Ein Kellner steht an der Bar in einem Restaurant und trocknet Gläser ab. © Goethe-Institut

Važna dokumenta pri stupanju u radni odnos

Našli ste stalno radno mesto u Nemačkoj? Onda dobijate status zaposlenog (nem. Arbeitnehmer). Potrebno je da poslodavcu priložite nekoliko dokumenata. Prvi dokument koji treba da nabavite je dokaz da ste zdravstveno osigurani, a njega će Vam izdati Vaše zdravstveno osiguranje. U Nemačkoj svako mora biti zdravstveno osiguran. Verovatno će Vam trebati i policijsko Uverenje o nekažnjavanju koje možete izvaditi u Upravi za prijavu prebivališta (nem. Einwohnermeldeamt).

Osiguranja i porezi

Ako ste zaposleni u Nemačkoj, morate imati penziono osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Povodom toga ništa ne morate preduzimati, jer ova osiguranja dobijate automatski. Poslodavac preuzima deo troškova Vašeg zdravstvenog i penzionog osiguranja kao i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Drugi deo plaćate sami i on Vam se automatski odbija od plate. Potrebno je da imate i svoj poreski broj (nem. Steuernummer) i elektronsku poresku karticu (nem. Lohnsteuerkarte). I jedno i drugo dobićete u poreskoj upravi (nem. Finanzamt). Porez takođe ne morate uplaćivati sami, već se on automatski odbija od Vaše plate i ide direktno na račun poreske uprave.

Ugovor o radu

Svako ko je zaposlen u Nemačkoj dobija ugovor o radu (nem. Arbeitsvertrag). Njega potpisujete Vi i Vaš poslodavac. Pre nego što potpišete ugovor, detaljno ga pročitajte. Ako imate nedoumice u vezi sa nekom od stavki, kontaktirajte Savetovalište za odrasle doseljenike (nem. Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, skr. MBE). Mladi do 27 godina mogu se obratiti Migrantskom savetovalištu za mlade (nem. Jugendmigrationsdienste, skr. JMD). U ugovoru o radu navedena su sva pravila u vezi sa Vašim radnim mestom kojih se morate pridržavati. On takođe sadrži sledeće informacije: Kolika je Vaša mesečna plata? Koliko imate dana odmora? Šta ste u obavezi da uradite u slučaju bolesti? Kada dođete na novo radno mesto, obično postoji period probnog rada. Trajanje ovog perioda se često razlikuje, pa probni rad može trajati samo nekoliko nedelja, a ponekad i do pola godine. Tokom ovog perioda poslodavac će proceniti Vašu sposobnost za obavljanje posla i odlučiti da li ćete nakon njegovog isteka ostati da radite u firmi, a Vi ćete odlučiti da li nakon isteka probnog rada još uvek želite da ostanete na tom radnom mestu. Tokom perioda probnog rada kraći je i otkazni rok (uglavnom dve do tri nedelje), dok se nakon toga obično produžava na tri meseca.

Mini poslovi

U Nemačkoj postoje takozvani „mini poslovi“ ili „poslovi za 520 evra“ (nem. Minijobs/520-Euro-Jobs) sa kojima se može zaraditi do 450 evra mesečno. Ako obavljate ovakav posao, takođe automatski dobijate zdravstveno i penziono osiguranje, ali za njih ne snosite nikakve troškove već ih kompletno preuzima poslodavac. Osiguranje u slučaju nezaposlenosti u ovom slučaju nemate.

Eine Kellnerin in einem Restaurant stellt Stühle auf die Tische. © Goethe-Institut

Samostalno obavljanje delatnosti

Ukoliko radite samostalno, odnosno nemate poslodavca, opet morate imati zdravstveno osiguranje koje u ovom slučaju plaćate sami. Dobro bi bilo da imate i penziono osiguranje, a kod pojedinih delatnosti (kao što su zanatski poslovi i posao babice), ono je čak i obavezno. U poreskoj upravi treba da preuzmete svoj poreski broj (nem. Steuernummer). Takođe je potrebno da poresku upravu obavestite o okvirnoj visini zarade na godišnjem nivou, na osnovu čega će biti utvrđena i visina poreza koji ćete uplaćivati na račun poreske uprave. Ako želite da osnujete svoju firmu, potrebna Vam je potvrda o registraciji preduzeća (nem. Gewerbeschein) koju možete izvaditi u službi za privredne registre (nem. Gewerbeamt). Pitajte u gradskoj većnici gde se nalazi služba za privredne registre u Vašem gradu ili mestu. Ako želite da otvorite prodavnicu ili restoran, takođe Vam je potrebna potvrda o registraciji preduzeća.

Eine Frau sitzt an einem Tisch in ihrer Wohnung und arbeitet am Laptop. © Goethe-Institut

Video International Sign

Česta pitanja

Imate dodatnih pitanja? Napišite nam poruku preko kontaktnog formulara na našem sajtu, a mi ćemo Vaše pitanje anonimno proslediti savetnicama i savetnicima Migrantskog centra za mlade.

zum Kontaktformular