TestDaF

תרצו...

  • ללמוד, לחקור או לעבוד בגרמניה.
  • לגשת לבחינה בשפה אשר מוכרת על ידי כל האוניברסיטאות בגרמניה.
  • להציג בפני מכוני מחקר ומעסיקים הוכחה על השליטה שלך בשפה הגרמנית.

הבחינה TestDaF  היא בחינה בשפה ברמת מתקדמים. רמת הידע לבחינה זו מקיפה את הרמות B2 עד C1 מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).
 
במידה שעמדת בכל ארבעת חלקי הבחינה ברמת TestDaF מס' 4, התעודה משמשת כהוכחה לרמת השליטה שלך בשפה לצורך קבלה ללימודים כמעט בכל המקצועות ותחומי הלימוד באוניברסיטאות בגרמניה.
 
בחינת השפה TestDaF הינה גם הוכחה בעלת הכרה בינלאומית לשליטה בשפה הגרמנית למטרות פרויקטים מדעיים ומקצועות אקדמיים.
 
כדי לגשת לבחינה אין צורך בידע מתחום מקצועי.

להיבחן ברחבי העולם

ניתן לגשת לבחינת TestDaF במרכזי בחינות המורשים לכך. נכון להיום, ישנם 450 מרכזי בחינות אשר מציעים את האפשרות לגשת לבחינה זו. כאן תוכלו לחפש אחר מרכזי בחינות בגרמניה וברחבי העולם: 

Testzentren

בחינות: TestDaF

בחינת DAF תיערך בכל העולם במתכונת אחידה ובתאריכים קבועים
במחיר 175 אירו. בישראל היא תיערך במרכז לבחינת DAF באוניברסיטה העברית בירושלים, מלבד יולי וספטמבר. אם יהיה מספר מספיק של מעוניינים. 

מועדי בחינות, הרשמה, מידע מקיף וכמו כן בחינה לדוגמה באתר www.testdaf.de. 

אשת הקשר להרשמה ומידע אישי בנוגע לביצוע בחינת TestDaF היא

יגבריאלה ברשמן
יועצת DAAD
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח
חדר: 4702
gabriela.boerschmann@mail.huji.ac.il


מועדים: 
https://www.testdaf.de/de
 
 

הכנה

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים  נוספים על הבחינה TestDaF:

חומרים לתרגול

בעת הכנה לבחינה  TestDaF תוכלו להיעזר בשני מבחנים שלמים לדוגמה של TestDaF. המבחנים נמצאים – לצד הנחיות ועצות – ללא עלות בכתובת  www.testdaf.de