Nabídky dalšího vzdělávání pro učitele němčiny

Ať už jde o reálie, metodiku a didaktiku nebo o rozšiřování jazykových kompetencí – Goethe-Institut poskytuje učitelům němčiny bohatou nabídku dalšího vzdělávání.

S cílem usnadnit učitelům němčiny přístup k této nabídce nabízí Goethe-Institut v České republice každoročně omezený počet stipendií pro učitele němčiny.

Patří mezi ně stipendia na semináře nebo jazykové kurzy v Německu nebo na účast na Mezinárodní konferenci učitelů němčiny (IDT).