Servis pro knihovníky

Ročenka Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart
V zájmu podpory odborného dialogu partnersky spolupracujeme s jinými knihovnami, knihovnickými svazy, vzdělávacími pracovišti a institucemi v tuzemsku i zahraničí.

V České republice organizujeme se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) konference, studijní cesty nebo výměnné programy v oblasti informací.

Konference SKIP 2021: Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) pořádá 23. dubna 2021 konferenci „Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání“. Na pozvání Goethe-Institutu přednese Elisabeth Sträter, ředitelka Městské knihovny v Norimberku, přednášku „Norimberská městská knihovna jako vzdělávací partner“. Po konferenci bude její prezentace k dispozici také online zde.

Elisabeth Sträter © Bibliotheksverband Nürnberg
Elisabeth Sträter je od roku 2011 ředitelkou Městské knihovny v Norimberku. Poté, co vystudovala knihovnictví na Univerzitě aplikovaných věd v Hamburku, původně pracovala v Univerzitní knihovně v Oldenburgu. Poté vedla dvě veřejné knihovny v Dolním Sasku (Městská knihovna Syke a Městská knihovna Munster) a od roku 2000 byla zástupkyní městské knihovny v Reutlingenu. Publikuje články na různá témata z knihovnické praxe a od roku 2019 je členkou spolkové rady Německé knihovnické asociace.