Szkoły partnerskie w Polsce
Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“

Działalność PASCH

W ramach PASCH Goethe-Institut Warszawa wspiera 10 szkół podstawowych w całej Polsce, oferując im ukierunkowane wsparcie w zakresie wysokiej jakości lekcji języka niemieckiego oraz motywujących zajęć dla uczniów. Szczególną rolę w procesie selekcji odgrywał stopień zaangażowania szkół w regionie w naukę języka niemieckiego, a tym samym ich wpływ na otoczenie. Kolejnym warunkiem przyjęcia była chęć aktywnego wspierania i pogłębiania nauki języka niemieckiego poza wyznaczoną liczbą godzin. Ponadto w ocenie wzięto pod uwagę gotowość do tworzenia sieci w kraju i regionie. Dziesięć szkół PASCH wspieranych przez Goethe-Institut znajduje się w Białymstoku, Lublinie, Przeworsku, Ropicy Polskiej, Stadnickiej Woli, Olsztynie, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.
PASCH in Polen - Teaser

Szkoły PASCH w Polsce

Białystok

Szkoła Podstawowa nr 53 z Działami Dwujęzycznymi

Logo Grundschule Nr. 53 mit bilingualen Klassen, Białystok Dyrektor szkoły: Dariusz Bossowski
Koordynatorka PASCH: Agnieszka Rybicka

zso2@um.bialystok.pl
https://zso2bialystok.pl/

Portret szkoły na portalu PASCH-net  

 

Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków

Logo Sybiraków-Grundschule Nr. 5, Olsztyn Dyrektor szkoły: Andrzej Tymecki
Koordynatorka PASCH: Marta Szulc

sekretariat@sp5.olsztyn.eu
https://szkolapodstawowa.edu.pl/olsztyn/sp-nr-5-im-sybirakow-w-olsztynie

 

Poznań

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. W. Zamoyskiego

Logo Graf-Władysław-Zamoyski-Grundschule nr 90, Poznań Dyrektorka szkoły: Karolina Bielerzewska
Koordynatorka PASCH: Dorota Firkowska

sp090@wp.pl
http://www.sp90.poznan.pl/
 

Przeworsk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Logo Johannes-Paul-II-Grundschule Nr. 1,  Przeworsk Dyrektorka szkoły: Barbara Motyka
Koordynatorka PASCH: Ewa Kojder

sp1@przeworsk.um.gov.pl
https://sp1przeworsk.edupage.org/
 

Ropica Polska

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego

Logo General-Władysław-Sikorski-Grundschule, Ropica Polska Dyrektorka szkoły: Beata Kraus
Koordynatorka PASCH: Karina Szura

zes11@op.pl
http://www.zsropicapolska.pl/
 

Stadnicka Wola

Zespól Placówek Oświatowych

Logo Schulverband, Stadnicka Wola / Heimatarmee-Grundschule, Stadnicka Wola Dyrektor szkoły: Czesław Staciwa
Koordynatorka PASCH: Anna Milczarz

stadwola@interia.pl
https://www.zpostadwola.pl/
 

Trąbki Wielkie

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej

Logo Kunegunda-Pawłowska-Grundschule, Trąbki Wielkie Dyrektorka szkoły: Ewa Maria Tuz
Koordynatorka PASCH: Dorota Niewiadomska

sp.trabkiwielkie@gmail.com
https://sp.trabki.szkolna.net/
 

Warszawa

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO


Logo Jezioranski Warszawa © LO Dyrektorka szkoły: Monika Wojtas        
Koordynatorka PASCH: Anna Banaszak 

sekretariat@jezioranski.edu.pl
https://jezioranski.edu.pl/
 

Szczecin

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I

Logo Szczecin © LO

Dyrektorka szkoły: Jolanta Jastrzębska
Koordynatorka PASCH: Wioletta Demkowicz-WIlczura

Sekretariat@lo2.szczecin.pl
http://lo2.szczecin.pl/
 

Lublin

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

Logo Paderewski © LO Dyrektorka szkoły: Agnieszka Bojczuk 
Koordynatorki PASCH: Magdalena Kosior-Szychiewicz, Magdalena Zalewska

liceum@paderewski.lublin.pl
https://paderewski.lublin.pl/pl/