Goethe-Zertifikat B1

אתם רוצים...

 • ללמוד במכינה קדם אקדמית בגרמניה.
 • להתגורר ולעבוד בגרמניה.
 • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה B1.
 • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית

Goethe-Zertifikat B1 היא בחינה בגרמנית לנוער ולמבוגרים. היא מאשרת שימוש עצמאי בשפה בגרמנית ותואמת לרמה השלישית (B1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם). 

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

 • להבין את המידע העיקרי כאשר מדברים בשפה סטנדרטית וברורה וכאשר מדברים על נושאים מוכרים הלקוחים מעולם העבודה, בית הספר, שעות הפנאי וכו'.
 • להתמודד בהצלחה עם מרבית המצבים בהם נתקלים במהלך נסיעות במדינות דוברות גרמנית.
 • להביע את עצמך באופן ברור ורציף בנושאים מוכרים ותחומי עניין אישיים.
 • לדווח על חוויות וניסיונות אישיים, לתאר חלומות, תקוות ושאיפות, ולהסביר ולנמק בקצרה תכניות ודעות.

תנאים

 • בחינת Goethe-Zertifikat B1 לנוער מומלצת החל מגיל 12.
 • בחינת Goethe-Zertifikat B1 למבוגרים מומלצת החל מגיל 16.
 • Goethe-Zertifikat B1 דורשת שליטה בשפה ברמה השלישית (B1) של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (GER).
 • הגעה לרמה זו מצריכה 350 עד 650 יחידות לימוד בנות 45 דקות – תלוי בידע קודם ובתנאי הלימוד.

הכנה

חומרי תרגול ומידע