Goethe-Zertifikat B2

תרצו...

  • להתכונן ללימודים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בגרמניה.
  • להוכיח ידיעות טובות בשפה הגרמנית בהגשת מועמדות למקום עבודה
  • להתכונן לעבודה בתחום הרפואה בגרמניה
  • להוכיח את ידיעותיכם ברמה B2
  • מסמך רשמי המוכר בחו"ל המעיד על ידיעותיכם בשפה הגרמנית

Goethe-Zertifikat B2 היא בחינה בגרמנית המיועדת לבני נוער ולמבוגרים. התעודה מעידה על רמת שפה מתקדמת – רמה רביעית מתוך שש בסולם לפי מסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (מהא"ם).

עמידה בבחינה מעידה על יכולתכם...

  • להבין את התכנים המרכזיים של טקסטים מורכבים העוסקים בנושאים מוחשיים ומופשטים כאחד, ולהבין גם דיונים מקצועיים בתחום העיסוק שלכם. 
  • לתקשר באופן ספונטני ושוטף המאפשר לכם לנהל שיחה רגילה עם דוברי גרמנית כשפת אם, בצורה טובה וללא מאמץ מיוחד משני הצדדים. 
  • להביע את עצמכם בצורה מפורטת וברורה במגוון רחב של נושאים, להציג את עמדותיכם בסוגיות אקטואליות ולהצביע על יתרונות וחסרונות של אפשרויות שונות.

הכנה

מידע נוסף

כאן תוכל לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינה Goethe-Zertifikat B2:

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון.
החומרים מותאמים למוגבלויות  פיזיות והם אינטראקטיבים.

Goethe-Zertifikat B2 בחינה מקוונת

מכון גתה תל אביב-יפו מאפשר להיבחן בבחינה
Goethe-Zertifikat B2
באופן מקוון