Termíny a přihlášky

Goethe-Institut Termíny a přihlášky Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Termíny a ceny


V nabídce jsou nyní termíny zkoušek od ledna do března 2021. Termíny na druhé čtvrtletí budou uveřejněny v únoru 2021. Děkujeme za pochopení.
 
Ke zkoušce se můžete přihlásit následujícími způsoby:

Vyplňte odpovídající přihlášku a podepsanou ji zašlete poštou nebo e-mailem na
Goethe-Institut 
Monika Mohauptová 
Masarykovo nábřeží 32 
110 00 Praha 1 
Monika.Mohauptova@goethe.de

Přihlášku můžete odevzdat též osobně v kanceláři jazykových kurzů.

Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, zašleme Vám fakturu a potvrzení termínu zkoušky. 
Poplatek za zkoušku můžete uhradit pouze bankovním převodem. V případě bankovního převodu je rozhodný den doručení poplatku na konto Goethe-Institutu Praha. 
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že Vaše přihláška je platná pouze tehdy, pokud byl poplatek za zkoušku doručen na konto v termínu splatnosti. Jinak je přihláška neplatná a je nutno zaslat novou přihlášku.

Pokud chcete vystavit fakturu na firmu, nahlašte tuto skutečnost při přihlášení. Pozdější přefakturování není již možné.
 


1. Přihlášení
Účastníci zkoušky jsou povinni seznámit se se zkouškovým řádem a prováděcími ustanoveními příslušné zkoušky. Přihlášením ke zkoušce a zaplacením poplatku za zkoušku potvrzuje účastník, že se seznámil se zkouškovým řádem i prováděcími ustanoveními v aktuálním znění a že je akceptuje.
Zkouškový řád a prováděcí ustanovení naleznete u popisu konkrétní zkoušky.

2. Podmínky účasti na zkoušce
2.1 Účast na zkoušce je nezávislá na navštěvování jazykového kurzu na Goethe-Institutu v Praze.
2.2 Zkouška se koná pouze tehdy, pokud se na jeden termín a zkoušku přihlásí nejméně 3 zájemci.
2.3 Přihlášky ke zkoušce jsou přijímány pouze do dosažení maximálního počtu účastníků.
2.4 Účastnit se zkoušky je možné pouze tehdy, pokud zájemce dodal přihlášku do Goethe-Institutu a uhradil poplatek za zkoušku v daném termínu, tzn. do posledního dne lhůty pro přihlašování na příslušnou zkoušku.
2.5 Poplatek za zkoušku lze uhradit pouze bankovním převodem po obdržení faktury. Rozhodující je den, kdy byla částka připsána na účet Goethe-Institutu. Pokud chcete vystavit fakturu na firmu, nahlašte tuto skutečnost při přihlášení. Pozdější přefakturování není již možné.
2.6 Účastníkům zkoušky bude po uplynutí lhůty pro přihlašování zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce pozvánka ke zkoušce se všemi relevantními informacemi (místo a čas zkoušky, zkušební místnost, přihlašovací údaje atd.)
2.7 Lékařská potvrzení o zvláštních potřebách účastníků zkoušek je nutno dodat Goethe-Institutu v Praze do posledního dne lhůty pro přihlašování na zkoušku.
 
3. Obecné informace
3.1 Účastníci se musí dostavit ke zkoušce včas. Ten, kdo se opozdí, nebude již vpuštěn do zkušební místnosti, aby nerušil ostatní účastníky zkoušky.
3.2 Účastníci zkoušky se musí při všech částech zkoušky prokázat identifikačním průkazem (úředním dokladem totožnosti s aktuální fotografií).
3.3 Účastníci si ke zkoušce přinesou vhodné psací potřeby.
3.4 Během zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony a další elektronické přístroje, slovníky či jiné pomůcky. Výjimky upravují prováděcí ustanovení pro účastníky se zvláštními potřebami.
 
4. Odstoupení od zkoušky
4.1 Odstoupit od zkoušky je možné nejpozději 7 dní před termínem písemné zkoušky. Při odstoupení během této lhůty bude poplatek za zkoušku vrácen po odečtení správního poplatku ve výši 20 %. Při přesunutí zkoušky na nejbližší možný termín se v rámci této lhůty správní poplatek neúčtuje. Přesunout termín zkoušky je možné pouze jednou. Odstoupení po této lhůtě je možné pouze ze zdravotních důvodů a je nutné předložit lékařské potvrzení.
4.2 Odstoupit od zkoušky po jejím započetí není možné.
4.3 Při zrušení termínu zkoušky pro nízký počet uchazečů bude poplatek za zkoušku vrácen v plné výši. Na požádání je možno převést poplatek na pozdější zkušební termín.
 
5. Oznámení výsledků zkoušky / certifikáty
5.1 V případě úspěšného absolvování zkoušky obdrží účastník do 4 týdnů od zkoušky certifikát s výsledky zkoušky na adresu uvedenou v přihlášce.
5.2 V případě neúspěšného absolvování zkoušky obdrží účastník do 4 týdnů od zkoušky informace o výsledcích na adresu uvedenou v přihlášce.   
5.3 Podrobnosti o svých zkouškách a výsledcích zkoušek naleznete v Mein Goethe.de pod záložkou „Meine Kurse und Prüfungen“. Pokud ještě nemáte účet na Mein Goethe.de, můžete se snadno a rychle registrovat na adrese https://my.goethe.de.

6. Nahlédnutí do materiálů zkoušky
6.1 Účastníci zkoušky mohou po oznámení výsledků zkoušky na požádání nahlédnout do vlastních zkouškových materiálů. U žádostí nezletilých osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům je nutný souhlas zákonného zástupce. Nahlédnutí do materiálů musí proběhnout v doprovodu zákonného zástupce.
6.2 Za tímto účelem je nutné dohodnout si zvláštní termín v jazykové kanceláři.

7. Opakování zkoušky
7.1 Celou zkoušku lze opakovat bez omezení.
7.2 Opakování pouze písemné nebo ústní části v případě zkoušek, které nejsou složeny z modulů, není možné. V případě zkoušek složených z modulů existuje neomezená možnost opakování jednotlivých modulů. Bližší informace poskytuje zkouškový řád.

8. Námitky
8.1 Námitku proti výsledku zkoušky je nutné vznést písemně do dvou týdnů po oznámení výsledků zkoušky u vedení Goethe-Institutu v Praze.
8.2 Námitku proti průběhu zkoušky je nutné vznést okamžitě po složení zkoušky u vedení Goethe-Institutu v Praze.
8.3 Další detaily k bodům 8.1 a 8.2 upravuje zkouškový řád.