Towarzystwa kulturalne

Towarzystwa kulturalne w Polsce mają zróżnicowany profil. Są to przede wszystkim centra kulturowe i językowe, które w zależności od istoty swojej działalności, oferują różnorodne aktywności, które mają na celu promocję języka i kultury niemieckiej.

Do tej oferty należy m.in.:   
  • Realizacja programów i imprez odnoszących się do Niemiec
  • Kursy językowe
  • Informacje na temat Niemiec
  • kształtowanie i utrzymywanie osobistych kontaktów w Niemczech

Towarzystwa kulturalne nie są, w odróżnieniu od Goethe-Institut, niemieckimi instytucjami, tylko instytucjami kraju, w którym się znajdują. Ich praca kieruje się, podobnie jak działalność Goethe-Institut, według zasad polityki kulturalnej i oświatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Współpraca z Goethe-Institut jest intensywna i pełna zaufania. Towarzystwa kulturalne dostają rocznie dofinansowanie jako wsparcie do swojego budżetu.