, Suhrkamp, 2017)
fordította: Győri László. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2018
ISBN 978-615-572442-8

Robert Menasse új regénye 2017-ben megkapta a német irodalmi életben minden évben a legnagyobb izgalommal várt Német Könyvdíjat.

A könyv szereplői Európa különböző országaiból származnak, különböző mentalitású, társadalmi és kulturális hátterű emberek, van köztük hideg, számító karrierista, lelkes idealista, pragmatikus gondolkodású szakember, cinikus gazember, gyilkológép és széplélek, görög, angol, német, vallon és flamand, lengyel és magyar, keresztény és zsidó. Személyes történetük, előtörténetük, sorsuk alakulása, eltérő mentalitásuk és kultúrájuk megerősíti vagy éppen kioltja szándékaikat. Így működik a világ, és így működik benne Európa, benne az Európai Unió. A rá jellemző szarkazmussal, iróniával, ugyanakkor végtelen komolysággal megírt művében Menasse egy korszak végét írja le, egy olyan Európáét, amelyben annyi jó történt, amely annyi reményt és biztonságot adott, és amelynek szétverése éppen most zajlik. Ha nem vigyázunk. A Német Könyvdíj zsűrijének döntése vitathatatlan, remekművében a bécsi születésű szerző, a német nyelvű irodalom jelentős mestere teljesen új műfajt teremtett: az európai regényt. A szerző nem ismeretlen a magyar olvasók körében sem.

Daniel Kehlmann: Tyll Daniel Kehlmann: Tyll © Magvető, 2018 Daniel Kehlmann: Tyll
(eredeti cím: Tyll, Rowohlt, 2017)
fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest, Magvető Kiadó, 2018
ISBN 978-963-143657-0

Ha Shakespeare ma élne, és regényt írna, az éppolyan volna, mint a Tyll.
Tyll Ulenspiegel, a halhatatlan tréfacsináló a harmincéves háború zűrzavaros időszakában és időszakából teremt karneváli mulatságot. A szórakozott molnárt boszorkányperbe fogják, a fia, Tyll ezután fogadott nővérével útra kel: vásári mutatványosként végigjárja a háború dúlta Európát, mint udvari bolond pedig még a Téli király palotájába is eljut. Vagy mindez csupán a képzelet műve? Az olvasó csak kapkodja a fejét a kalandok végeláthatatlan tükörjátékában, ahol elmosódik a határ fantázia és realitás között, mígnem átveszi az irányítást a mese áradása.
Daniel Kehlmann, a kortárs európai irodalom egyik legjelentősebb szerzője eddigi fő művében elképesztő lendülettel hirdeti, hogy bár az ember meghalhat, az életöröm halhatatlan.

Rafik Schami: Szofia avagy minden történet kezdete, Lábnyom, 2018 © Lábnyom Könyvkiadó Rafik Schami: Szofia avagy minden történet kezdete
(eredeti cím: Sophia oder der Anfang aller Geschichten. Hanser, 2015)
Fordította: Nádori Lídia. Budapest, Lábnyom Könyvkiadó, 2018
ISBN 978-615-80317-7-6

A fiatal Szofia lángoló szerelemre gyúl Karim iránt, de nem hozzá, hanem egy gazdag ötvöshöz megy feleségül. Évekkel később azonban, amikor Karim ártatlanul gyilkosság gyanújába keveredik, ő menti meg az életét. Karim megígéri neki, hogy bármikor szüksége lesz rá az életben, mellette fog állni. Évtizedek telnek el. Szofia egyetlen fia, Szalman kivándorol Olaszországba, jómódú és boldog ember lesz belőle, de az emigráció sebe nem gyógyul, ezért úgy dönt, Damaszkuszba utazik, hogy viszontlássa öreg szüleit. Az arab tavasz kitörése előtt néhány nappal érkezik a városba. Mindenhol szeretettel fogadják, csak egyvalaki érzi úgy, hogy elszámolnivalójuk van egymással: unokatestvére, Eliasz, aki időközben a titkosszolgálat tisztje lett. Szalman, amikor megtudja, hogy körözést adtak ki ellene, kénytelen elrejtőzni és menekülni szülővárosából. Karim, aki öregkorára újra megtalálta a szerelmet Aida oldalán, beválthatja egykor tett ígéretét.

Moritz Föllmer: A Harmadik Birodalom kultúrtörténete. Corvina, 2017 © Corvina Kiadó Moritz Föllmer: A Harmadik Birodalom kultúrtörténete
(eredeti cím: "Ein Leben wie im Traum." Kultur im Dritten Reich, C.H. Beck, 2016)
Fordította: Kurdi Imre. Budapest, Corvina Kiadó, 2018
ISBN 978-963-13-6462-0

A Harmadik Birodalom kultúrája felülről irányított tömegkultúra volt, amelyben a radikális nacionalista víziók és látványos tömegrendezvények mellett jól megfértek a klasszikus koncertek és a populáris filmvígjátékok. Épp a többség ízléséhez való igazodás, a polgári kultúra látszólagos kontinuitása volt az, ami nagymértékben fokozta a rezsim elfogadottságát. A Weimari Köztársaság alatti egzisztenciális problémák után egy új, modern élet perspektívái nyíltak meg a rendszer hívei előtt. Az ,,Örömből merített erő" mozgalom keretében sokak számára elérhetővé vált a nyaralás és a tömegsport, milliós közönség látogatta a sporteseményeket - 1936-ban olimpiát is rendeztek Berlinben -, a reklámok képi világa pedig már az autó- és családiház-tulajdonosok társadalmát vetítette előre. Mivel azonban a nemzetiszocialista időszak kultúrája sokféle igénynek hangot adott és mindenféle fantáziának teret engedett, képes volt arra is, hogy legitimálja a háborút, a nagy-birodalmi törekvéseket és a zsidó származású állampolgárok fokozatos kiszorítását a társadalomból, majd pedig megsemmisítésüket.kommen.  

Günter Kunert: A véletlen archeológiája. Kriterion, 2017 © Kriterion Kiadó Günter Kunert: A véletlen archeológiája: Válogatott versek
(eredeti cím: Gedichte (Auswahl, 1980-2014) Hanser  Verlag)
Fordította: Benő Eszter. Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2017
ISBN 978-973-26-1193-7

"A krónikás verejtékezik, retteg a saját mondataitól: egy napon minden szörnyűséget neki tulajdonítanak majd. Minden egyes sorral veszít ártatlanságából. Végül itt hever lesújtottan, meggyalázta a világ és a saját szava. "
Günter Kunert
 

 • A filológiai megismerésről: Peter Szondi válogatott írásai
  (eredeti cím: Schriften. Suhrkamp Verlag)
  Fordította: Kocziszky Éva [et al.]. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017
  ISBN 978-963-963-746-1
   
 • Bodrožić, Marica: Cseresznyefa asztal
  (eredeti cím: Kirschholz und alte Gefühle. Luchterhand Literaturverlag)
  Fordította: Szalai Lajos. Budapest, Napkút Kiadó, 2017
  ISBN 978-963-263-718-1
   
 • Erpenbeck, Jenny: Megy, ment, elment
  (eredeti cím: Gehen, ging, gegangen. Knaus Verlag)
  Fordította: Blaschtik Éva. Budapest, Park Könyvkiadó, 2017
  ISBN 978-963-355-272-8
   
 • Kehlmann, Daniel: El kellett volna menned
  (eredeti cím: Du hättest gehen sollen. Rowohlt Verlag)
  Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest, Magvető Kiadó, 2017
  ISBN 978-963-14-3607-5
   
 • Reemtsma, Jan Philipp: Bizalom és erőszak a modern társadalomban
  (eredeti cím: Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne. Hamburger Institut für Sozialforschung)
  Fordította: Papp Zoltán. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 2017
  ISBN 978-963-9777-49-1
   
 • Rothmann, Ralf: Tavasszal meghalni
  (eredeti cím: Im Frühling sterben. Suhrkamp Verlag)
  Fordította: Szijj Ferenc. Budapest, Magvető Kiadó, 2017
  ISBN 978-963-14-3514-6
   
 • Safranski, Rüdiger: Idő: Amit velünk tesz és amivé mi tesszük 
  (eredeti cím: Zeit: Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen. Hanser Verlag)
  Fordította: Simon József. Budapest, Typotex Kiadó, 2017
  ISBN 978-963-2799-31-5
   
 • Seiler, Lutz: Krúzó
  (eredeti cím: Kruso. Suhrkamp Verlag)
  Fordította: Győri László. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2017
  ISBN 978-963-405-745-1
   
 • Walser, Martin: Kényszervirágzás
  (eredeti cím: Angstblüte. Reinbek bei Hamburg)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest, Typotex Kiadó, 2017
  ISBN 978-963-279-944-5
   
 • Wells, Benedict: És véget ér a magány
  (eredeti cím: Vom Ende der Einsamkeit. Diogenes Verlag)
  Fordította: Almássy Ágnes. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2017
  ISBN 978-615-5724-11-4
 • Assmann, Aleida: Rossz közérzet az emlékezetkultúrában: Beavatkozás
  (eredeti cím: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. C.H. Beck)
  Fordította: Huszár Ágnes. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2016
  ISBN 978-615-5480-22-5
   
 • Engels, Jens Ivo: A korrupció története: A korai Újkortól a 20. századig
  (eredeti cím: Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. S. Fischer) 
  Fordította: Kurdi Imre. Budapest, Corvina, 2016
  ISBN 978-963-13-6338-8
   
 • Flasch, Kurt: Miért nem vagyok keresztény? Beszámoló és érvelés
  (eredeti cím: Warum ich kein Christ bin. Bericht und Argumentation, C.H. Beck)
  Fordította: Simon József. Budapest, Typotex, 2016
  ISBN 978-963-279-852-3
   
 • Klüger, Ruth: Élni, tovább
  (eredeti cím: Weiter leben. Eine Jugend. Wallstein Verlag)
  Fordította: Cziglényi Boglárka. Budapest. L'Harmattan, 2016
  ISBN 978-963-414-038-2
   
 • Kosselek, Reinhart: Kritika és válság: Tanulmány a polgári világ patogeneziséről
  (eredeti cím: Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Suhrkamp Verlag)
  Fordította: Boros Gábor. Budapest, Atlantisz, 2016
  ISBN 978-963-9777-26-2
   
 • Kreller, Susan: Égig érő szerelem
  (eredeti cím: Schneeriese. Carlsen Verlag)
  Fordította: Győri Hanna. Budapest, Tilos az Á Könyvek, 2016
  ISBN 978-963-410232-8
   
 • Kutscher, Volker: Csendes halál
  (eredeti cím: Der stumme Tod,  Kiepenheuer und Witsch Verlag)
  Fordította: Csősz Róbert. Budapest, General Press Könyvkiadó, 2016
  ISBN 978-963-643 819 7
   
 • Mommsen, Hans: A nemzetiszocialista rezsim és a zsidóság megsemmisítése Európában
  (eredeti cím: Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa. Wallstein Verlag)
  Fordította: Győri László. Budapest. Corvina, 2016
  ISBN 978-963-13-6382-1
   
 • Sebald, W.G.: Természet után: Elemi költemény
  (eredeti cím: Nach der Natur. Ein Elementargedicht. Eichborn Verlag)
  Fordította: Szijj Ferenc. Budapest, Magvető, 2016
  ISBN 978-963-143473-6
 • Biller, Maxim: Bruno Schulz fejében
  (eredeti cím: Im Kopf von Bruno Schulz,  Kiepenheuer und Witsch Verlag)
  Fordította : Blaschtik Éva. Budapest, Kossuth Kiadó, 2015
  ISBN 978-963-098316-7
   
 • Blamberger, Günter: Heinrich von Kleist : Életrajz
  (eredeti cím: Heinrich von Kleist. Biografie),  S. Fischer, 2011)
  Fordította : F. Földényi László. Pozsony, Kalligram, 2015
  ISBN 978-80-8101-836-7
   
 • Goethe, Johann Wolfgang: Faust. A Tragédia első és második része. História doktor Johann Faustról. Az "Ős-Faust"
  (eredeti cím: Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust),  C. H. Beck, 1991)
  Fordította : Márton László. Budapest, Kalligram, 2015
  ISBN 978-615-5603-17-4
   
 • Lewitscharoff, Sibylle: Apostoloff
  (eredeti cím: Sibylle Lewitscharoff: Apostoloff, Suhrkamp)
  Fordította: Kurdi Imre. Csíkszeredat: Bookart, 2015
  ISBN 978-606-835165-0
   
 • Meyerhoff, Joachim: Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt
  (eredeti cím: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Roman. Alle Toten fliegen hoch, Teil 2,  Kiepenheuer und Witsch Verlag)
 • Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest, Tea Kiadó, 2015
  ISBN 978-963-89917-6-8
   
 • Petrovszkaja, Katya: Talán Eszter: Történetek
  (eredeti cím: Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther, Suhrkamp)
  Fordította: Imre Kurdi. Budapest: Magvető, 2015
  ISBN 978-963- 142815-5
   
 • Preußler, Otfried: A kis szellem
  (eredeti cím: Das kleine Gespenst, Thienemann Verlag)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest, Kolibri Kiadó, 2015
  ISBN 978-615-5450-02-0
   
 • Sloterdijk, Peter: Harag és idő: Politikai-pszichológiai kísérlet
  (eredeti cím: Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Suhrkamp)
  Fordította: Felkai Gábor. Budapest: Typotex, 2015
  ISBN 978-963-279-398-6 
 • Behringer, Wolfgang: A sport kultúrtörténete : Az ókori olimpiáktól napjainkig 
  (eredeti cím: Kulturgeschichte des Sports. Vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert
  Fordította: Győri László. Budapest: Corvina, 2014
  ISBN 978-963-13-6235-0
 • Illies, Florian: 1913: Az évszázad nyara 
  (eredeti cím: 1913: Der Sommer des Jahrhunderts)
  Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest: Park, 2014
  ISBN 978-963-355-050-2
 • Kehlmann, Daniel: F
  (eredeti cím: F)
  Fordította: Fodor Zsuzsa. Budapest: Magvető, 2014
  ISBN 978-963-142781-3
 • Kraushaar, Wolfgang: Diplomások lázadása. Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig
  (eredeti cím: Der Aufruhr der Ausgebildeten. Vom Arabischen Frühling zur Occupy-Bewegung)
  Fordította: György Gábor. Budapest: Napvilág, 2014
  ISBN 978-963-338-354-4
 • Kutscher, Volker: Tisztázatlan bűnűgy
  (eredeti cím: Der nasse Fisch)
  Fordította: Csősz Róbert. Budapest: Generalpress, 2014
  ISBN 978-963-643673-5
 • Mitscherlich, Alexander und Margarete : A gyászolásra képtelenül : A közösségi viselkedés alapjai 
  (eredeti cím: Die Unfähigkeit zu trauern, Grundlagen kollektiven Verhaltens)
  Fordította: Huszár Ágnes. Budapest: Múlt és Jövő, 2014
  ISBN 978-963-9512-97-9
 • Mora, Terézia: A szörnyeteg
  (eredeti cím: Das Ungeheuer)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest: Magvető, 2014
  ISBN 978-963-142802-5
 • Sebald, W.G.: Légi háború és irodalom: A rombolás természetrajza
  (eredeti cím: Luftkrieg und Literatur)
  Fordította: Blaschtik Éva. Budapest: Európa, 2014
  ISBN 978-963-078506-8
 • Stein, Benjamin: A vászon 
  (eredeti cím: Die Leinwand)
  Fordította: Makai Tóth Mária. Budapest: Napvilág, 2014
  ISBN 978-963-338-352-0
 • Tieck, Ludwig: Az élet fényűző bősége : Elbeszélések
  (eredeti cím: Die schönsten Märchen. Ausgewählt von Hermann Hesse)
  Fordította: Horváth Géza und Tatár Sándor. Budapest: Argumentum, 2014
  ISBN 978-963-446-711-3
 
 • Kumpfmüller, Michael: Az élet gyönyörűsége 
  (eredeti cím: Die Herrlichkeit des Lebens)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest: Libri, 2013
  ISBN 978-963-310197-1
 • Liske, Michael-Thomas: Gottfried Wilhelm Leibniz 
  (eredeti cím: Gottfried Wilhelm Leibniz)
  Fordította: Felkai Gábor. Budapest: Typotex, 2013
  ISBN 978-963-279-794-6 
 • Gyerekszemmel: építészet gyerekekkel és gyerekeknek
  (eredeti cím: Kinder_Sichten. Architektur und Städtebau für und mit Kindern und Jugendlichen)
  Fordította: Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter. Pécs: KultúrAktív, 2013
  ISBN 978-963-08-6231-8
 • Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai
  (eredeti cím: Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie)
  Szerk.: Tamás Miklós. Fordította: Mesterházi Miklós. Budapest: Atlantisz, 2013
  ISBN 978-963-9777-25-5
 • Kortárs táncelméletek – Performansz 1
  Szerk.: Czirák Ádám. Fordította: Faluhelyi Krisztián u.a. Budapest: Kijárat, 2013
  ISBN 978-6155-16021-9
 • Schalansky, Judith: Darwinregény 
  (eredeti cím: Der Hals der Giraffe)
  Fordította: Nádori Lídia. Budapest: Typotex, 2013
  ISBN 978-963-279-272-9
 • Vogl, Joseph: A kapitalizmus kísértete 
  (eredeti cím: Das Gespenst des Kapitals)
  Fordította: Tamás Barta. Budapest: Typotex, 2013
  ISBN 978-963-279-793-9
 • Wolf, Christa: Angyalok városa avagy Dr. Freud köpenye 
  (eredeti cím: Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud)
  Fordította: Tóth Mária. Bratislava: Kalligram, 2013
  ISBN 978-80-8101-644-8
 • Benn, Gottfried: Kígyóból kanyar (eredeti cím: Ausgewählte Gedichte)
  Fordította: Árpád Mohácsi. Budapest: Kalligram, 2012. ISBN 978-80-8101-650-9
 • Habermas, Jürgen: Esszé Európa alkotmányáról (eredeti cím: Zur Verfassung Europas: ein Essay). 
  Fordította: Dr. Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz, 2012. ISBN 978-963-977719-4
 • Jünger, Ernst: Homokórák könyve (eredeti cím: Das Sanduhrbuch)
  Fordította: Hajdú-Farkas Zoltán. [Csíkszereda]: Bookart, 2012. ISBN 978-606-8351-32-2
 • Karizma és hatalom /szerk. von Bliesemann, de Guevara, Tatjana Reiber (eredeti cím: Charisma und Herrschaft. Führung und Verführung in der Politik)
  Fordította: Mária Kajtár. Budapest: Napvilág, 2012. ISBN 978-963-338071-0
 • Lenz, Sigfried: A lotyószilva lelke: Történetek Bollerupból (eredeti cím:Der Geist der Mirabelle).
  Fordította: Dr. Lajos Szalai. Budapest: Cédrus Műv. Alapítvány: Napkút K., 2012. ISBN 978-963-263-240-7
 • Münkler, Herfried: A németek és mítoszaik (eredeti cím: Die Deutschen und ihre Mythen).
  Fordította: Endre Liska. Budapest: Európa, 2012. ISBN 978-963-079-270-7
 • Sanyal, Mithu M.: Vulva, a láthatatlan szerv felfedése (eredeti cím: Vulva: Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts)
  Fordította: Hajdú Iringó. [Csíkszereda]: Bookart, 2012. ISBN 978-606-8351-22-3
 • Stern, Carola: Willy Brandt (eredeti cím: Willy Brandt).
  Fordította: György Gábor. Budapest: Napvilág, 2012. ISBN 978-963-338-072-7
 • Benn, Gottfried: Esszék, előadások (eredeti cím: Ausgewählte Essays). 
  Fordította: Imre Kurdi. Budapest: Kijárat, 2011. ISBN 978-963-95-2996-0
 • Dalos György: Gorbacsov: Ember és hatalom (eredeti cím: Gorbacsov). 
  Fordította: Andrea Dunai, Budapest: Napvilág, 2011. ISBN 978-963-338-038-3
 • Lenz, Sigfried: A bájos Suleyken : mazuriai történetek (eredeti cím: So zärtlich war Suleyken). 
  Fordította: Dr. Lajos Szalai. Budapest: Cédrus Műv. Alapítvány: Napkút K., 2011. ISBN 978-963-263-183-7
 • Mora, Terézia: Az egyetlen ember a kontinensen (eredeti cím: Der einzige Mann auf dem Kontinent). 
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Magvető, 2011. ISBN 978-963-14-2863-6
 • Neffe, Jürgen: Albert Einstein igaz története (eredeti cím: Einstein. Eine Biographie). 
  Fordította: Anna-Mária Bozsóki. Budapest: Typotex, 2011. ISBN 978-963-279-426-6
 • Sartorius, Joachim: Egykor voltak : versek (eredeti cím: Ich habe die Nacht u.a.). 
  Fordította: Péter Nádas. Pécs: Jelenkor, 2011. ISBN 978-963-67-6498-2
 • Schulze, Ingo: Mobil: Tizenhárom történet régi modorban (eredeti cím: Handy: Dreizehn Geschichten in alter Manier). 
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Európa, 2011. ISBN 978-963-07-8732-1
 • Sebald, W.G. : A Szaturnusz gyűrűi (eredeti cím: Die Ringe des Saturn) 
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Európa, 2011. ISBN 978-963-07-9142-7
 • Stroh, Wilfried : Meghalt a latin, éljen a latin!: egy nagy nyelv rövid története (eredeti cím: Latein ist tot, es lebe Latein!). 
  Fordította: István Dévény. Budapest: Typotex, 2011. ISBN 978-963-279-422-8
 • Kinsky, Esther: Üdülő (eredeti cím: Sommerfrische). 
  Fordította: Tímea Tankó. Budapest: Scolar, 2010. ISBN 978-963-244-224-2
 • Müller, Heiner: A boldogtalan angyal: összegyűjtött versek (eredeti cím: Werke. Die Gedichte). 
  Fordította: Vilmos Ircsik. Budapest: Magyar Napló, 2010. ISBN 963-99-6114-2
 • Safranski, Rüdiger: Romantika –egy német affér (eredeti cím: Romantik: eine deutsche Affäre). 
  Fordította: Géza Horváth. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-9016-1
 • Tellkamp, Uwe: A Torony: történetek egy elsüllyedt országból: regény (eredeti cím: Der Turm). 
  Fordította:: Imre Kurdi. Budapest: Magvető, 2010. ISBN978-963-14-2752-3
 • Walder, Vanessa: A Tündekirály átka (eredeti cím: Der Zauberfluch des Elfenkönigs). 
  Übesetzt von Szilvia Gémes. Budapest: Pongrácz K., 2010. ISBN 978-963-89013-6-1
 • Walser, Martin: Egy szerelmes férfi (eredeti cím: Ein liebender Mann). 
  Fordította: Katalin Lendvay. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-9017-8
 • Adorján, Johanna: Exkluzív szerelem (eredeti cím: Eine exklusive Liebe)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Park, 2010., ISBN 978 963 530 878 1 
 • Hein, Christoph: Paula Trousseau (eredeti cím: Frau Paula Trousseau).
  Fordította: Mária Makai Tóth. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-8925-7 
 • Hodjak, Franz: Határkövek (eredeti cím: Grenzsteine)
  Fordította:: Szenkovics Enikő. Kolozsvár: Kriterion, 2010. ISBN 978-973-260994-1 
 • Lenz, Siegfried: Gyászperc (eredeti cím: Schweigeminute).
  Fordította:: Sándor Tatár. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-8921-9 
 • Müller, Herta: Lélegzethinta (eredeti cím:Atemschaukel).
  Fordította: Lídia Nádori. Kistarcsa: Cartaphilus, 2010. ISBN 978-963-266-137-7 
 • Paetzke, Hans-Henning: Szemfényvesztők (eredeti cím: Blendwerk)
  Fordította:: Magdolna Vincze. Budapest: Kalligram, 2012. ISBN 978-80-8101-623-3 
 • Schmidt, Helmut: Nyugállományban (eredeti cím: Außer Dienst).
  Fordította:: Róbert Csősz. Budapest: Európa, 2010 
 • Schulze, Ingo: Adam és Evelyn (eredeti cím: Adam und Evelyn)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Európa, 2009. ISBN 978-963-07-8835-9
 • Sebald, W.G.: Szédület. Érzés. (eredeti cím: Schwindel.Gefühle.)
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Európa, 2010. ISBN 978-963-07-8909-7
 • Assmann, Jan: Uralom és üdvösség –Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában (eredeti cím: Herrschaft und Heil)
  Fordította: Zoltán Hidas. Budapest: Atlantisz, 2008, ISBN 978-963-977700-2
 • Beck, Ulrich: Világkockázat-társadalom. Az elveszett biztonság nyomában (eredeti cím: Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sichterheit)
  Fordította: Ildikó G. Klement. Szeged: Belvedere, 2008. ISBN 978 963 9573 49 9
 • Behringer, Wolfgang: A klíma kultúrtörténete a jégkorszaktól a globális felmelegedésig (eredeti cím: Kulturgeschichte des Klimas)
  Fordította: Judit Tarnói. Budapest: Corvina, 2010. ISBN 978-963-07-8921-9
 • Belting, Hans: A hiteles kép – Képviták, mint hitviták (eredeti cím: Das echte Bild) 
  Fordította: Zoltán Hidas. Budapest: Atlantisz, 2009. ISBN 978-963-977704-0
 • Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe (eredeti cím: Ausgewählte Aufsätze aus den Bänden Rousseau, Kant, Goethe /Goethe und die Geschichtliche Welt)
  Fordította: Károly Horváth und Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz, 2009. ISBN 978-963-916599-1
 • Figal, Günter: Tárgyiság. A hermeneutikai és a filozófia (eredeti cím: Gegenständlichkeit)
  Fordította: Imre Bartók. Budapest: Kijárat Kiadó, 2010, ISBN 978-963-9529-84-7
 • Kaiser, Regina / Karlstedt, Uwe: Kódolt vallomás (eredeti cím: Zwölf heißt „Ich liebe dich“)
  Fordította: Emese Réti. Budapest: General Press, 2008. ISBN 978-963-643052-8
 • Lehmann, Hans-Thies: A posztdramatikus színház (eredeti cím: Postdramatisches Theater)
  Fordította: Zsuzsa Berecz, Beatrix Kricsfalusi, Gábor Schein. Budapest: Balassi, 2009.
 • Sartorius, Joachim: Das Innere der Schiffe
 • Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Urfassung der Philosophie der Offenbarung
 • Thal, Lilli: Mimus
 • Graf, Fritz: A mágia a görög-római világban (eredeti cím: Gottesnähe und Schadenzauber)
  Fordította: Péter Torma. Budapest: Gondolat. ISBN 978-963-693015-8
 • Hacker, Katharina: Nincstelenek (eredeti cím: Die Habenichtse)
  Fordította: Miklós Györffy. Budapest: Európa, 2008. ISBN 978-963-078477-1
 • Kastner, Jörg: Az ördög színe kék : Fény és árnyék Amszterdam aranykorában (eredeti cím: Die Farbe Blau)
  Fordította: Ágnes Almássy. Budapest: Geopen, 2009. ISBN 978-963-976562-7
 • Nagel, Ivan: Autonomie und Gnade
  Budapest: Magvető (előkészületben)
 • Schulze, Ingo: Új életek: Enrico Türmer ifjúsága levelekben és prózában (eredeti cím: Neue Leben)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Európa, 2008. ISBN 978-963-078479-5
 • Stanišic, Sasa: Hogy javítja a katona a gramofont (eredeti cím: Wie der Soldat das Grammofon repariert)
  Fordította: Tünde Farkas. Budapest: Szó, 2008. ISBN 978-963-869227-6
 • Nietzsche, Friedrich: Válogatott levelei : 1861. január – 1889. január (eredeti cím: Ausgewählte Briefe) 
  Fordította: Gábor Romhányi Török. Budapest: Holnap, 2008. ISBN 978-963-346833-3
 • Ransmayr, Christoph: A repülő hegy (eredeti cím: Der fliegende Berg)
  Fordította: László Márton. Bratislava: Kalligramm, 2008. ISBN: 978-808-101080-4
 • Bruhns, Wibke: Apám földje (eredeti cím Meines Vaters Land)
  Fordította: Lajos Szalai. Budapest: General Press, 2007. ISBN 978-9639-6485-79
 • Grimm, Jakob és Wilhelm: Német mondák (eredeti cím: Deutsche Sagen)
  Fordította: Lajos Adamik und László Márton. Bratislava, Kaligramm, 2009. ISBN 978-80-8101-151-1 
 • Anonyma: Egy nő Berlinben: Naplójegyzetek 1945. április 20-tól július 22-ig (eredeti cím: Eine Frau in Berlin)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Magvető, 2005. ISBN 963-14-2482-0
 • Canetti, Elias: Feljegyzések (eredeti cím Die Provinz des Menschen /Das Geheimherz der Uhr /Aufzeichnungen)
  Fordította: Zoltán Halasi. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7944-7
 • Gülich, Martin: Az ölelés (eredeti cím: Umarmung)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Ab Ovo, 2007. ISBN 978-963-9378-57-5
 • Häntschel, Hiltrud: Brecht asszonyai (eredeti cím: Brechts Frauen)
  Fordította: Zsófia Dedinszky. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7715-0
 • Hein, Christoph: Honfoglalás (eredeti cím: Landnahme) 
  Fordította: Beatrix Murányi. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7994-3
 • Hentig, Hartmut von: Miért kell iskolába járnom? Levelek Tobiashoz (eredeti cím: Warum muss ich zur Schule gehen? Eine Antwort an Tobias in Briefen)
  Fordította: Lídia Nádori. Szeged: Mozaik, 2006. ISBN 963-697-51-24
 • Hesse, Hermann / Mann Thomas: "Kedves és tisztelt barátom": Hermann Hesse és Thomas Mann levelezése (eredeti cím: Briefwechsel)
  Fordította: Róbert Csősz at al. Budapest: Cartaphilus, 2006. ISBN 963-7448-19-5
 • Jens, Inge und Walter: Frau Thomas Mann: Katharina Pringsheim élete (eredeti cím: Frau Thomas Mann)
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Európa, 2006. ISBN 963-07-7993-5
 • Mendelssohn, Moses: Phaidón, avagy A lélek halhatatlansága (eredeti cím: Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele)
  Fordította: János Rathmann. Budapest: Jószöveg Műhely, 2006. ISBN 963-7052-45-3
 • Mittermayer, Manfred: Thomas Bernhard (eredeti cím: Thomas Bernhard)
  Fordította: Imre Kurdi. Budapest: Láva, 2006. ISBN 963-0600-00-5
 • Mora, Terezia: Nap mint nap (eredeti cím: Alle Tage)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Magvető, 2006. ISBN 963-14-2504-5 
 • Ritter, Joachim: Szubjektivitás – Válogatott tanulmányok (eredeti cím: Subjektivität/Metaphysik und Politik)
  Fordította: Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz (Német Szellemtudományi Könyvtár), 2007. ISBN: 978-963-977701-9
 • Boehm, Gottfried: Paul Cézanne (eredeti cím: Paul Cezanne: Montagne Sainte-Victoire)
  Fordította: Péter Csobó et. al. Budapest: Kijárat, 2005. ISBN 963-952937-0
 • Dahlhaus, Carl: Az abszolút zene eszméje (eredeti cím: Die Idee der absoluten Musik)
  Fordította: Zoltai Dénes. Budapest: Typotex, 2004. ISBN 963-9548-38-3
 • Eggebrecht, Hans: A Nyugat zenéje: Folyamatok és állomások a középkortól napjainkig (eredeti cím: Musik im Abendland)
  Fordította: Zsuzsa Czagány et. al. Typotext , 2009. ISBN 978-963-966480-7
 • Ende, Michael: A kis firkások (eredeti cím: Das Schnurpsenbuch)
  Fordította: Dezső Tandori. Szeged: Könyvmolyképző, 2007. ISBN 963-949299-8
 • Gerlach, Christian, Aly Götz: Az utolsó fejezet: reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944/1945 (eredeti cím: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944/1945)
  Fordította: Gábor Kerényi. Budapest: Noran-Kiadó, 2004. ISBN 963-741-611-0
 • Grünbein, Durs: Koponyaalaptantárgy: versek (eredeti cím: Gedichte)
  Fordította: Szilárd Borbély et. al. Pécs: Jelenkor, 2006. ISBN 978-963-676399-2
 • Habermas, Jürgen: A posztnemzeti állapot: politikai esszék (eredeti cím: Die postnationale Konstellation)
  Fordította: István Ruzsacz. Budapest: L´Harmattan, 2006. ISBN 963-734348-2
 • Habermas, Jürgen: Megismerés és érdek (eredeti cím: Erkenntnis und Interesse)
  Fordította: János Weiss. Pécs: Jelenkor, 2005. ISBN 963-676-365-8
 • Walser, Martin: Szökőkút (eredeti cím: Ein springender Brunnen)
  Fordította: Miklós Györffy. Budapest: Európa, 2004. ISBN 963-07-7582-4
 • Zeh, Juli: Sasok és angyalok (eredeti cím: Adler und Engel)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: Atheneum, 2004. ISBN 963-9471-68-2
 • Améry, Jean: Az ember önmagáé : értekezés a meghívott halálról (eredeti cím: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod)
  Fordította: Éva Blaschtik. Budapest: Múlt és Jövő K., 2004. ISBN 963-9512-03-6
 • Belting, Hans: A művészettörténet vége (eredeti cím: Das Ende der Kunstgeschichte)
  Fordította: Katalin Teller. Budapest: Atlantisz, 2006. ISBN: 978-963-916585-4
 • Benjamin, Walter: Egyirányú utca ; Berlini gyermekkor a századforduló táján (eredeti cím: Berliner Kindheit um Neunzehnhundert / Einbahnstrasse)
  Fordította: Árpád Berczik, Erzsébet Szitás, László Márton. Budapest: Atlantis, 2005. ISBN 963-9165-78-6
 • Eschenbach, Wolfram von : Parzival (eredeti cím: Parzival)
  Fordította: Dezső Tandori. Budapest: Kláris, cop. 2004. ISBN 963-86318-9-9
 • Hegel, G. W. F: Előadások a művészet filozófiájáról (eredeti cím: Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte Bd. 2, Vorlesung über die Philosophie der Kunst (1823))
  Fordította: Dénes Zoltai. Budapest: Atlantis, 2004. ISBN 963-9165-62-X
 • Kerner, Charlotte: Blueprint – a másolat: regény (eredeti cím: Blueprint – Blaupause)
  Fordította: István Kornya. Budapest: Pont, cop. 2004. ISBN 963-9312-87-8
 • Nietzsche, Friedrich: Korszerűtlen elmélkedések (eredeti cím: Unzeitgemässe Betrachtungen)
  Fordította: Bulcsú Bognár. Budapest: Atlantis, 2004. ISBN 963-9165-73-5
 • Schiller, Friedrich: Művészet- és történelemfilozófiai írások (eredeti cím: Schriften zur Kunst und Geschichtsphilosophie)
  Fordította: Miklós Mesterházi, Zoltán Papp. Budapest: Atlantisz, 2005. ISBN: 978-963-916583-0
 • Blumenberg, Hans: Hajótörés nézővel : metaforológiai tanulmányok (eredeti cím: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigmen zu einer Metaphorlogie)
  Fordította: Edit Király. Budapest: Atlantisz, 2006. ISBN 963-9165-81-6
 • Duve, Karin: Esőregény (eredeti cím: Regenroman)
  Fordította: Lídia Nádori. Budapest: JAK, 2002. ISBN 963-9500-06-2 
 • Goethe, Johann Wolfgang von: Nyugat-keleti díván (eredeti cím: West-östlicher Diwan)
  Fordította: István Eörsi u.a. Budapest: M. Kvklub, 2001.
 • Grass, Günter: Kutyaévek (eredeti cím: Hundejahre)
  Fordította: Gábor Schein und István Magyar. Budapest: Európa, 2001. ISBN 963-07-7040-7
 • Harlan / Rappmann / Schata: Szociális plasztika : anyagok Joseph Beuyshoz (eredeti cím: Soziale Plastik)
  Fordította: Lajos Adamik. Budapest: Balassi, cop. 2003. ISBN 963-506-562-0
 • Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája (eredeti cím: Kritik der reinen Vernunft)
  Fordította: János Kis. Budapest: Atlantisz, 2004. ISBN 963-9165-71-9
 • Klingemann, August: Éjjeli őrjáratok/ Bonaventura (eredeti cím: Nachtwachen von Bonaventura)
  Fordította: Sándor Tatár. Budapest: Fekete Sas, 2004. ISBN 963-9352-62- 4
 • Ludwig, Kurt: Rendszerszemléletű terápia (eredeti cím: Systematische Therapie)
  Budapest: Coindencia, 2003. ISBN 963-212-485-5
 • Mann, Thomas: Naplók 1940-1955 (eredeti cím: Tagebücher 1940-1955)
  Fordította: Pál Schweitzer. Budapest: Európa, 2002. ISBN 963-07-7045-8
 • Benz, Arnold: Az universum jövője : Véletlen, káosz, Isten? (eredeti cím: Die Zukunft des Universums)
  Fordította: János Bolyki. Budapest: Kálvin Kiadó, 2001. ISBN 9633008484
 • Hesse, Hermann: A varázsló gyermekkora: mesék (eredeti cím: Die Märchen)
  Fordította: Tamás Bárász u.a. Budapest: Cartaphilus, 2002. ISBN 963-9303-50-X
 • Kinkel, Tanja: A bábjátékosok (eredeti cím: Die Puppenspieler)
  Fordította: Beatrix Kézdy. Budapest: Geopen, 2001. ISBN 963-9093-30-0
 • Krausser, Helmut: Mágikus dallamok avagy Adalékok a higanykorhoz (eredeti cím: Melodien)
  Fordította: Gábor Kerényi und István Eörsi. Budapest: Európa, 2001. ISBN 963-07-7032-6
 • Nietzsche, Friedrich: Bálványok alkonya ; Nietzsche kontra Wagner (eredeti cím: Götzen-Dämmerung)
  Fordította: Gábor Romhányi Török Budapest: Holnap, 2004. ISBN 978-963-3466-70-4
 • Johnson, Uwe: Hogyan halt meg Jakob: regény (eredeti cím: Mutmassung über Jakob)
  Fordította: Vilmos Ircsik. Veszprém: Új Horizont, 2001. ISBN 963-8246-08-1
 • Kleist, Heinrich von: Esszék, anekdoták, költemények (eredeti cím: Erzählungen, Anekdoten, Kleine Schriften und Briefe)
  Fordította: Forgách András u.a. Pécs: Jelenkor, 2001. ISBN 963-676-068-4
 • Mora, Terézia: Különös anyag (eredeti cím: Seltsame Materie)
  Fordította: Rácz Erzsébet. Budapest: Magvető, cop. 2001. ISBN 963-14-2194-5
 • Hesse, Hermann: A fürdővendég; A nürnbergi utazás (eredeti cím: Kurgast / Die Nürnberger Reise)
  Fordította: Géza Horváth. Budapest: Cartafilus Kiadó, 1999. ISBN: 963-85882-3-3
 • Nietzsche, Friedrich: A hatalom akarása: minden érték átértékelésének kísérlete (eredeti cím: Der Wille zur Macht)
  Fordította: Gábor Romhányi Török. Budapest: Cartaphilus, 2002. ISBN 963-9303-7
 • Nietzsche, Friedrich: Virradat: gondolatok az erkölcsi előítéletekről (eredeti cím: Morgenröte)
  Fordította: Gábor Romhányi Török. Budapest: Holnap, 2000. ISBN 978-963-3468-67-8
 • Sachs, Hans: A lovag meg az ibolya: harminchárom farsangi komédia és egy svank (eredeti cím: Der Neidhart mit dem Veilchen)
  Fordította: Lajos Mann. Budapest : Orpheusz Könyvkiadó Kft., 1999. ISBN 963-9101-44-3