Stipendia & podpora kultury

Radost ze získání stipendia © © Getty Images/UFORF Stipendia © Getty Images/UFORF

Goethe-Institut podporuje mezinárodní dialog a kulturní spolupráci. Další informace o našich obecných stipendijních programech a výzvách k podávání žádostí najdete na webových stránkách naší centrály podle kategorií:

1) výtvarné umění
2) literatura
3) hudba
4) tanec a divadlo

Máte nápady a talent, ale nevíte, jak a kde je prohloubit a realizovat? Na této stránce naleznete přehled nejrůznějších stipendií, vypsaných jak Goethe-Institutem tak i jinými institucemi, které Vám Vaše nápady umožní uskutečnit. 

Stipendia, umělecké soutěže a ceny

Česko-bavorská vysokoškolská agentura: jazykové kurzy a letní školy v České republice

Studenti, doktorandi, vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol a státem podporovaných církevních vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny nebo účast na letní či zimní škole na vysoké škole v České republice.
Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (včetně ubytování, stravování a kulturního programu) a příp. příspěvek na ubytování (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).


Města „SchUM“ (Speyer, Worms, Mainz) – světové židovské dědictví
Vypsána jsou až tři projektová stipendia na realizaci uměleckého záměru, který se zabývá historií této oblasti a jejím náboženským, kulturním a architektonickým dědictvím. Výběrové řízení se zaměřuje na mezinárodní umělce z různých oblastí. 

Mezinárodní koprodukční fond Goethe-Institutu
Jsou financovány koprodukce umělců z oblasti divadla, tance, hudby a performance. Hybridní a interdisciplinární formáty a použití digitálních médií mohou představovat klíčové komponenty. Fond je zaměřen na profesionálně pracující umělce nebo soubory v zahraničí a v Německu, kteří mohou prokázat, že nemají dostatečné vlastní prostředky na realizaci svého koprodukčního projektu. Uzávěrka přihlášek je každý rok 15. října a 15. dubna.

Fond projektu výtvarné umění
Cílem fondu je podpora výměny a propojování aktérů tvořící projekty v oblasti vizuálního umění, architektury, designu a umělecké výchovy maximální částkou 25 000 EUR. Každý rok probíhají dvě fáze pro podání žádostí: První uzávěrka přihlášek je 15. dubna; druhý termín je 15. října. Stejně jako v Mezinárodním koprodukčním fondu lze žádosti podávat prostřednictvím aplikačního portálu Goethe-Institutu.

Příští uzávěrka přihlášek je 15.10.2022 v 11:59
Žádosti lze podávat prostřednictvím Kulturförderportal od 1.9.2022.Zajímáte se o studijní pobyty v Německu a hledáte vhodné financování? Zde najdete přehlednou nabídku stipendií DAAD určených pro uchazeče z České republiky.


Německá spolková nadace pro životní prostředí nabízí stipendijní program, jehož cílem je umožnit získání další profesní kvalifikace vysokoškolským absolventům při řešení úkolů týkajících se ochrany životního prostředí a přírody. Stipendium se uděluje na 6 až 12 měsíců a obsahuje i několikatýdenní intenzivní kurz němčiny. Hostitelskými institucemi v Německu mohou být vysoké školy, výzkumné ústavy, ministerstva, firmy nebo spolky. Uzávěrka přihlášek: každoročně 5. března a 5. září.


Jedno- a dvousemestrální stipendia jsou určena českým a německých studentům s mimořádným zájmem o jazyk, akademický výzkum a kulturu Německa / České republiky, kteří chtějí absolvovat studijní pobyt v sousední zemi.


Mladí profesionálové s minimálně tříletou pracovní zkušeností z ČR nebo Německa a s dobrými znalostmi angličtiny se mohou ucházet o stipendium.

BayBIDS stipendium pro absolventky a absolventy německých zahraničních a partnerských škol
BayBIDS uděluje stipendia vynikajícím absolventkám a absolventům německých škol v zahraničí a německých partnerských škol, kteří právě začínají studovat v Bavorsku. Cílem stipendijního programu je ulehčit studentům začátek jejich studia a udělit jim uznání za jejich rozhodnutí, s nímž jsou spojeny značné organizační a finanční nároky.

Uzávěrka přihlášek je 30.06.2022.

Pobytové stipendium pro semestr v Berlíně nebo Hamburku
Ucházet se mohou studenti práv, ekonomie, sociálních nebo humanitních věd, kteří absolvovali alespoň čtyři semestry ve své vlasti, vynikají dobrými až velmi dobrými výsledky, mohou dokázat dobré až velmi dobré znalosti němčiny a společensky se angažují.

Pobytová stipendia Akademie Schloss Solitude
Žádat mohou umělkyně a umělci z oblastí architektury, výtvarného i užitého umění, designu, literatury, huby/zvuku, videa/filmu/nových médií. Krom byl vypsán také program ty, kteří spadají do sféry humanitních, sociálních nebo ekonomických věd. 

BAYHOST Jahresstipendienprogramm
Svobodný stát Bavorsko vypisuje stipendia, která slouží k financování promoce nebo postgraduálního studia. Stipendium se uděluje na jeden rok s možností prodloužení (celkem na tři roky).

IPS – Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages
Program IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé lidi zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země.

Baden-Württemberg-STIPENDIUM pro studující
Nadace Baden-Württemberg Stiftung umožňuje každý rok 1.500 mladým lidem z celého světa studijní pobyty v jiném státě. 

Ostkurs - Další vzdělávání pro žurnalisty ze střední a východní Evropy 
Pro německy píšící žurnalisty ze střední a východní Evropy nabízí IFP - Die katholische Journalistenschule  od roku 1993 každé léto třítýdenní seminář.