Naše podpora němčiny

Naše podpora němčiny Foto: Panthermedia/Viktor Thaut

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ (Schulen: Partner der Zukunft, zkráceně PASCH) tvoří světovou síť více než 1.700 škol se zvláštní vazbou na Německo. Goethe-Institut podporuje přibližně 550 partnerských škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland (Absolventský portál Německo) je sociální síť na podporu kontaktů a výměny názorů mezi absolventy německých vzdělávacích institucí, podniky, vysokými školami a organizacemi.

Europanetzwerk Deutsch

Programem Europanetzwerk Deutsch podporuje Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo již více než 20 let zvyšování znalostí němčiny i znalostí o Německu u vedoucích pracovníků institucí EU a ministerských úředníků členských a kandidátských zemí.

Projekty

šprechtíme Logo šprechtíme

Šprechtíme

Kampaň na podporu německého jazyka v České republice.

Evropský den jazyků Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Rok 2001 prohlásila Rada Evropy za Evropský rok jazyků. Od té doby se také každý rok 26. září slaví Evropský den jazyků ve 47 členských zemích Rady Evropy.

Grenzenlos © Grenzenlos

Grenzenlos

V rámci Grenzenlos se školáci z Egypta, Alžírska, Německa, Lotyšska, Polska a Maďarska virtuálně setkali a pod vedením odborníků vytvořili videa nebo rozhlasové programy, v nichž představili svět, v němž žijí a porovnali jej se světem ostatních.

Klick

Žákovský časopis

„Proklikni se do svého světa“. Mladí studenti němčiny z oblasti mezi Baltským a Jaderským mořem v něm stále znovu dokazují, že mají společné zájmy nejen v učení se německému jazyku, ale i v každodenním životě.

Hana Filipčíková © Marc Bader

Jak to vidí třetí generace

Projektem Jak to vidí třetí generace se Goethe-Institut obzvlášť zaměřil na třetí generaci příslušníků německy mluvících menšin.

Zeigt euch! © Goethe-Institut

Ukažte se!

36 mladých Romů a neromů se setkalo v Drážďanech na týdenním workshopu pro mládež.