תחרויות ואירועים

תחרות וידאו עבור סטודנטיות וסטודנטים הלומדים גרמנית בישראל

  
תחרות וידאו עבור סטודנטיות וסטודנטים הלומדים גרמנית בישראל

ארגון המורים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישראל מארגנים תחרות וידאו עבור סטודנטיות וסטודנטים הלומדים גרמנית בישראל. 

מועד אחרון לשליחת הסרטונים הוא 22.5.2021