Workshop Phonetik kreativ

Phonetik kreativ © Goethe-Institut, Bernhard Ludewig

Lø, 25.11.2017

Goethe-Institut Oslo

En workshop for tysklærere med Freya Conesa.

Goethe-Institut Oslo har den glede å invitere tysklærere til videreutdanningen «Phonetik kreativ» (fonetikk på en kreativ måte) med Freya Conesa lørdag 25.11.2017 fra kl. 10.00 til 17.15. 

På seminaret vil vi ta for oss spørsmålene:
  • Hva er fonetikk?
  • Hvordan høres tysk ut for elevene?
  • Hvor viktig er det å ha en god uttale?
  • Hvilke utfordringer har elevene når det gjelder intonasjon og artikulasjon?

På seminaret får du tips, triks og hjelpemidler for uttaledidaktikk som kan hjelpe elevene med fonetiske problemer på en målrettet måte. Vi vil prøve nye øvelser og bli kjent med aktuelt nettmateriell.

Deltakelsen på seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig.

Informasjon om workshoplederen: Freya Conesa har studert tysk som fremmedspråk og psykolingvistikk ved Ludwig-Maximillians-universitetet i München. Hun har i mange år jobbet med videreutdanning ved Goethe-Institut, er lærebokforfatter, underviser ved en yrkesskole og driver en musikkblogg: www.deutschmusikblog.de
 

Tilbake