Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti v soutěži na profilu Goethe-Institut Prag

Soutěž pořádaná Goethe-Institutem Prag na platformě Facebook a Instagram od 27.03.2024, 16:00 do 01.04.2024, 23:59.

1. Soutěž
1.1. Soutěž pořádá Goethe-Institut e.V. pobočka Česká republika, Masarykovo nabřeží 32, 110 00 Praha 1, IČO: 43000894, DIČ: CZ683868819 (dále jen organizátor soutěže) na facebookovém a instagramovém profilu Goethe-Institut Prag. (FB: @GoetheInstitutPrag, Instagram: @gi_tschechien)
1.2. Soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem či Instagramem a není žádným způsobem Facebookem ani Instagramem sponzorována, podporována ani organizována. Veškeré otázky, komentáře či stížnosti ohledně soutěže je třeba zasílat přímo organizátorům soutěže, nikoli adresovat na Facebook či Instagram. Odpovídající ujednání platí pro nároky vyplývající z realizace soutěže.
1.3. Zúčastnit se lze pouze na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou nákladů na internetové připojení účastníků).
1.4. Soutěž probíhá od 27.03.2024, 16:00 do 01.04.2024, 23:59 h. Časové údaje se vztahují na místní čas v České republice (SEČ).
1.5. Soutěž má 1 soutěžní kolo.

2. Účast
2.1. Svou účastí účastník vyjadřuje automaticky souhlas s těmito Podmínkami účasti a s aplikací českého práva.
2.2. Zúčastnit se mohou všechny osoby od 13 let. Neplnoletí účastníci soutěže svou účastí potvrzují, že jsou jejich rodiče o účasti informováni.
2.3. Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch nejsou vázány na nabytí určitého zboží, ani na využití určitých služeb.

3. Realizace a provedení
3.1. Koná se jedna soutěž, a to výlučně na instagramovém a facebookovém profilu Goethe-Institut Prag: (FB: @GoetheInstitutPrag, Instagram: @gi_tschechien) 
3.2. Účast v soutěži je podmíněna sledování či likenutím profilu Goethe-Institutu na dané platformě a  komentářem pod příspěvkem o soutěži. Komentář musí obsahovat větu v německém jazyce, proč by dotyčný či dotyčná chtěli vidět výstavu a s kým, vybraná osoba na doprovod musí být označená v komentáři.   
3.3. Budou uznány pouze odpovědi na Facebooku a Instagramu, které odpoví přímo pod příspěvek o soutěži a splní výše uvedená kritéria.
3.4. Dne 01.04.2024 bude soutěž ukončena. Ze všech odpovědí, které splňují výše uvedené podmínky, budou 02.04.2024 vylosovány 2 komentáře na Facebooku a 2 komentáře na Instagramu, jejichž tvůrci či tvůrkyně obdrží výhru, tj. volný vstup pro dvě osoby na výstavu Preparing for Darkness Vol. 8 v Museu Kampa v Praze v hodnotě 360 CZK.
3.5. Výherci budou informováni po skončení soutěže. Výherci budou vyzváni, aby se ozvali Goethe-Institutu v soukromé zprávě přes Facebook nebo Instagram do 24 hodin od zveřejnění výherců. Účastníci, kteří nevyhráli, informováni nebudou.
3.6. Výhra bude předána po předchozí domluvě osobně nebo zaslána poštou.
3.7. Výhra nebude v žádném případě proplacena v hotovosti.
3.8. Nárok na výhru nelze postoupit.
3.9. Výhru věnuje do soutěže Museum Kampa.

4. Ochrana dat
4.1. Organizátoři soutěže dodrží zákonná ustanovení o ochraně dat.
4.2. Účastníci souhlasí s ukládáním, zpracováním a předáváním dat, která uvedli a která jsou nutná a účelná pro realizaci soutěže.
4.3. Data nebudou předávána třetím osobám za jiným účelem.

5. Vyloučení ze soutěže
5.1. Spolupracovníci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

6. Předčasné ukončení soutěže
6.1. Organizátoři soutěže jsou oprávněni soutěž kdykoli během doby trvání soutěže bez předchozího oznámení a bez udání důvodu předčasně ukončit. Platí to zejména v případech, kdy je ukončení nutné z organizačních či technických důvodů (např. zavirování počítačového systému, manipulace či chyba hardwaru a/nebo softwaru) či z právních příčin.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Právní cesta za účelem zjištění vítězů a výsledků je vyloučena.
7.2. Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výlučně právem České republiky.