Tavas atmiņas Latvijas nākotnei

Tavas atmiņas Latvijas nākotnei © Goethe-Institut Riga / Alexey Murashko

Multimediāla satikšanās ar kopīgo pagātni

Kuras atmiņas par 20. gadsimtu šķir, kuras vieno Latvijas sabiedrību? Kādas ir vīzijas par kopīgu nākotni? Jaunieši un visi ieinteresētie atmiņu lādē atstāja savus atmiņu stāstus, vēstures iztirzājumus, pārdomas, mākslinieciskas apceres un vīzijas. No vairāk nekā deviņdesmit – pa daļai ļoti personīgajiem – atmiņu stāstiem Ģertrūdes ielas teātris izveidoja neparastu teātra iestudējumu “Taņas dzimšanas diena”.  Projektu pavadīja publiskās debates, kas atvēra telpu diskusijām un kopīgām pārdomām.


 

Par projektu

Aktuālas aptaujas rāda, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir kopīga pieredze, tomēr vienlaikus tiek veidotas nodalītas atmiņas telpas. Nereti dažādās atmiņas par Latvijas vēsturi 20. gadsimtā atspoguļojas arī sabiedriskajā dzīvē. Šādas izpausmes ir, piemēram, vēlēšanas, savstarpēji nošķirtas publiskās telpas, kā arī atšķirīgas mediju vides pastāvēšana.
 
Līdzdalīga atmiņas kultūra rada platformu, lai veidotu kopīgu politisko, kultūras un valodas telpu, kuras pamats ir iekļaušana un kultūras daudzveidība.
Kopīgas un vienlaikus kulturāli daudzveidīgas sabiedrības veidošanas atslēga ir jauni cilvēki. Viņi ir tilts uz nākotni, kurā kopīgais spēs radīt telpu politiskajam dialogam un iekļaušanai.
Latvijas pilsoniskās sabiedrības aktīva dalība dialogā par pagātni, kas šķeļ, bet spēj arī vienot, ir priekšnosacījums iekļaušanas politikas intensificēšanai Latvijā.
 
Šie apsvērumi kalpoja par pamatu projektam “Tavas atmiņas Latvijas nākotnei”.
Projekts iedzīvināja virkni tikšanos, diskusiju un notikumu, kuros sadarbojās  dažādi aktuālajā sabiedriskajā un mākslinieciskajā diskursā par atmiņas kultūru Latvijā iesaistītajie spēlētāji. Projekta svarīgākās aktivitātes:
  • Izpētes ceļojums uz savām un kolektīvajām atmiņas telpām – vairāk nekā 90 cilvēki meklēja informāciju, dalījās ar savu skatījumu uz Latviju 20. gadsimtā.
    Teātra mākslinieki, aktīvi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, skolotāji un žurnālisti, bet jo īpaši – jaunieši, piedalījās ilglaicīgā dialogā par savām atmiņām, kā arī par atmiņām par etniski, reliģiski, politiski un sociāli citādo. Visi interesenti bija aicināti “atmiņu lādē” atstāt paša pieredzēto, savas ģimenes atmiņas, pārdomas un mākslinieciskās refleksijas, kā arī vīzijas par Latvijas nākotni – vai nu elektroniski, vai “atmiņu lādēs” dažādās vietās Rīgā.  “Atmiņu lādes” tika atvērtas 2016. gada augustā, un vairāk nekā 90 – daļēji ļoti personīgie – stāsti liecināja par lielu iedzīvotāju interesei par projektu.
  • Jaunas teātra izrādes izveide, par pamatu izmantojot “atmiņu lādē” savāktos stāstus. Projekta centrālais notikums ir  no šī “atmiņu arheoloģijas” izveidotā teātra izrāde “Taņas dzimšanas diena” – aizkustinošs iestudējums, kas caur atmiņām par pagātni parāda šodienas sabiedrību un ieskatās nākotnē. Uzvedums ir  iekļauts Ģertrūdes ielas teātra programmā. 2017. gadā ir ieplānotas  tā viesizrādes reģionos Latvijā.
  • Sarunu cikls “Atmiņas par nākotnes brīvību”.
    Paralēli tika radītas publiskas diskusiju telpas. Internetā pārraidītais trīsdaļīgais sarunu cikls “Atmiņas par nākotnes brīvību” Žaņa Lipkes memoriālā papildināja projekta galveno notikumu – teātra izrādi, atbalstot  mēģinājumu veidot kopīgu, iekļaujošu un dažādu atmiņas kultūru. Sarunu ciklā piedalījās dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš, rakstnieks Jānis Elsbergs, slavenā arhitekte Zaiga Gaile, kā arī publicists Dainis Īvāns un filozofs Artis Svece.
  • Diskusija par aktuālo atmiņas politiku Baltijā un Vācijā. 2016. gada 6. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, klātesot vairākiem simtiem klausītāju, notika publiskā diskusija “Trauma, atmiņa un nākotne”. Par kolektīvo atmiņu un līdzdalīgu atmiņas kultūru diskutēja ietekmīgākā atmiņas kultūras teorētiķe Aleida Asmane, ievērojamais Atmodas laika darbinieks un publicists Dainis Īvāns un komunikācijas eksperte Olga Procevska.
Plašāka informācija par projektu un pasākumu video ieraksti pieejami mūsu mājaslapā.

“Taņas dzimšanas diena” – no atmiņu lādes līdz teātra izrādei

No iesūtītajiem atmiņu stāstiem Ģertrūdes ielas teātris izveidojis neparastu iestudējumu. Ieskatieties!

Pasākumi

Sarunas, debates, lekcijas, teātris

Raksti

Raksti par atmiņas kultūru Vācijā un Latvijā

Atskats un spilgtākie notikumi

Diskusija “Trauma, atmiņa un nākotne” Foto: Goethe-Institut Riga

Diskusija “Trauma, atmiņa un nākotne”

Vai pastāv atmiņu plaisas un paralēlas, noslēgtas atmiņu telpas? Vai ir nepareizas un nepieņemamas atmiņas un ko darīt, ja kādam citam ir citādākas atmiņas par vēsturi Cik daudz pagātnes nepieciešams nākotnei? Par šiem jautājumiem diskutē Aleida Asmane, Dainis Īvāns un Olga Procevska.

Partneri

Ģertrūdes ielas teātris
Žaņa Lipkes memoriāls
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
LU Filozofijas un socioloģijas institūts

 Copyright


Das Projekt wird ermöglicht durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland.

Projekts tiek īstenots ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu.