Impresum

Zřizovatel

Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Mnichov
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Rejstřík sdružení a spolků

Obvodní soud v Mnichově, VR 5007

Daňové identifikační číslo

DE 129516430

Statutární zástupci

Členové představenstva: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Osoba odpovědná dle § 18 Medienstaatsvertrag (MSTV)

Jakob Racek
Vedoucí informačního oddělení
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Mnichov

Autorské články nemusí odrážet názory redakce.

Právní informace týkající se organizační struktury

Goethe-Institut e. V. je celosvětově působící organizace, jejímž cílem je podpora znalostí německého jazyka v zahraničí, pěstování mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a zprostředkovávání komplexního pohledu na Německo na základě informací o zdejším kulturním, společenském a politickém životě.

Činnost této organizace vychází ze stanov a rámcové smlouvy uzavřené se Spolkovou republikou Německo.

Tato tiráž platí též pro prezentace všech poboček Goethe-Institutu ve všech ostatních zemích na sociálních médiích jako jsou naše stránky na Facebooku, naše účty na Twitteru či naše kanály na YouTube.

Řešení spotřebitelských sporů

Evropská komise vytvořila platformu pro řešení sporů online, kterou naleznete zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé mají možnost využít tuto platformu pro řešení svých stížností. Jsme připraveni zúčastnit se mimosoudního řešení stížností před smírčím orgánem. K tomu je oprávněná tato instituce: Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de