שאלות ותשובות נפוצות

<b>בעולם העסקי: </b>תקשורת בגרמנית עם השותפים העסקיים שלכם מובילה לקשרים עסקיים טובים יותר, ועל ידי כך מגבירה את הסיכויים לתקשורת יעילה – ולהצלחה. © colourbox.com

שאלות נפוצות בנושא הבחינות של מכון גתהכל אחד רשאי לגשת לבחינות מכון גתה ואין צורך באזרחות גרמנית לשם כך. מטרת הבחינות היא להעיד על ידיעות בשפה הגרמנית כשפה זרה או כשפה שנייה. מומלץ לגשת לבחינה מגיל מסוים.

לפרטים נוספים בנוגע לנוהלי הבחינה:

אנא פנו לשם כך אל מרכז הבחינות על פי בחירתכם וקבלו ייעוץ אישי.

ההשתתפות בבחינות אינה קשורה להשתתפות בקורס שפה או בקורס הכנה כלשהו או לקבלת מסמך המאשר לימודים ברמה כלשהי.

עם זאת אנו ממליצים להשתתף בקורס הכנה של מרכז הבחינות. כאן תוכלו לרכוש את המיומנויות הלשוניות הספציפיות הנדרשות כדי להקל עליכם את הבחינה.

אנא פנו לשם כך אל מרכז הבחינות על פי בחירתכם וקבלו ייעוץ אישי.

תעודות מכון גתה A1  עד C2  מתואמות על פי מסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (מהא"ם). למידע נוסף אנא היכנסו לאתר:
 

אנא פנו אל מרכז הבחינות על פי בחירתכם וקבלו ייעוץ אישי.
 

תעודות המאשרות השתתפות בקורס, במבחן שיבוץ, בבחינה או משהו דומה אינן מספיקות.

רק תעודת בחינה המעידה שהנבחן/ת עבר/ה את בחינת מכון גתה ברמות
 
Goethe-Zertifikat A1-C2
או בחינות  
Kleines Deutsches Sprachdiplom
Großes Deutsches Sprachdiplom 

מוכרת ברחבי העולם כמעידה על ידיעות השפה הגרמנית כשפה זרה.
 
 

התעודות הבאות: 
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
  • Zentrale Oberstufenprüfung
  • Kleines Deutsches Sprachdiplom 
  • Großes Deutsches Sprachdiplom
מעידות על ידע מספק בשפה הגרמנית המאפשר לימודים באוניברסיטאות בגרמניה ופוטרות מבחינת 
TestDaF-Prüfung
 או בחינת
DSH.

למידע על דרישות השפה במסלול הלימודים הספציפי, פנו בבקשה לאוניברסיטה או למכללה שבה תרצו ללמוד. למידע נוסף היכנסו לאתר: 
www.sprachnachweis.de

לימודים הם תהליך אינדיווידואלי. כמה זמן דרוש לכל אחד כדי לעבור רמה תלוי בגורמים אישיים: מידת המחויבות, הזמן העומד לרשותו ושימוש בחומרי תרגול נוספים.

אם כבר למדתם שפה או שפות נוספות תצליחו ללמוד גרמנית מהר יותר. יש גם הבדל גדול אם אתם לומדים גרמנית במדינה שלכם או בגרמניה שבה תוכלו להיחשף לשפה הגרמנית – לשמוע ולדבר - גם מחוץ לכותלי הכיתה.

אינטנסיביות הקורס (קורס אינטנסיבי או קורס סטנדרטי) משמעותית אף היא בתהליך רכישת השפה.
אנא פנו אל מרכז הבחינות על פי בחירתכם וקבלו ייעוץ אישי.

כהכנה לכל בחינה תמצאו חומרי תרגול ומידע:
  • חומרי תרגול מקוונים
  • חומרים להורדה
  • חומרים שאפשר להזמין
  • נוהלי הבחינה והוראות נוספות הנוגעות לבחינה.
 

 
 

בחלק מהבחינות יש אפשרות ללמידה מרחוק ולקורסים מקוונים. אנא היכנסו לאתר:

Deutsch lernen per Fernunterricht

אין הגבלה על מספר הפעמים שאפשר לגשת לבחינה בשלמותה. בנוגע לאפשרות לחזור על חלקים מסוימים מתוך הבחינה יש לבדוק בנהלים של כל בחינה. 

יש להגיש את הבחינה בשלמותה.
 

תעודות מכון גתה A1  עד C2  תקפות ללא הגבלת זמן. עם זאת מוסדות לימוד ומקומות עבודה רבים דורשים תעודה שלא חלפו שנתיים מיום קבלתה.