Rozmowa Różnorodność językowa w Europie - przekleństwo czy błogosławieństwo?

Foto: © www.colourbox.de © www.colourbox.de

pt., 09.03.2018

Goethe-Institut Warszawa

ul. Chmielna 13A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa

udział biorą: prof. dr Waldemar Czachur i prof. dr Franciszek Grucza

Ach Europa Art. 22 KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ brzmi: Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Czy różnorodność języków nas wzbogaca? Czy wielojęzyczność to utopia? Czy jest nam potrzebny jeden wspólny europejski język? A jeśli tak, to jaki?

Wróć