Service Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

שירות

השירות שלנו כולל ארכיון סרטים גרמני וייעוץ בהכנה ללימודים גבוהים בגרמניה

ההיצע שלנו

חילופי אמנים

הגשת מועמדות למלגה לחילופי אמנים תל-אביב – דיסלדורף

ארכיון הסרטים תל-אביב

קטלוג הסרטים שלנו כולל כ-900 כותרי סרטים העומדים לרשותם של סינמטקים, מועדוני סרטים, פסטיבלי סרטים ומוסדות תרבות וחינוך, בפורמט 16 מ"מ ו-DVD, ללא תמורה לשם הקרנות שלא למטרות מסחריות. 
אין השאלה לאנשים פרטיים.

ייעוץ בנושא לימודים

האם ידעתם שלפני מאה שנים מחצית מכל הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות בחו"ל היו רשומים באוניברסיטאות בגרמניה? מאז אותה תקופה נחשבת גרמניה לאבן שואבת לכל החפץ בהשכלה גבוהה איכותית.