Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Chtěl/a bys ...

  • složit zkoušku z němčiny pro mládež ve věku mezi 12 a 16 lety
  • prokázat jednoduché znalosti němčiny
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni A2
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je zkouška z němčiny pro mládež ve věku od 12 do 16 let. Potvrzuje jednoduché jazykové znalosti a odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Absolvováním této zkoušky prokazuješ, že ...

  • rozumíš větám a často užívaným výrazům v každodenních situacích a umíš je použít.
  • se dorozumíš v jednoduchých, rutinních situacích, v nichž se jedná o výměnu informací o běžných a důvěrně známých tématech.
  • umíš jednoduchými prostředky popsat svůj původ a vzdělání, přímé okolí a věci související s bezprostředními potřebami.

Termíny zkoušky

*) V případě platby za zkoušku a stornopoplatku podléhá plnění DPH 21 %

**) Zobrazená výhodnější cena platí, pokud jste u Goethe-Institutu již navštěvovali kurz němčiny, který proběhl v posledních šesti měsících. Šestiměsíční lhůta se vztahuje na časové období mezi ukončením jazykového kurzu a termínem zkoušky z němčiny. V takovém případě se cena změní automaticky během procesu rezervace. Pokud by se to nestalo, obraťte se na kancelář Vašeho jazykového kurzu.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdeš modelové věty k procvičování online s možností interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch se dozvíš zde: