Tysk for deg Felles Læring i et globalt nettsamfunn

Wettbewerb-Teilnehmerin Yashashree Devdikar mit Schülerinnen der Sinhgad City School im indischen Pune
Foto (Ausschnitt): © Yashashree Devdikar

«Deutsch für dich» (tysk for deg) er et nettsamfunn som tilbyr mange muligheter til å gjøre fremmedspråkundervisingen spennende. I forbindelse med en konkurranse har lærere utviklet ideer til hvordan man best kan innlemme nettplattformen i fremmedspråkundervisningen.
 

«Deutsch für dich» er et gratis nettsamfunn opprettet av Goethe-Institut for tysklærere og -elever i hele verden. Der kan medlemmene finne øvelser og interaktive læringsspill for alle språknivåer, slik at de kan praktisere og bli bedre i tysk. De kan bli kjent med hverandre i fora knyttet til bestemte temaer eller i chatterom der de kan hjelpe hverandre med spørsmål om Tyskland eller tysk språk. Via «Deutsch für dich» kan man også finne seg en læringspartner. Plattformens tilbud til selvstendig læring og utveksling med andre gir dessuten inspirasjon til tyskundervisningen.

ØVELSE OG REPETISJON

Vinnerbidragene i lærerkonkurransen «Deutsch für dich» im Unterricht (tysk for deg i undervisningen) viser hvordan lærere kan bruke «Deutsch für dich» i praksis. Under rubrikken «Lernen» (lære) er det øvelser og læringsspill som er tilpasset elevenes egen hverdag, og som kan brukes som et tillegg til den vanlige undervisningen. Et søkefilter hjelper deg å velge egnede oppgaver for ulike språknivåer, temaer, medieformater (video, audio, tekst) og kompetanseområder (grammatikk, lytting, lesing, skriving, ordforråd), enten det gjelder interaktiv grammatikk, tysk hverdagsliv eller musikkvideoer til kjente band. Med korte og realistiske videosnutter kan nybegynnere få hjelp til å teste ut og gjenta de første trinnene i hverdagskommunikasjonen, f.eks. på bakeriet eller gjennom samtaler om sportslige aktiviteter – som undervisingsideen til Yashashree Devdikar fra Sinhgad City School i Pune/India viser (et av seks bidrag som kom på tredjeplass).

Yashashree Devdikar nutzt Gespräche über sportliche Aktivitäten im Deutschunterricht Lærer Yashashree Devdikar bruker samtaler om sportslige aktiviteter i tyskundervisningen | Foto (utsnitt): © Yashashree Devdikar | Foto (Ausschnitt): © Yashashree Devdikar UTFORSKE OG FORDYPE SEG I TEMAER

Viderekomne elever blir introdusert for typisk tyske temaer ved hjelp av oppgaver om politikk, samfunn, kultur og teknologi, f.eks. om temaet Berlinmuren. Aktuelle fenomener og debatter formidles med tilhørende vokabular. Undervisningsideen til Zuzana Marková (førsteplass), lærer i tysk som fremmedspråk ved Goethe-Institut i Bratislava, bruker oppgavene til Goethe-Instituts vandreutstilling «Umdenken – Von der Natur lernen» (Nytenkning – lære av naturen). Før elevene besøker utstillingen, kan de introduseres for komplekse problemstillinger som utvikling og miljøvern som presenteres i utstillingen, og beskjeftige seg med de fire elementene ild, jord, vann og luft i «Deutsch für dich». De kan utvikle egne tanker og meninger som de senere kan reflektere over og diskutere med andre tyskelever i hele verden i nettsamfunnet.

Undervisningsideen til Zuzana Marková (førsteplass) (PDF, 201 kB)

BLI KJENT OG UTVEKSLE IDEER

Medlemmene i «Deutsch für dich» har dessuten ulike muligheter til å komme i kontakt med hverandre – ved hjelp av kommentarfunksjonen til de enkelte øvelsene, i fora, i selvopprettede grupper eller via chat. Her kan de stille spørsmål, delta i diskusjoner, hjelpe andre eller øve på skriftlig utveksling med læringspartnere. Temaene som tas opp, gjenspeiler hva som er viktig for tyskelevene. Noen grupper er f.eks. opptatt av betydningen av bestemte ord, byen Berlin, tv-serier eller hva de har gjort i helgen.

Disse kommunikasjonsverktøyene kan integreres i tyskundervisningen på en produktiv måte, som steder for dialog, nettverksbygging og autentisk språkbruk.
Forumet «Deutschland aktuell» (Tyskland i dag) er f.eks. utgangspunktet for undervisingsideen til Natalia Sizovas fra det statlige teknologiske universitetet i Kostroma i Russland (andreplass). Hun bruker innleggene til andre medlemmer som inspirasjon til å motivere elevene til å lese, skrive og utveksle meninger.

Undervisningsideen til Natalia Sizova (andreplass) (PDF, 191 kB)

Spørreundersøkelser og oppgaver kan også utføres i et forum eller en gruppe. Særlig interkulturell utveksling og sammenlikninger er enkelt å gjennomføre med de internasjonale brukerne av den globale plattformen. Dessuten kan elevene stille spørsmål som har oppstått i undervisningen, f.eks. hvis det har vært noen uenigheter om noen temaer eller spørsmål om betydningen av et ord som er vanskelige å løse ved hjelp av andre læringsmedier. Tyskelever kan f.eks. bruke nettsamfunnet til å avklare betydningen av begrepet «Sozialschmarotzer» (trygdesnylter) eller diskutere bruken av synonymene «Nachspeise» og «Dessert».

AUTONOMI og AUTENtIsiTET ER MOTIVERENDE FAKTORER

Som interaktivt nettsamfunn representerer «Deutsch für dich» en motpol til tyskundervisingen på skoler, språkskoler og andre språklæringssteder som følger en læreplan. Elevene kan velge å arbeide selvstendig og i sitt eget tempo, alene eller i en gruppe, de kan forfølge sine egne interesser og komme i kontakt med hverandre på en uformell måte. Roller oppløses og elever kan bli til lærere ved at de bidrar med egen kunnskap i nettsamfunnet. De deler tanker og meninger, har ordentlige samtaler og bygger mellommenneskelige relasjoner.

Elevene erfarer at det finnes en annen type læring som kan brukes til å gjøre undervisningen mer variert og dermed også mer spennende. Bruken av «Deutsch für dich im Unterricht» (tysk for deg i undervisningen) motiverer dessuten elevene til å bruke nettsamfunnet utenom undervisningen. Særlig kommunikasjonsfunksjonene gjør det mulig å bygge bro mellom læreboksituasjoner og autentisk språkbruk.