תחרויות ואירועים

Vorlesewettbewerb DVI 2017 Foto: Goethe-Institut Israel

תחרות ללומדי השפה הגרמנית במוסדות להשכלה גבוהה

עמותת המורים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישראל, בתמיכתו הנדיבה של ארגון ה-  DAAD מזמינים את כלל ציבור לומדי השפה הגרמנית הרשומים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לתחרות בתאריך 07.05.2020 שתתקיים במכון גתה, תל אביב. 

מועד אחרון להרשמה: 19.04.2020