Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

אתם רוצים...

  • לגשת לבחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 10-16.
  • להוכיח ידיעה בסיסית ביותר בשפה הגרמנית.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה A1.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 היא בחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 10-16. הבחינה מאשרת שליטה בסיסית ביותר בשפה הגרמנית ותואמת לרמה הראשונה (A1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).  

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

  • לשאול ולענות על שאלות פשוטות, לבקש דבר מה ולהגיב לבקשה.
  • לכתוב על עצמך ועל אחרים באמצעות ביטויים ומשפטים פשוטים.
  • להבין שיחות וטקסטים אשר עוסקים בנושאים מוכרים.

תנאים

  • מומלץ לגשת לבחינה Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 החל מגיל 10.
  • הבחינה Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 דורשת שליטה בשפה ברמה הראשונה (A1) של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (GER).
  • הגעה לרמה זו מצריכה 80 עד 200 יחידות לימוד בנות 45 דקות – תלוי בידע קודם ובתנאי הלימוד.

We regret that this examination is not available in Jerusalem. Please contact the Goethe-Institut Tel Aviv.

מועדים והרשמה

הכנה

חומרי תרגול ומידע