En babyopera Korall Koral

Vi befinner oss i foajéen til det nye operahuset i Oslo, det er midt på dagen, og barnevogner trilles inn. Dette er nok et litt annet publikum enn hva man kunne forvente her på Den Norske Opera. I dag vises Korall koral – en babyopera, en forestilling laget for barn mellom 0 – 3 år.

Foreldre og barn tar skoene av og trer inn i et skjellformet telt som står litt bak i foajéen. Inne i teltet er det behagelig. Gulvet er dekket av et mykt grønt teppe, og det ligger noen objekter her og der som ligner havdyr og som etterhvert viser seg å være instrumenter som kan spilles på.

Rommet og de sceniske elementene gir oss følelsen å ha kommet inn i en ukjent verden dypt nede på havets bunn. Det er stille og råder en konsentrert atmosfære. Noe som er ganske bemerkelsesverdig, gitt at flertallet av tilskuerne ennå ikke har fylt ett år. Både voksne og barn venter i spenning på det som skal skje.

Etterhvert kommer to utøvere krypende inn i teltet; deres måte å bevege seg på vekker assosiasjoner til ukjente vesener fra havdypet. De synger og lager lyder på et språk vi ikke forstår og begynner å spille på objektene mens handlingen i den lille undervannsverden utvikler seg. Instrumentene er ikke tradisjonelle instrumenter, men er spesielt utviklet og bygget for forestillingen. Her finnes det en harpe av metall formet som en sjøhest, en sjøstjerne som rasler når man beveger på armene dens, og «glass-bjelle-maneter» som henger ned fra telttaket. Etter forestillingen inviteres barna til å leke i teltet og utforske klangapparatene selv.

Skaperne av babyoperaen er scenograf Christina Lindgren som jobber mye innenfor musikkteater og utforskning av lydgenererende scenografi, skuespiller Hanne Dieserud med lang erfaring innenfor fysisk teater og Maja S. K. Ratkje - komponist, vokalist og støykunstner.

Korall koral ble skapt i en tett samarbeidsprosess mellom alle involverte. Det som forestillingen har til felles med en «vanlig» operafremføring er at rom, musikk og handling er uløselig knyttet til hverandre og går opp i en kompleks helhet. Korall koral er ikke skapt ut fra et partitur. Det har blitt utviklet i en vekselvis prosess ved at utøverne har testet ut komponerte musikalske skisser eller improvisert med de lydgenerende objektene. Ved å lage et eget rom hvor forestillingen spilles i, et telt som lukker den eksterne verden ute, skapes en intimitet som gjør det enklere for barn og voksne å fokusere på det som skjer.

Intensjonen bak denne operaen er å gi babyer og voksne like forutsetninger for en opplevelse, og det skal fremheves at forestillingen ikke er basert på en dialog mellom utøvere og barna eller at det er en lineær handling som skal følges med. Her er det ikke noe som skal fortelles, forklares eller forstås. Utøvere har ikke intensjon om å vekke barnas oppmerksomhet gjennom å interagere med dem. Tvert imot. Barna skal få oppleve forestillingen uten å bli forstyrret i opplevelsen. Barna vil også bare observere, noe som allerede blir ganske tydelig når de kommer inn i teltet. De setter seg ned og ser. «Med Korall, korall har vi ikkje berre fått babyopera, noko som i seg sjølv er unikt i verdssamband, men eit eksempel på korleis kvalitet i kunst for barn og unge ikkje treng handle om kva vi skal lære dei, men kva vi kan leggje i kunsten om me opner oss for å revurdere eksistensen på premissane til den intelligensforma dei minste menneskekroppane rommer og utøver.» (Høyland, Elin. Det Norske Shakespeare- og teatertidsskrift 2 / 2011). Mange foreldre overraskes av å se barna  sugd inn i forestillingen og at de klarer å sitte stille over så lang tid.

Scenekunst for barn mellom 0 – 3 år har i de siste årene fått mye oppmerksomhet. Det er nå flere forestillinger av høy kvalitet som lages spesielt for denne målgruppen i Norge.
Den første forestillingen Hanne Dieserud og Christina Lindgren har laget het Inni min klode. Dette prosjektet var en av flere produksjoner som var del av Glitterbird – Art for the very young, et treårig EU-kulturprosjekt som ble igangsatt i Norge og som hadde som mål å fremme kvalitetskunst for barn mellom 0-3 år.

Korall koral hadde premiere i juni 2009 i co-produksjon med Riksteatret og Den Norske Opera&Ballett og har turnert mange steder i Norge og Europa. Den går nå inn i sin 5. sesong siden urfremføringen. Opp til nå har det blitt spilt over 430 forestillinger for mer enn 18.000 personer i Norge og Europa. I Tyskland har Korall koral så langt blitt vist på Musikfestspiele i Potsdam i juni 2013. Forestillingen ble tatt varmt imot og bidro til at mange fikk øyene opp for at opera også kan gjøres tilgjengelig for de aller minste.