Absolventský portál Německo

Alumniportal Deutschland
Foto: Alumniportal Deutschland
Desetitisíce lidí z celého světa studují, pracují a vědecky bádají v Německu nebo v německých institucích v zahraničí, odborně se tam vzdělávají, navštěvují kurzy dalšího vzdělávání nebo jazykové kurzy. Díky absolventskému portálu „Alumniportal Deutschland“, který je internetovou platformou pro absolventy německých vzdělávacích institucí, mohou pak tito lidé po návratu do své vlasti zůstat i nadále v kontaktu s ostatními absolventy i v kontaktu s Německem.

Od září 2008 je na internetu spuštěn „Alumniportal Deutschland“. Tento internetový portál slouží jako komunikační a kontaktní platforma, na které se buduje síť absolventů německých škol, kteří jsou odborně, profesně nebo soukromě úzce spojeni s německými zájmy. Základem portálu je komunita, ve které absolventi budují, zajišťují a pěstují své kontakty, komunikují ve skupinách, na diskusních fórech a v blozích a účastní se webových seminářů neboli „webinářů“. Magazín nabízí zajímavé články, informace o pracovních příležitostech, rady a informace týkající se německého jazyka a akcí a zprávy týkající se absolventů.

Absolventský portál „Alumniportal Deutschland“ je otevřený stipendistům všech financujících organizací – a kromě nich také těm, kteří se v Německu nebo v některé německé instituci v zahraničí vzdělávali na vlastní náklady. Na internetu tak vzniklo celosvětové fórum pro všechny absolventy německých škol. Zaregistrujte se na absolventském portálu, založte si profil, zůstaňte ve spojení s Německem a rozšiřujte síť svých kontaktů ve světě!

Absolventský portál Německo je bezplatná nabídka financovaná německým ministerstvem zahraničí a poskytovaná třemi německými organizacemi, které mají dlouholeté zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Goethe-Institut, který se na tomto portálu podílí jako kooperační partner, rozšiřuje nabídku k tématu Kultura a rozvoj a Německý jazyk a nabízí portál k využívání také svým absolventům.