Szkoły parterskie w Polsce

Embedded Code - 1
 

Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
www.zso2bialystok.pl

Gimnazjum nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie

ul. Kunickiego 116, 0-436 Lublin
www.g1.lublin.eu

„Jestem dumna z naszej międzynarodowej współpracy z PASCH. Projekt ten rozwija w dużym stopniu nasze kontakty ze szkołami innych krajów. Wielu uczniów nawiązało bliskie relacje ze swoimi rówieśnikami. PASCH poprawia również jakość edukacji i wspiera finansowo liczne działania naszej szkoły.“

Izabella Maciejewska, dyrektor szkoły

Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie

ul. Sybiraków 3 A, 10-256 Olsztyn
www.gimnazjum12.olsztyn.pl

„Projekt PASCH od razu wprowadził w zachwyt naszych nauczycieli, rodziców i uczniów. Uczniowie chętnie uczą się niemieckiego i robią duże postępy. Projekt PASCH sprawia, że nasz szkoła jest wyjątkowa. A dlaczego? Przecież to jasne – jesteśmy jedną z ośmiu szkół w Polsce, które mają szczęście brać udział w tym projekcie!“

Andrzej Tymecki, dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn
http://sp9.olsztyn.pl

„Inicjatywa PASCH umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez pracę w różnego rodzaju projektach, udział w kursach językowych i zdobycie certyfikatów językowych. Ważnym elementem programu jest też metodyczno-językowe doskonalenie nauczycieli.“

Jolanta Lubojemska, dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

ul. M. Konopnickiej 5, 37-00 Przeworsk, Polska/Polen
www.sp1przeworsk.republika.pl

„Udział w inicjatywie PASCH był dla naszej szkoły dużym wyróżnieniem. Gdy myślę o przyszłości, mam nadzieję, że inicjatywa nadal będzie istnieć. Jestem przekonana, że jest to wspaniała inwestycja w przyszłość młodych ludzi.“

Barbara Motyka, dyrektor szkoły

Zespół Szkół Ropica Polska

Ropica Polska 70, 38-300 Gorlice
www.zs_rp.republika.pl

„Koncepcja Projektu PASCH podobała mi się od samego początku, mamy także bardzo pozytywny odzew ze strony uczniów i rodziców. Nasi uczniowie robią znaczne postępy w znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, mogą poszerzać horyzonty.“

Beata Kraus, dyrektor szkoły

Zespół Szkół w Stadnickiej Woli

Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie
www.stadwola.edu.pl

„Nauczyciele naszej szkoły podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności językowe, dzięki czemu oferują uczniom ciekawe formy zajęć. Projekty międzynarodowe, stypendia językowe i kontakty z młodzieżą z całego świata motywują uczniów do intensywnej nauki niemieckiego.“

Czesław Staciwa, dyrektor szkoły

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

ul. Sportowa 2, 83-034 Trąbki Wielkie
www.gimnazjum-trabki.pl/

„PASCH w naszej szkole pozwolił rozszerzyć ofertę edukacyjną języka niemieckiego. Uczniowie poznają język, historię i kulturę Niemiec, realizując projekty międzynarodowe i uczestnicząc w kursach językowych. Nauczyciele rozwijają umiejętności językowe i metodyczne.“

Mariusz Paradecki, dyrektor szkoły

Gimnazjum Nr 11 im. I.J. Paderewskiego

ul. Podbipięty 2, 02-732 Warszawa
www.gim11.pl

„Projekt PASCH dał szkole nowe możliwości rozwoju. Wzbogacił ofertę edukacyjną poprzez udział uczniów w niemieckojęzycznych projektach i stworzył szansę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego poprzez utworzenie klasy z rozszerzonym językiem niemieckim.“

Monika Kalata, dyrektor szkoły

Szkoły parterskie w Polsce

Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
zso2bialystok.pl

Gimnazjum nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie
www.g1.lublin.eu

Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie
www.gimnazjum12.olsztyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
http://sp9.olsztyn.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
http://www.sp1przeworsk.republika.pl

Zespół Szkół Ropica Polska
www.zs_rp.republika.pl

Zespół Szkół w Stadnickiej Woli
www.stadwola.edu.pl

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich
www.gimnazjum-trabki.pl

Gimnazjum Nr 11 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie
www.gim11.pl