I save the World Today

I save the world today © Goethe-Institut Alexandria

"כשהבית שלכם עולה  בלהבות אני רוצה שתקומו ותעשו משהו פשוט כי זה כואב. המבוגרים תמיד אומרים: ’אנחנו מחויבים להעניק תקווה לדור הצעיר' - אבל אני לא רוצה את התקווה שלכם. הגיע הזמן שהמבוגרים יכנסו לפאניקה, שירגישו את הפחד שאני מרגישה מדי יום."   
גרטה ת'ונברג, בפורום הכלכלי בדאבוס.

אשפה נזרקת לטבע מבלי לחשוב על ההשלכות. חשמל ממשיך להיות מיוצר מדלקים מאובנים. בקרוב ישחו בים יותר שקיות פלסטיק מדגים. עד 50% ממוצרי המזון נזרקים. מזהמים לנו את האוויר שאנו נושמים. יש פחות ופחות מי שתייה נקיים.

המודעות לחשיבות של יצירת שינוי איננה מספקת על אף שהאפשרות לכך בהחלט קיימת.

חובה עלינו לשאול את עצמנו בכל יום מחדש: כיצד אני יכול לתרום היום להצלת העולם?