Goethe-Test PRO:
גרמנית עבור המקצוע

תרצו...

  • לקריירה שלכם: 
    לבחון את רמת השפה האישית שלכם / לקבל עצות הנוגעות להעמקת הידיעות בשפה ולקורסים מתאימים
     
  • למעסיקים: 
    לבחון את רמת הידע בשפה של המועמדים למשרות ושל עובדים בחברה / לבחון את הצלחת ההשתלמויות / ליצור בסיס מוצק להשתלמויות נוספות

- Goethe-Test PRO תמונה ברורה תוך 60 דקות בלבד!

בין אם מדובר בקריירה האישית או ביכולת התחרות של בית העסק עצמו: הצלחה לא צומחת משום מקום. היא מבוססת על אמון. ואמון צומח כאשר מדברים את אותה השפה. השאלה היא אפוא מהי רמת הגרמנית שלך? מהי רמת הגרמנית של העובדים שלך כעת ובעתיד?
 
הבחינה Goethe-Test PRO : גרמנית עבור המקצוע נותנת מענה בדיוק לצורך הזה. בחינת הגרמנית שלנו הנעשית במחשב במקום העבודה מעניקה מידע מהיר ואמין על מיומנויות ההאזנה והקריאה. 

אישי ומהימן

הבחינה  Goethe-Test PRO קובעת  באמצעות טכנולוגיה מודרנית  את רמת השפה של הנבחן תוך 60 עד 90 דקות. כל המשתתפים מתחילים באותה רמה. במהלך הבחינה התכנה בוחרת את השאלה הבאה על סמך התשובה שניתנה לשאלה הקודמת. כך התכנה מתאימה את עצמה בצורה אופטימלית לרמת השפה של הנבחן. אין אפשרות להיכשל בבחינה: תוצאות הבחינה ותעודה המתארת בפירוט את רמת השפה יינתנו מיד. תעודה זו מספקת לך בסיס מצוין להחלטות בנוגע לרמת השפה, למשל השתלמויות נוספות שתרצה להשתתף בהן.  
 
את הבחינה  Goethe-Test PRO ניתן לבצע ברחבי העולם באחד ממרכזי הבחינות שלנו או ישירות בבית העסק שלך בזמן הנוח עבורך. הבחינה משתמשת בשיטות דומות לאלה של שירות הבחינות  בשפה עסקית - Business Language Testing Service (BULATS) ומבוססת על מסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות (מהא''ם) 
 

דרכך אלינו

מעוניין בידע ברור על מיומנויות השפה שלך או של עובדיך?  אם כן אנא צור איתנו קשר ישירות! ניתן לך הצעה בלתי מחייבת ונלווה אותך בהכנות לבחינה ובביצועה.
 
נשמח לייעץ לך בהכנת השתלמויות מתאימות וקורסי שפה לחברות. 

בחינה לדוגמה

תוכלו להתרשם מבחינה לדוגמה: 

צור קשר

למידע נוסף ולהצעות אנא פנו ל:

ד''ר אורלי זלינגר
אחראית על הקורסים ועל הבחינות
טלפון 03-6060503
courses-telaviv@goethe.de