לאן?
21 שאלות בנושאי פליטות והגירה

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Nassim Rouchiche

 • Where to? 21 Questions on flight an migration |ÇA VA WAKA Photo: Nassim Rouchiche

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Kirill Tulin

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Kirill Tulin

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Kirill Tulin

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Kirill Tulin

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Kirill Tulin

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Pavel Wolberg

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Nassim Rouchiche

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Photo: Temur Butikashvili

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Foto: Florian Bachmeier

 • Where to? 21 Questions on flight an migration Foto: Florian Bachmeier

במסגרת פרויקט "לאן?" הוגש לכותבים ולאינטלקטואלים מיותר משלושים מדינות שאלון העוסק בנושאי פליטות והגירה. ההשראה לשאלון באה מהשאלונים אשר חוברו ע"י הסופר השוויצרי מקס פריש, אשר ניסח אותם ביומניו באופן תמציתי לפי נושאים, כגון ידידות, נישואים, מוות או כסף. נראה לנו כי ראוי לנסות ולהעמיק באופן זה גם בנושא הפליטות. בניגוד לרושם הנוצר לעתים בתקשורת, הרי שפניהם של חלק קטן בלבד משישים מיליון הפליטים מועדות לאירופה. על כן הקפדנו לשמור על המגוון הגיאוגרפי של ארצות מוצאם של המשתתפים.