Dyskusja Poza dyktaturami – jak czytać powieść „Gra szklanych paciorków“

Kolaż: unodue{ architektur, ausstellungen, design Fot.: Martin Hesse Kolaż: unodue{ architektur, ausstellungen, design Fot.: Martin Hesse

czw., 28.10.2021

18:00

Online


Małgorzata Warsicka, Leszek Szaruga i Gunnar Decker rozmawiają z Lutzem Dittrichem, kuratorem wystawy, o swoich odczytaniach powieści Hermanna Hessego „Gra szklanych paciorków”, o jej politycznej wymowie w przeszłości i możliwych interpretacjach dziś. Zastanowią się m.in, czy Maryja Kalesnikawa, białoruska liderka opozycji, nie jest duchowo spokrewniona z bohaterem powieści Josefem Knechtem.

Małgorzata Warsicka, reżyserka teatralna,  w 2017 roku wystawiła w Teatrze Słowackiego w Krakowie spektakl „Szklane paciorki. Gra. Rozpoznanie”, na motywach powieści Hermanna Hessego.
Leszek Szaruga, literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz mi.n. powieści Hessego „Demian”,  prywatnie syn pary tłumaczy Witolda Wirpszy oraz Marii Kureckiej, autorów przekładów wielkich powieści niemieckich  „Gry szklanych paciorków” (1943/1971), „Doktora Faustusa” (1947/1962) Tomasza Manna oraz „Śmierci Wergilego” (1945/1963) Hermanna Brocha, będących reakcją na rozpad niemieckiej cywilizacji.

Gunnar Decker, publicysta, biografista, w 2014 roku ukazała się biografia „Hermann Hesse: wędrowiec i jego cień“ w polskim tłumaczeniu Elizy Borg i Marii Przybyłowskiej.

Lutz Dittrich, studiował literaurę niemiecką oraz wiedzę o teatrze w Freie Universität Berlin, był  kierownikiem projektów literackich w Literaturhaus w Berlinie, obecnie pracuje jako niezależny kurator oraz producent projektów m.in dla Festiwalu Poezji w Berlinie. Współpracował przy projektach wystawienniczych oraz wydawniczych, także o zasięgu miedzynarodowym, poświęconych twórczości m.in. Samuela Becketta, Hanny Arendt, Herty Müller, Bohumila Hrabala, Warlama Schalamowa, Oskara Pastiora.

Organizator: Goethe-Institut Warschau
Partner: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 

Wróć