מלגות

הקרן הבינלאומית לקופרודוקציות

מכון גתה תומך באמצעות הקרן הבינלאומית בקופרודוקציות ברחבי העולם שבהן יש תהליכי עבודה המתאפיינים בשיתוף פעולה ובדיאלוג בין אמנים מקצועיים בתחומים מוזיקה, מחול, תיאטרון ופרפורמנס.