Media Incubator

Media Incubator Foto: Jon Tyson © Unsplash

Гьоте-институт България съвместно с Медийната програма Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ имат удоволствието да обявят отворена покана за участие в междукултурен журналистически семинар Media Incubator.
 
Как да надвием предубежденията и да следваме медийната етика? Как да разкажем история? Как да започнем собствен журналистически проект?

Тези въпроси ще бъдат обсъждани на семинара Media Incubator, който ще се проведе от 28 до 30 септември в София. Той цели да обогати диалога между хора с интерес към журналистиката, студенти по журналистика и други науки, с утвърдени лектори и професионалисти в сферата. Те ще изследват заедно различните аспекти на журналистическата професия и ще търсят пътища за насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост.

Програмата ще включи следните теми:

  • Медийна етика и тенденции в медийното отразяване на малцинствата
  • Разказвателни техники (Storytelling)
  • Проверка на факти (Fact-Checking)
  • Предприемачество в журналистиката
  • Медийно право
  • Разследваща журналистика 
Участниците в семинара Media Incubator ще имат възможност да бъдат заедно в програма за придобиване на умения и знания, докато разширяват способностите си за интеркултурен диалог. Проектът има за цел не само да запознае участниците с различни аспекти на журналистиката, но и да насърчи репортерите да отразяват с по-голямо разбиране темите, свързани с малцинствата.
 
Кой може да участва?

Може да участвате, ако активно се интересувате от журналистическата професия, ако изучавате журналистика (начално ниво) или имате желание да придобиете нови умения. Ако сте редактор, блогър, журналист, студент по журналистика, активист – всеки, който живее и/или работи в България с ясно изявен интерес в сферата на социалния репортаж, борбата с бедността, дискриминацията, е добре дошъл. Особено насърчаваме участието на кандидати от ромското малцинство.
 
Колко участници ще бъдат допуснати до семинара?
Media Incubator
ще приеме между 10 и 15 креативни участници от България с интерес в областта на журналистиката.
 
Как да участвам?
Ако имате интерес към поканата, моля, отговорете на трите кратки въпроса, които ще откриете във формуляра по-долу до 15 септември 2020.
Отговорите можете да изпратите и директно на имейл адрес: deniza.sergeeva@goethe.de
 
Къде ще се проведе семинарът?

Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, София
 
Кога ще се проведе семинарът?

28 – 30 септември 2020 (целодневно)
 
Има ли ограничения за възрастта на участниците?

Необходимо е да сте над 18 години към датата на провеждане на семинара.
 
Език

Семинарът се провежда на български език.
 
Разходи

Всички разходи по участието ще бъдат покрити от организаторите.
 
Кой ще реши дали да бъда част от обучението?

Жури, съставено от организаторите и партньорите по проекта, ще вземе решение кой да участва в семинара Media Incubator.
 
Резултати от отворената покана

Имената на участниците ще бъдат обявени след 15 септември 2020.
 
Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на имейл: deniza.sergeeva@goethe.de
 
Семинарът ще се проведе при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки, приети от здравните власти на Република България.
 

Partner

Antrag auf Teilnahme am Journalismus-Seminar „Media Incubator“

* Pflichtfeld
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung durch Zusendung einer E-Mail an deniza.sergeeva@goethe.de widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist.

Datenschutzerklärung