Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“

 • Theaterfestival Foto: Karolina Cerneviciene © Goethe-Institut

  Zahájení Mezinárodního divadelního festivalu PASCH "Sdílej a měň" v roce 2016 v litevském Vilniusu

 • Theater Foto: Karolina Cerneviciene © Goethe-Institut

  Divadelní skupina školy Fit ze slovenského Dolního Kubína na divadelním festivalu PASCH "Sdílej a měň" v roce 2016 v litevském Vilniusu

 • Chemie Foto: Cordula Hunold © Goethe-Institut

  CLILiG na škole v litevském Vilniusu

 • KLICK Foto: Andreas Teich © Goethe-Institut

  Workshop redakce studentského online časopisu KLICK v Berlíně

 • KLICK Redaktionssitzung Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut

  Workshop redakce studentského online časopisu KLICK v Berlíně

 • Pasch Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut

  Bývalí účastníci PASCH na konferenci „PASCH pokračuje“ v Mnichově

 • Pasch Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut

  Setkání na konferenci PASCH: bývalá polská účastnice PASCH a její bývalá učitelka

 • Lehrerinnen © Goethe-Institut

  Učitelky PASCH z Polska a Slovinska na konferenci ředitelů PASCH

 • PASCH-Treffen Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut

  Učitelky PASCH z Maďarska s bývalými účastníky na konferenci PASCH

 • Schuldirektor © Goethe-Institut

  Ředitel školy Fit z lotyšského Rezekne při slavnostním podpisu smlouvy o prodloužení projektu PASCH ve Varšavě (Polsko)

Aktuální

První ryze digitální divadelní projekt „Zwischennetz“ 2021, který vznikl v rámci iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“ (PASCH).

Malé štěstí

S cílem zaměřit během ponurých pandemických dnů pozornost na malé chvilky štěstí v běžném životě byla na podzim roku 2020 v regionu střední a východní Evropy iniciována fotografická a filmová soutěž s názvem „Malé štěstí“ (Das kleine Glück). 46 žákyň a žáků ze 7 zemí se účastnili. Zde najdete výsledky.

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ (Schulen: Partner der Zukunft, PASCH) tvoří světovou síť více než 2.000 škol se zvláštní vazbou na Německo. Goethe-Institut podporuje přibližně 600 partnerských škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích.

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ vznikla v únoru 2008 z podnětu německého ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt). Ministerstvo zahraničí iniciativu PASCH koordinuje a realizuje ji ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe-Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.
            

Hlavní myšlenky a cíle

Zaměření iniciativy PASCH určují čtyři hlavní myšlenky:
 • získání perspektiv prostřednictvím vzdělávání,
 • rozšiřování všeobecného rozhledu prostřednictvím vícejazyčnosti,
 • přístup k jazyku a vzdělání,
 • společné řešení problémů budoucnosti jako mezinárodní studijní komunita

Iniciativa „Školy – partneři budoucnosti“ (PASCH) vznikla v únoru 2008 z podnětu německého ministerstva zahraničí. PASCH tvoří světovou síť více než 2.000 škol se zvláštní vazbou na Německo. Goethe-Institut podporuje přibližně 600 partnerských škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích.

Ministerstvo zahraničí iniciativu PASCH koordinuje a realizuje ji ve spolupráci s Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), Goethe-Institutem (GI), Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Pedagogickou výměnnou službou (PAD) stálé konference ministrů školství a kultury.

Síť německých zahraničních škol a škol, které nabízejí Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom), stále roste. Kromě toho se rozvíjí školní spolupráce, jejímž cílem je další upevňování pozice němčiny jako cizího jazyka v národních vzdělávacích systémech. Navíc jsou poskytována stipendia pro studium v Německu a nabízeny možnosti výměny studentů a partnerství mezi školami.

Cíle iniciativy PASCH

U mladých lidí má tato iniciativa vzbudit trvalý a nadšený zájem o moderní Německo, německou společnost a německý jazyk. Vzniká celosvětová síť partnerských škol v Německé spolkové republice; školy se prostřednictvím společných aktivit a výměny stávají mezinárodní studijní komunitou.

PASCH přispívá atraktivní vzdělávací nabídkou k trvalé kvalifikaci jak žákyň a žáků, tak i vyučujících a rozšiřuje tím kompetence mladých lidí pro studium v Německu a pro pozdější profesní život. K cílům iniciativy patří  kromě toho budování živých a dlouhodobých vazeb k Německu a podněcování škol, jejich učitelek a učitelů a žákyň a žáků k otevřené výměně názorů a ke vzájemné spolupráci. Iniciativa PASCH je navíc propojena s jinými iniciativami zahraniční kulturní a vzdělávací politiky, například s dobrovolnickou službou „Kulturweit“.

Úkoly a opatření Goethe-Institutu

Goethe-Institut podporuje více než 550 partnerských škol v zavádění nebo rozšiřování němčiny jako učebního předmětu. Nabízí vyučujícím další vzdělávání v metodice a didaktice a jazykové kurzy a vybavuje školy moderními, multimediálně použitelnými výukovými a učebními materiály a materiály k německým reáliím. Kromě toho Goethe-Institut v rámci této iniciativy vysílá do partnerských škol ve světě experty na výuku, kteří těmto školám poskytují odbornou podporu. Kurzy pro mládež, které se pro žákyně a žáky zúčastněných škol konají v Německu, zlepšují jazykové znalosti zúčastněných, posilují jejich mezikulturní kompetenci a přispívají k oživení výuky reálií.

PASCH-net je místem setkávání mezinárodního společenství PASCH, které spojuje přibližně 2 000 škol a 600 000 žáků na celém světě.

Informace o iniciativě PASCH

Webová stránka informuje o zúčastněných institucích a jejich aktivitách na celém světě. Interaktivní mapa světa nabízí přehled o síti škol. Zúčastněné školy se mohou prezentovat formou krátkých portrétů. Aktivní účastníci představují svoje projekty a dávají cenné tipy z praxe. PASCH-net zprostředkovává také informace o mezinárodních kurzech pro mládež PASCH v Německu a o podpoře partnerství mezi školami.

Informace o iniciativě PASCH (v několika jazycích)
Mapa světa
Portréty škol
Projekty na celém světě
Kurzy pro mládež PASCH
Partnerství mezi školami

Výukové materiály a interaktivní nabídky

Vyučující a žáci naleznou na webové stránce PASCH-net volně dostupná videa, texty a audionahrávky k aktuálním tématům. Dále na stránkách najdete ke stažení návrhy, které lze využít při výuce němčiny jako cizího jazyka, a také pracovní listy. Výukový materiál pro mladé studenty němčiny lze filtrovat podle tematické oblasti, jazykové úrovně, formátu a přípravy ke zkouškám. Interaktivní nabídka, která je součástí všech výukových materiálů, poskytuje možnost účastnit se pomocí funkce komentářů. Žáci zapojení do projektu PASCH po celém světě se mohou zúčastnit soutěží na webových stránkách PASCH-net. Soutěží se o atraktivní ceny. V rámci takeoveru přebírají vyučující a žáci instagramový kanál PASCH-net a sami postují.

Výukové materiály
Soutěže
PASCH-net na Instagramu

Online školní noviny PASCH-Global

Na PASCH-Global společně německy bloguje mládež z celého světa. Prostřednictvím textů, fotografií, videí a audionahrávek nechává nahlédnout do svého života a ukazuje svůj pohled na Německo. Také online školní noviny nabízejí možnost podílet se na obsahu.

Informace o PASCH-Global a aktivní účasti

Výuková platforma PASCH

Výuková platforma PASCH na základě softwaru Moodle na nabízí studentům němčiny možnost založit virtuální pracovny pro výuku a/nebo se účastnit dalšího online vzdělávání s podporou tutorů. V online kurzu „Nástroje Moodle pro výuku“ se dozvědí, jak mohou využít výukovou platformu PASCH při výuce ve škole nebo v rámci dalšího vzdělávání učitelů.

Informace o výukové platformě PASCH

Informace o studiu v Německu a pro absolventy PASCH

Budoucí absolventi škol PASCH získávají všeobecné informace o tématu a zajímavé odkazy, například odkaz na platformu pro absolventy PASCH. Seznamují se s různými nabídkami stipendií a programů PASCH. Absolventi škol PASCH, kteří nyní studují v Německu, vypráví o svých zkušenostech.

Informace o studiu v Německu
Platforma pro absolventy PASCH

Registrace a přihlášení do PASCH-net

Většina nabídek na webové stránce je volně dostupná. Pouze ten, kdo by chtěl na PASCH-net využívat nabídky jako jsou funkce komentářů, soutěže a komunity nebo by chtěl být aktivní na výukové platformě, se musí jednou zaregistrovat a poté přihlásit pomocí e-mailové adresy a hesla. Registrovaní vyučující PASCH mohou vytvářet kódy pro kolegy a žáky na svých školách PASCH.

FAQ k iniciativě PASCH a registraci

Newsletter a sociální média

Registrovaní uživatelé mohou po přihlášení do „Můj PASCH“ odebírat měsíční všeobecný newsletter PASCH a/nebo newsletter pro žáky. Kdo sleduje PASCH-net na Facebooku, Twitteru a/nebo Instagramu, obdrží navíc pravidelně informace o nabídkách PASCH-net.

Můj PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 

Síť PASCH zahrnuje celosvětově více než 2.000 škol. Goethe-Institut podporuje přes 600 škol v národních vzdělávacích systémech ve více než 100 zemích. V rámci iniciativy „Školy –partneři budoucnosti“ (PASCH) tyto školy nově zavedly nebo rozšířily výuku němčiny. Na školách je němčina nabízena převážně jako druhý cizí jazyk.

K síti PASCH patří kromě toho také zhruba 140 německých zahraničních škol podporovaných Centrálou pro zahraniční školství (ZfA), 27 takzvaných „Deutsch-Profil-Schulen“ a zhruba 1.100 národních škol, které nabízejí Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom) stálé konference ministrů školství a kultury.

Portréty škol

Pasch v České republice

V České republice existují tři fit-školy pod záštitou Goethe-Institutu: Gymnázium Břeclav, Základní Škola Husova v Liberci a Obchodní akademie v Českém Těšíně. Celkem se na nich se německy učí skoro 800 žáků a žákyň ve věku od 6 do 20 let. Školy, které jsou členy světové sítě partnerských škol se speciální podporou v rámci iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“.