Často kladené otázky

Zde získáte informace k obecným a často kladeným otázkám ohledně zkoušek Goethe-Institutu.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se zkoušek Goethe-Zertifikat A1 až C2, můžete se zdarma a nezávazně informovat formou osobní konzultace v některém z našich zkouškových center (Goethe-Instituty, Goethe centra nebo licenční partneři v oblasti zkoušek).

Často kladené otázky ohledně zkoušek Goethe-Institutu


Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům a pro jejich absolvování není podmínkou německá státní příslušnost. Jsou koncipovány jako potvrzení jazykových znalostí němčiny jako cizího jazyka a němčiny jako druhého jazyka.
Pro účast na jednotlivých zkouškách je vždy doporučen minimální věk.

Zkoušková centra se snaží dle svých možností individuálně zohlednit specifické potřeby účastníků (např. chronicky nemocné nebo zrakově či sluchově postižené). Druh a stupeň specifické potřeby je proto nutné uvést a doložit lékařským potvrzením již při přihlašování ke zkoušce. Zkouškové centrum je vázáno povinností zachování mlčenlivosti.

Podrobnější informace obdržíte přímo ve zkouškovém centru, v němž chcete zkoušku absolvovat.

Místnost můžete opustit na přiměřenou dobu (toaleta). Odchod je vždy zaznamenán do “Zápisu o průběhu zkoušky”.

Informace o klasifikaci zkoušek Goethe-Zertifikat A1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) naleznete zde
Jazykové úrovně zkoušek a kurzů Goethe-Institutu
Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

Potvrzení, která prokazují pouze účast na jazykovém kurzu, rozřazovacím testu či zkoušce, nestačí.

Za celosvětově uznávaný doklad o odpovídajících znalostech němčiny jako cizího jazyka je považováno pouze osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky Goethe-Zertifikat A1 až C2, resp. Kleines Deutsches Sprachdiplom či Großes Deutsches Sprachdiplom.

Zkoušky Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom a Großes Deutsches Sprachdiplom jsou uznávány jako doklad o jazykových znalostech pro studium na vysoké škole (univerzitě) v Německu a osvobozují od povinnosti prokázat absolvování TestDaF nebo jiné zkoušky němčiny, která je podmínkou vysokoškolského studia (DSH).

O jazykových požadavcích preferované vysoké školy, studijního programu, resp. studijního oboru se prosím informujte přímo na příslušné vysoké škole (univerzitě), na níž chcete studovat, nebo si informace vyhledejte na www.sprachnachweis.de.

Při všech zkouškách Goethe-Institutu je pro vyhodnocení písemné části závazný pravopis v podobě platné od srpna roku 2006. Relevantními zdroji jsou „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 24. vydání z roku 2006) a „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od roku 2006).

Aktuálně platná pravidla naleznete na internetu pod těmito odkazy:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

Učení je individuální proces. Kolik času budete Vy osobně potřebovat, abyste dosáhli některé z jazykových úrovní, závisí na nejrůznějších, částečně individuálních faktorech: na Vašem osobním nasazení, času věnovanému učení a využívání doplňkových možností procvičování.

Pokud už jste se předtím učili jeden nebo více cizích jazyků, učení němčiny Vám půjde pravděpodobně rychleji. Velkou roli hraje to, zda se účastníte kurzu ve Vaší zemi, nebo v Německu, kde máte možnost poslouchat němčinu a mluvit německy i mimo výuku.

Pro proces učení je rovněž důležitá intenzita výuky (intenzivní nebo večerní kurz apod.). Pro více informací se prosím obraťte na některé ze zkouškových center a využijte možnosti osobní konzultace.

U každé zkoušky naleznete tyto cvičební a informační materiály
  • materiály k procvičování online
  • materiály ke stažení
  • materiály k objednání
  • zkouškový řád a prováděcí ustanovení
Část materiálů obdržíte v kanceláři jazykových kurzů místního Goethe-Institutu.

Pro některé zkoušky máme k dispozici materiály pro dálkové studium a online kurzy.
Výuka němčiny formou dálkového vzdělávání

Zkoušku jako celek lze opakovat libovolně často. Podrobnosti, mj. ohledně eventuálního opakování jednotlivých částí zkoušky, naleznete v Prováděcích ustanoveních příslušné zkoušky.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
U zkoušky uchazeč obstojí, pokud dosáhne minimálně 30 bodů (50 % maximálního počtu bodů) a uspěje ve všech jejích částech.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
U zkoušky uchazeč obstojí, pokud dosáhne minimálně 60 bodů (60 % maximálního počtu bodů) a uspěje ve všech jejích částech.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
U zkoušky uchazeč obstojí, pokud dosáhne minimálně 60 bodů (60 % maximálního počtu bodů) a uspěje ve všech jejích částech Z toho musí být minimálně 45 bodů dosaženo v písemné zkoušce a minimálně 15 bodů ve zkoušce ústní. V opačném případě se celá zkouška považuje za nesloženou.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2​​​​​​​
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Jeden modul je úspěšně složen, pokud uchazeč dosáhne minimálně 60 bodů, resp. 60 %.

Další informace o zkouškách Goethe-Zertifikat najdete po rozkliknutí označení zkoušky.

 

Osvědčení Goethe-Institutu o absolvování zkoušek Goethe-Zertifikat A1 až C2 mají neomezenou platnost.

Mnoho institucí a zaměstnavatelů však požaduje osvědčení, které není starší než dva roky.

Osvědčení o zkouškách Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) si zachovává svoji platnost i po 1. 1. 2012, kdy byl zaveden nový Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom a zároveň tedy došlo ke změně nabídky zkoušek na úrovni C2.

Duplikát zásadně nevystavujeme.

Pokud však zkouška neproběhla před více než 10 lety, může zkouškové centrum, kde byla zkouška složena, za poplatek vystavit náhradní potvrzení.

Při změně jména (např. při svatbě, adopci, rozvodu aj.) se nevystavuje nový certifikát ani náhradní potvrzení.

Změna jména může být doložena příslušným úředním dokumentem (rodný list, oddací list apod.), resp. jeho ověřenou kopií.

Jméno, resp. jeho psaná podoba, je ve zkouškovém centru zaznamenáno podle průkazu totožnosti při přihlášení ke zkoušce. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce je vystaveno na základě těchto údajů.

Pokud potřebujete certifikát například pro účely studia, můžete si jej nechat ověřit u všech veřejných orgánů (soud, ministerstvo, škola, banka apod.). Zaměstnavatelé většinou požadují ověření oprávněné advokátní anceláře.

Úřední překlad si můžete nechat vypracovat od soudní překladatelky či překladatele nebo jej zadat překladatelské agentuře.

Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou konkrétního jazykového či přípravného kurzu ani získáním certifikátu na některé z nižších jazykových úrovní.

Doporučujeme však zúčastnit se přípravného kurzu zkouškového centra. Zde si osvojíte nezbytné jazykové znalosti i dovednosti týkající se samotného průběhu zkoušky, které Vám absolvování zkoušky značně usnadní.

Pro více informací se prosím obraťte na některé ze zkouškových center a využijte možnosti osobní konzultace. 

Pokud jste zkoušku skládali v Goethe-Institutu a neobdrželi jste žádné další informace, můžete se ke svým výsledkům dostat přes stránku Mein Goethe.de.


Nápověda k registraci na platformě Mein Goethe.de:
© Goethe-Institut


Nápověda k získání výsledků zkoušek:
© Goethe-Institut

V případě dotazů se obraťte přímo na Goethe-Institut v Praze.
​​​​​​​
Pokud jste zkoušku skládali u partnera Goethe-Institutu, kontaktujte prosím přímo tohoto partnera.