Geschichten vom Herrn Keuner

Ausschnitt aus „Geschichten vom Herrn Keuner” von Ulf K. © Suhrkamp Verlag 2014 Ausschnitt aus „Geschichten vom Herrn Keuner” von Ulf K. © Suhrkamp Verlag 2014

Von Bertolt Brecht und Ulf K.

Dusseldorfski rysownik Ulf K. wziął na warsztat wydawane od 1927 roku miniatury prozatorskie Bertolda Brechta poświęcone panu Keunerowi i zapożyczył dla głównego bohatera wizerunek samego Brechta. W ten sposób utwory te, od początku postrzegane jako parabole bardzo osobistych historii, wzbogaciły się o dodatkowy biograficzny wymiar. Oryginalne, najczęściej wyłącznie opisowe teksty, przerobione zostały na dialogi, które Ulf K. pisze swoim charakterystycznym stylu nawiązującym do nowofalowej ligne claire.