Kooperace v oblasti jazykových zkoušek

Své odborné znalosti a zkušenosti v oblasti jazykových zkoušek rádi předáváme dál – můžete je využít i ve své instituci. Zkoušky Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche aGoethe-Zertifikat B2 für Jugendliche odpovídají úrovním A1 až B2 Společného evropského referenčního rámce. Staňte se „institucí s pověřením provádět zkoušky“ a zahrňte tyto mezinárodně uznávané zkoušky pro děti a mládež do programu své školy. Tím získáte oprávnění realizovat ve své instituci v rámci vlastní odpovědnosti respektované jazykové certifikáty Goethe-Institutu pro děti a mládež ve věku 10-15 let. Zpestříte svůj profil a nabídnete žákům další kvalifikovanou službu.

Certifikáty Goethe-Institutu
  • jsou mezinárodně uznávané a vysoce ceněné,
  • objektivně a nezávisle na výukovém programu a kulturním prostředí dokumentují znalosti odpovídající úrovním A1 až B2 Společného evropského referenčního rámce (ERR),
  • znamenají kvalitu – zkoušky se celosvětově provádějí podle jednotných standardů,
  • zvyšují motivaci žáků, jelikož vytyčují jasně definovaný cíl,
  • obsahují úkoly orientované na aktivní komunikaci a blízké realitě,
  • dokládají schopnosti žáka ve všech dovednostech: čtení, poslech, psaní a mluvení,
  • jsou dalším obohacením profilu Vašeho vzdělávací zařízení.