Deutsch unterrichten Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ללמד גרמנית

מכון גתה הינו הארגון המוביל בעולם בהיצע ההכשרות המתקדמות למורים לגרמנית – בישראל, בגרמניה או בלמידה מרחוק. אנו מעמידים לשירותכם חומרים עדכניים והיצע אינטראקטיבי. בררו פרטים נוספים על פעילויות מכון גתה למורות ולמורים.

ייעוץ ושירות

מכון גתה תומך בהוראת השפה הגרמנית בישראל תוך שיתוף פעולה עם מורים, בתי ספר ומכונים

עקרונות וחומרים

אנו מציעים לכם חומרי הוראה ולימוד והצעות מעניינות ללמידה. כך תוכלו להכיר נושאים אקטואליים הקשורים למתודולוגיה ותורת ההוראה של הגרמנית כשפה זרה וכשפה שנייה.

הכשרה מתקדמת

מכון גתה מציע מדי שנה למעלה מ-1,000 הכשרות מתקדמות למורים בכל רחבי העולם ובאופן מקוון.