FAQ

Často kladené dotazy

Goethe-Institut spolupracuje s několika českými knihovnami a financuje pravidelnou aktualizaci jejich německého knižního fondu. 
V partnerských knihovnách v Brně, Liberci, Olomouci, Ostravě a Plzni je možné zapůjčit vybrané novinky z beletrie a naučné literatury.

Ano, přijímá. Vyhrazujeme si však právo zařadit do fondu pouze nové knihy, které odpovídají profilu fondu. V opačném případě mohou být knihy nabídnuty dalším českým knihovnám nebo návštěvníkům knihovny volně k rozebrání.

Souborný katalog německých knihoven:
Souborný katalog časopisů, novin a titulů vycházejících na pokračování lze nalézt zde: 

Goethe-Institut neposkytuje mezinárodní MVS (MMVS). V případě zájmu o MMVS se lze obrátit například na Národní knihovnu České republiky, Moravskou zemskou knihovnu v Brně nebo Státní vědeckou knihovnu v Olomouci. Knihy z fondu GI jsou v rámci MVS k dispozici knihovnám v ČR.

Pro objednávku knih z Německa lze využít internetových knihkupectví nebo specializovaných služeb firem, např. Megabooks, MegaKnihy nebo Signet.

Plné texty literárních děl najdete na: Projekt Gutenberg, databáze plných textů ZENO nebo na Wikisource.

Přehled knih přeložených z němčiny do češtiny získáte na stránkách České národní bibliografie (kód jazyka originálu je ger).

Informace o titulech, jejichž překlad do češtiny byl podpořen Goethe-Institutem lze nalézt na stránkách:

Tzv. zjednodušenou četbu v němčině je možno zapůjčit v knihovně Goethe-Institutu. Ke koupi jsou tyto tituly v České republice v několika větších knihkupectvích, např. Kanzelsberger či u specializovaných firem, např. Neoluxor nebo Megabooks. Dvojjazyčné knihy vydává např. nakladatelství  Argo, Edika nebo Computer Press.

Kontakt

Co by Vás mohlo zajímat

Sledujte nás