Politikk Trues demokratiet fra sentrum?

Titelbild Democracy under threat © Colourbox

To, 11.05.2017

Lærerens hus, Osterhaus gate 4A

Forstå og forebygge normaliseringen av ekstremistiske holdninger i sentrum av samfunnet

Åpen paneldebatt med Steffen Handal, Elisabeth Ivarsflaten, Anders Ravik Jupskås, Oliver Decker og Claudia Lenz.

Den økonomiske krisen, flyktningkrisen og flere terrorangrep har ført til økende politisk polarisering i hele Europa. Partier på ytre høyre-fløyen får stadig flere stemmer og blir mer og mer akseptert som styrende partier. Dessuten påvirker de dagsordenen ved å gjøre ekskluderende nasjonalisme til en del av den offentlige debatten, til tross for at de ikke er en del av regjeringsmakten.

Skiftet mot mer autoritære og fremmedfiendtlige holdninger er imidlertid ikke begrenset til ytre høyre og de såkalte «taperne av moderniseringen». Det går mye dypere enn det. Mens vi allerede vet at etablerte partier har adoptert ekskluderende nasjonalistisk politikk, viser nyere forskning fra Tyskland at en økende andel av den velutdannede befolkningen som er i arbeid – mennesker i sentrum av samfunnet – også er svært fiendtlig innstilt overfor immigranter. Ved å kun fokusere på ytre høyre kan vi ende opp med å undervurdere hvor utbredt ekstreme holdninger og verdensbilder er blitt.
  • I hvilken grad har ekstremistiske holdninger beveget seg fra marginale grupper til de store massene i samfunnet?
  • Hva slags trussel utgjør dette for våre demokratiske samfunn?
  • Bør vi revurdere tilnærminger til radikalisering og ekstremisme som har fokusert på sårbare, vanskeligstilte ungdommer?
  • Hva er konsekvensene av denne utviklingen for skolen som arena, som skal utdanne framtidige demokratiske borgere?
Vi har invitert forskere fra Universitetet i Leipzig som står bak den tyske studien, for å diskutere disse spørsmålene med noen norske eksperter. Publikum er velkommen til å delta i denne høyst aktuelle debatten.
  
DELTAKERNE:
 
Steffen Handal © Utdanningsforbundet Steffen Handal (*1969) er leder i Utdanningsforbundet. Han er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i statsvitenskap. Han har hovedsakelig undervist på mellomtrinnet, men også jobbet på ungdomstrinnet og med voksne asylsøkere. I tillegg til ledervervet i Utdanningsforbundet, sitter han i styret i Education International (EI), som er en global sammenslutning av lærerorganisasjoner.
 

Elisabeth Ivarsflaten © University of Bergen Elisabeth Ivarsflaten (*1976) er professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun er vitenskapelig leder av Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) ved UiB. Mye av hennes forskning, undervisning og skriving er basert på studier av opinionen og har undersøkt høyreradikale partier og sosiale bevegelser.


 
Anders Jupskaas © Tron Trondal Anders Ravik Jupskås (*1983) er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. I 2015 var han faglig leder for Demokratiprogrammet, et tverrfakultært forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo. Nå er han nestleder og forsker på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Han er forfatteren av bøkene Ekstreme Europa – Ideologi, årsaker, konsekvenser og skal i 2018 utgi en bok om høyreekstremisme.
 Oliver Decker 80px © University of Leipzig Oliver Decker (*1968) er en tysk sosialpsykolog og sosiolog som forsker på høyreekstremisme. Siden 2013 har han bl.a. vært styretalsmann ved Kompetansesenteret for forskning på høyreekstremisme og demokrati ved Universitetet i Leipzig og siden 2002 medredaktør av «Mitte»-studiene om høyreekstremisme i Tyskland.


 
Foto von Claudia Lenz © Det teologiske menighetsfakultet Claudia Lenz (*1968) er førsteamanuensis i lektorprogrammet på Det teologiske Menighetsfakultetet og seniorforsker ved HL-senteret. Hun har forsket og publisert om historiebevissthet, minnekultur og historiedidaktikk, samt forebygging av gruppefiendtlighet. Hun har vært med å utvikle og gjennomføre Dembra-prosjektet siden 2012.


 
I forbindelse med panelsamtalen organiseres det også et lærerkurs med tittelen «Gruppefiendtlige og autoritære holdninger i klasserommet?» Kurset avholdes 12. mai på HL-senteret. Kontakt: undervisning@hlsenteret.no.

I samarbeid med HL-senteret, Senter for Ekstremismeforskning ved Universtitet i Oslo (C-Rex) og Utdanningsforbundet.
 

Tilbake