Gradska Gerila – manifestacije

Projekat Španska kuća, Škola urbanih praksi, 2014 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut

2019