קידום תרגומי ספרות

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

התוכנית של מכון גתה "תרגום ספרות בגרמנית לשפות אחרות" נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות ובכך לאפשר לקוראים בעולם להכיר יצירות מדעיות חשובות, ספרות יפה מובחרת, ספרות איכותית לילדים ונוער וכן מבחר מתוך מגוון הספרות המקצועית. התוכנית מותווה לפי קווים תרבותיים-פוליטיים ומהווה זרוע חשובה בעבודת מדיניות החוץ התרבותית של ממשלת גרמניה.

התמיכה מתבצעת בצורת מימון הוצאות התרגום. במשך 35 שנות קיום התוכנית מומן תרגומם של כ-5000 כותרים ב-45 שפות.

רק הוצאות זרות יכולות להגיש מועמדות לקבלת תמיכה.

בקשת המועמדות שלך נבחנת על ידי מכון גתה הפועל במדינתך. במידה שהמכון תומך בפרויקט שלך, הוא שולח את המלצתו למשרד הראשי של מכון גתה במינכן, שם קובעת הוועדה את גובה התמיכה הכספית. 

הוועדה מתכנסת ארבע פעמים בשנה, במועדים הבאים: 
 • סוף ינואר: סיפורת, ספרי ילדים ונוער מועד אחרון להגשת מועמדות: 15 בדצמבר 
 • סוף אפריל: כל התחומים המקצועיים סוף אפריל: כל התחומים המקצועיים
  15 במרץ עבור שאר הפרויקטים   
 • סוף יולי: סיפורת, ספרי ילדים ונוער מועד אחרון להגשת מועמדות: 15 ביוני
 • סוף אוקטובר: כל התחומים המקצועייםמועד אחרון להגשת מועמדות: 15 ביוני עבור פרויקטים מדעיים*,
  15 בספטמבר עבור שאר הפרויקטים 
* עבור פרויקטים מדעיים נדרשת חוות דעת מקצועית של קרן המחקר הגרמנית. מסיבה זו, משך הזמן לקבלת החלטה בנוגע לפרויקטים אלה ארוך יותר.  
 1. זכאים לקבל תמיכה תרגומים ליצירות של סופרות וסופרים גרמנים, אשר רואות אור במהדורה מודפסת ע"י הוצאת ספרים במרחב דובר הגרמנית.
 2. המקור לתרגום חייב להיות הטקסט המקורי בגרמנית.
 3. לצורך קבלת תמיכה ייבחנו אך ורק פרויקטים אשר טרם ירדו לדפוס בעת החתימה על הסכם התמיכה.
 4. ההוצאה הזרה מחויבת לציין במהדורה המודפסת את תמיכתו של מכון גתה, וכןלהדפיס את הלוגו של מכון גתה. באם תנאי זה לא ימולא, מכון גתה שומר לעצמו את הזכות שלא להעניק את התמיכה שעליה הוחלט.
 5. במקרה בו הוחלט על מתן תמיכה, לשם קביעת סכום התמיכה ניתן להביא בחשבון רק את אותם תשלומים אשר משולמים למתרגם לכל המאוחר במועד הופעת התרגום.

תרגומים בסיוע מכון גתה

במסגרת הסיוע לתרגום מטעם מכון גתה תורגמו בשנים האחרונות היצירות הבאות:

קלוגה, אלכסנדר: הנקודה העיוורת של השטן
מגרמנית: נועה קול, פיתום, 2016
Originaltitel: Die Lücke, die der Teufel lässt
 
ברויניג, ורנר: יריד השעשועים
מגרמנית: חנן אלשטיין, קרן, 2016
Originaltitel: Rummelplatz
 
ברכט, ברטולט: אדם הוא אדם
מגרמנית: יצחק לאור, הקיבוץ המאוחד, 2016
Originaltitel: Mann ist Mann
 
ברמר, יאן פטר: המשקיע האמריקאי
מגרמנית: גדי גולדברג, מודן, 2015
Originaltitel: Der amerikanische Investor
 
ארפנבק, ג'ני: ערב כל הימים
מגרמנית: נועה קול, פן, 2016
Originaltitel: Aller Tage Abend