Stipendia

Radost ze získání stipendia © Getty Images/UFORF
Máte nápady a talent, ale nevíte, jak a kde je prohloubit a realizovat? Na této stránce naleznete přehled nejrůznějších stipendií, vypsaných jak Goethe-Institutem tak i jinými institucemi, které Vám Vaše nápady umožní uskutečnit. 

Stipendia, umělecké soutěže a ceny


Digitální rezidence hudebních partnerů
Goethe-Institut podporuje digitální rezidence profesionálních umělců z Německa a ze zahraničí. Podpořeny budou např. společné rešerše a hudební skladby, vypracování hudebních projektů a konceptů nebo společná koncepce inovativních digitálních projektů. Důležitá je intenzivní umělecká a partnerská spolupráce. Výše stipendia: 1.200 eur pro každého partnera. Přihlášky: kdykoliv do 31.12. 2020.

DAAD - Německá akademická výměnná služba
Zajímáte se o studijní pobyty v Německu a hledáte vhodné financování? Zde najdete přehlednou nabídku stipendií DAAD určených pro uchazeče z České republiky.

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí (DBU)
Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí stipendijní program, jehož cílem je umožnit získání další profesní kvalifikace vysokoškolským absolventům při řešení úkolů týkajících se ochrany životního prostředí a přírody. Stipendium se uděluje na 6 až 12 měsíců a obsahuje i několikatýdenní intenzivní kurz němčiny. Hostitelskými institucemi v Německu mohou být vysoké školy, výzkumné ústavy, ministerstva, firmy nebo spolky. Uzávěrka přihlášek: každoročně 5. března a 5. září.

Stipendia ke studijnímu pobytu od Česko-německého fondu budoucnosti
Jedno- a dvousemestrální stipendia jsou určena českým a německých studentům s mimořádným zájmem o jazyk, akademický výzkum a kulturu Německa / České republiky, kteří chtějí absolvovat studijní pobyt v sousední zemi.

Česko-německý program pro mladé profesionály (CGYPP)
Mladí profesionálové s minimálně tříletou pracovní zkušeností z ČR nebo Německa a s dobrými znalostmi angličtiny se mohou ucházet o stipendium.

BayBIDS stipendium pro absolventky a absolventy německých zahraničních a partnerských škol
BayBIDS uděluje stipendia vynikajícím absolventkám a absolventům německých škol v zahraničí a německých partnerských škol, kteří právě začínají studovat v Bavorsku. Cílem stipendijního programu je ulehčit studentům začátek jejich studia a udělit jim uznání za jejich rozhodnutí, s nímž jsou spojeny značné organizační a finanční nároky.

Pobytové stipendium pro semestr v Berlíně nebo Hamburku
Ucházet se mohou studenti práv, ekonomie, sociálních nebo humanitních věd, kteří absolvovali alespoň čtyři semestry ve své vlasti, vynikají dobrými až velmi dobrými výsledky, mohou dokázat dobré až velmi dobré znalosti němčiny a společensky se angažují.

Pobytová stipendia Akademie Schloss Solitude
Žádat mohou umělkyně a umělci z oblastí architektury, výtvarného i užitého umění, designu, literatury, huby/zvuku, videa/filmu/nových médií. Krom byl vypsán také program ty, kteří spadají do sféry humanitních, sociálních nebo ekonomických věd. 

BAYHOST Jahresstipendienprogramm
Svobodný stát Bavorsko vypisuje stipendia, která slouží k financování postgraguálního studia. 

IPS – Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages
Program IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé lidi zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země. 

Překladatelská dílna DILIA
Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají zájem o divadelní texty. Každý účastník přeloží jednu divadelní hru pod vedením zkušených překladatelů. Součástí přihlášky je profesní životopis, krátký motivační dopis a ukázka testovacího překladu. 

Berlínská škola žurnalistiky a nadace Robert Bosch Stiftung
Projekt je určen všem kolegům se zkušenostmi v branži (rozhlas, TV). Vedle velmi dobrých znalostí německého jazyka jsou očekávány fundované znalosti o německé politice a zkušenosti s politickým zpravodajstvím.

Baden-Württemberg-STIPENDIUM pro studující
Nadace Baden-Württemberg Stiftung umožňuje každý rok 1.500 mladým lidem z celého světa studijní pobyty v jiném státě. 

Ostkurs - Další vzdělávání pro žurnalisty ze střední a východní Evropy 
Pro německy píšící žurnalisty ze střední a východní Evropy nabízí IFP - Die katholische Journalistenschule  od roku 1993 každé léto třítýdenní seminář.

CIVIS Medienpreis
Mediální cena CIVIS oceňuje nejlepší programy na téma Integrace a kulturní rozmanitost.

Roční stipendium svobodného státu Bavorsko 
Stipendia pro studenty a vědce z východni Evropy.

Europeans for peace: Diskriminace: Otevřete oči! 
Projekt o diskriminaci dříve a dnes 

Robert Bosch Stiftung: Žurnalisté na místě 
Stipendia pro žurnalisty ze střední a východní Evropy a Číny

Program „Grenzgänger" 
O stipendium se může ucházet každý, kdo chce objevovat střední, východní nebo jižní Evropu, plánuje publikovat své práce v německém jazyce a touží podniknout výzkumnou cestu. 

Mezinárodní klavírní soutěž od Deutsche Telekom AG 
Pro mladé pianisty, kteří se narodili mezi roky 1983 až 1997.

Přihlášky na ZEBRA Poetry Film Festival
Soutěž o nejlepší poetický film