Grønn turisme
Å ta hensyn til naturen

© Bergwaldprojekt e.V.
© Bergwaldprojekt e.V.

Nordmenn forbinder ferie først og fremst med hyttetur i skogen, i pakt med naturen og langt vekk fra sivilisasjonen. Tyskere blir spesielt tiltrukket av strandliv – lukten av solkrem i nesa og sand mellom tærne. Å belaste miljøet minst mulig bør være et mål for alle. Ressursvennlig reising er mulig.

FN har erklært 2017 som et år for utvikling av bærekraftig turisme. Bærekraftig – det betyr for eksempel anstendig betaling og regulerte arbeidstider for arbeidstakere i ferielandene. Dessuten skal kultur og tradisjon på stedet bevares og respekteres. Et annet viktig aspekt er miljøvennlig reising.

Ved siden av gaver til de der hjemme og fine bilder resulterer denne tiden av året også ofte i miljøskadelige drivhusgasser, som er en mindre god effekt av turismen. Den som vil belaste miljøet minst mulig kan selvfølgelig bli hjemme på balkongen. Men tross alt trenger man ikke å gi helt avkall på reising. Eksempler fra Norge og Tyskland viser hvor enkelt og varierende grønn turisme kan være.
 
«I løpet av en treukers reise bruker jeg kanskje ti liter bensin», sier Bjørn Faafeng, medlem i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Aller helst tilbringer biologen ferien sin i seilbåten. På fritiden er han mye i skogen og på tur langs kysten. Han er veldig opptatt av miljøet. En gang i året organiserer han en guidet tur gjennom et stykke av Oslomarka i regi av forbundet. På denne måten ønsker han å bringe folk nærmere naturen. På nettsidene til NOA finner man flere turforslag med informasjon om forskjellige planter og dyr langs ruten.

Nordmenn nærmere naturen?

Utflukter som dette forbinder nordmenn gjerne med overnattinger i enkle trehytter. Over hele landet finnes det flere hundre hytter, ofte uten strøm og innlagt vann. Faafeng leier seg sjelden inn i slike hytter. I stedet tar han med seg telt. I Norge er det tillatt å campe ute i naturen, forutsatt at man gjør det minst 150 meter unna nærmeste private eiendom. «Nordmenn er ikke nødvendigvis mer klimavennlige enn andre folk, men vi bor i et land med mye plass. Kanskje står vi derfor litt nærmere naturen», forklarer biologen. Faktisk bor det bare cirka 14 innbyggere per kvadratmeter i Norge. Til sammenligning er det tilsvarende tallet i Tyskland omkring 230 mennesker.
 
Norge innførte nylig som første land et nasjonalt sertifikat for bærekraftig turisme. Så langt har åtte reisemål fått utmerkelsen «sustainable destination». Kvalitetsmerket tildeles steder som holder klimaeffekten av turismen under kontroll og respekterer innbyggerne og deres kultur.
 
En tilsvarende utmerkelse finnes også i Tyskland. Prisen «Bærekraftige turismedestinasjoner» som det konkurreres om over hele forbundsrepublikken, deles i år ut for andre gang til et reisemål som gjør en særlig innsats for miljøet.

Tidlig opp om morgen

©Bergwaldprojekt e.V. ©Bergwaldprojekt e.V. I Bergwald-prosjektet i Tyskland for eksempel kan man knytte ferien sin til miljøvernarbeid. Prosjektet er initiert av Greenpeace og organiserer hvert år prosjektuker for å understøtte arbeid for bevaring av skog i forskjellige biotoper. Kost og losji er kostnadsfritt. «Deltakergruppen er mangfoldig sammensatt. Her er alt fra atten- til åttiåringer», opplyser Lena Gärtner. Gärtner er en av få fast ansatte i Bergwald-prosjektet. Flesteparten jobber på frivillig basis. Også her er det et stort mangfold: fysikere, grafikere, og skuespillere, blant andre.

I løpet av prosjektuken er det mulig å utveksle erfaringer om arbeidet med ledende skogbruksarbeidere. «Prosjektet skal ikke bare begrense seg til vern av skog. Det er viktig for oss at deltakerne utvikler en sensibilitet for naturen og tar med seg kunnskap som gjør at man kan skape en mer bærekraftig hverdag», sier Gärtner. Hun har studert germanistikk og har tilbrakt mye tid i biblioteker og ved en kontorpult. Hun nyter å komme ut i naturen og å gjøre nye bekjentskaper i Bergwald-prosjektet. Tidlig opp om morgenen, vegetarisk mat og enkel losji – deltakerne må bli vant til mye. Men det harde arbeidet gjør også at man blir sammensveiset. «Jeg har fått riktig gode venner», sier Lena Gärtner. «Ofte avtaler man å møtes igjen til et nytt fellesprosjekt neste år».

Nachhaltig Reisen Foto: ©Pixabay Bjørn og Lena viser hvor enkelt det er å nyte fritiden sin i nære omgivelser og samtidig ta vare på miljøet. En annen mulighet er den såkalte kompensasjonsordningen. Pengene man legger igjen som kompensasjon for utslipp av miljøgasser under reise går til understøttelse av miljøvernprosjekter. WWF anbefaler å holde seg til den såkalte «gold standard», et autorisert kvalitetsmerke som WWF støtter. Slik kan man sikre seg at initiativene virkelig går til å redusere nivået på miljøgasser og bidrar til bærekraftighet.