Goethe-Zertifikat C1

Chtěli byste ...

  • se připravit na studium v Německu,
  • prokázat velmi pokročilé znalosti němčiny pro danou práci,
  • se připravit na práci v německém zdravotnictví,
  • prokázat své studijní úspěchy na úrovni C1,
  • získat oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát?

Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá pátému stupni (C1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Nově od roku 2024

Novou modulární zkoušku Goethe-Zertifikat C1 můžete skládat od 1. ledna 2024. Materiály a informace k ní naleznete na webových stránkách pod „cvičební materiály“ nebo „další informace“.

Nová modulární zkouška Goethe-Zertifikat C1 od roku 2024 celosvětově nahradí současnou zkoušku. Prosíme, abyste to vzali v úvahu při plánování svého termínu zkoušky.

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

  • dokážete porozumět širokému spektru náročných delších textů a pochopit i implicitní významy;
  • se umíte spontánně a plynule vyjadřovat, aniž byste často museli hledat slova;
  • dokážete jazyk účinně a flexibilně používat ve společenském i pracovním životě nebo při vzdělávání a studiu;
  • se umíte jasně, strukturovaně a podrobně vyjadřovat ke komplexním tématům.
Na možnost osvobození od další jazykové přijímací zkoušky zahraničních studentů na základě získání Goethe-Zertifikatu C1 se prosím informujte ještě před zahájením studia na vaší vysoké škole příp. v příslušném vzdělávacím zařízení připravujícím ke studiu na vysoké škole (Studienkolleg).
 

Termíny zkoušky

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat C1 se dozvíte zde: