שיתוף פעולה

כאן תמצאו מידע לספרנים על אירועים ושיתוף פעולה בתחום המידענות .
ספריית מכון גתה בתל אביב פועלת בשיתוף עם ספריות אחרות, ארגוני ספרנים, מוסדות לימוד בגרמניה ובישראל לעידוד הדיאלוג המקצועי. 
אנחנו מארגנים כנסים, סיורי לימוד ותוכניות לחילופי ידע עם עמיתים למקצוע. 
 

שיתוף פעולה © Goethe-Institut Israel

ספריות ירוקות

הגנת הטבע, אקולוגיה וקיימות זוכים לחשיבות מתעצמת בעולמנו הצועד לקראת גלובליזציה כוללת. הספריות כמוסדות וצוות העובדות.ים יכולים לספק תרומה חשובה במימוש ובעיגון אותן מטרות בחברה האזרחית.

Pflanze in der Hand © Goethe-Institut

חשיבה עיצובית בעולם הספריות

חשיבה עיצובית היא גישה מתודולוגית לארגון ומבנה של תהליכי חדשנות בארגונים, גישה המאפשרת פיתוח רעיונות, עבודת צוות בינתחומית וייצור אב טיפוס. 

יצירת קשר

רשתות חברתיות