Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti v soutěži na profilu Goethe-Institut Prag

Soutěž pořádaná Goethe-Institutem Prag na platformě Facebook® od 03.10.2021, 10:00 do 04.10.2021, 18:00.

1. Soutěž
1.1. Soutěž pořádá Goethe-Institut e.V. pobočka Česká republika, Masarykovo nabřeží 32, 110 00 Praha 1, IČO: 43000894, DIČ: CZ683868819 (dále jen organizátor soutěže) na facebookových profilu Goethe-Institut Prag
1.2. Soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem či Instagramem a není žádným způsobem Facebookem ani Instagramem sponzorována, podporována ani organizována. Veškeré otázky, komentáře či stížnosti ohledně soutěže je třeba zasílat přímo organizátorům soutěže, nikoli adresovat na Facebook či Instagram. Odpovídající ujednání platí pro nároky vyplývající z realizace soutěže.
1.3. Zúčastnit se lze pouze na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou nákladů na internetové připojení účastníků).
1.4. Soutěž probíhá dne 03.10.2021, 10:00 do 04.10.2021, 18:00. Časové údaje se vztahují na místní čas v České republice (SEČ).
1.5. Soutěž má 1 soutěžní kolo.

2. Účast
2.1. Svou účastí účastník vyjadřuje automaticky souhlas s těmito Podmínkami účasti a s aplikací českého práva.
2.2. Zúčastnit se mohou všechny osoby od 13 let. Neplnoletí účastníci soutěže svou účastí potvrzují, že jsou jejich rodiče o účasti informováni.
2.3. Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch nejsou vázány na nabytí určitého zboží, ani na využití určitých služeb.

3. Realizace a provedení
3.1. Koná se jedna soutěž, a to výlučně na facebookovém profilu Goethe-Institut Prag
3.2. Účast v soutěži je podmíněna napsáním jména a data filmové projekce z akce Retrospektiva děl Wernera Herzoga v kině Ponrepo, více zde.
3.3. Budou uznány pouze odpovědi v komentáři přímo pod konkrétním soutěžním příspěvkem na profilu Goethe-Institutu Prag.
3.4. První účastníci soutěže, kteří splní pravidla soutěže, budou odměněni vstupenkami na filmy z Retrospektivy děl Wernera Herzoga, a to v max. počtu 2 vstupenky / soutěžící v hodnotě 240,- Kč.
3.5. Výherci budou informováni po skončení soutěže. Jejich jméno bude uvedeno na výše zmíněných facebookových proflech. Výherci budou vyzváni v komentáři, aby se ozvali Goethe-Institutu v soukromé zprávě přes Facebook nebo Instagram do 24 hodin od zveřejnění výherců. Účastníci, kteří nevyhráli, informováni nebudou.
3.6. Výhra bude předána po předchozí domluvě osobně, elektronicky nebo zaslána poštou.
3.7. Výhra nebude v žádném případě proplacena v hotovosti.
3.8. Nárok na výhru nelze postoupit.
3.9. Výhru věnuje do soutěže Goethe-Institut e.V., pobočka Česká republika.

4. Ochrana dat
4.1. Organizátoři soutěže dodrží zákonná ustanovení o ochraně dat.
4.2. Účastníci souhlasí s ukládáním, zpracováním a předáváním dat, která uvedli a která jsou nutná a účelná pro realizaci soutěže.
4.3. Data nebudou předávána třetím osobám za jiným účelem.

5. Vyloučení ze soutěže
5.1. Spolupracovníci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

6. Předčasné ukončení soutěže
6.1. Organizátoři soutěže jsou oprávněni soutěž kdykoli během doby trvání soutěže bez předchozího oznámení a bez udání důvodu předčasně ukončit. Platí to zejména v případech, kdy je ukončení nutné z organizačních či technických důvodů (např. zavirování počítačového systému, manipulace či chyba hardwaru a/nebo softwaru) či z právních příčin.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Právní cesta za účelem zjištění vítězů a výsledků je vyloučena.
7.2. Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výlučně právem České republiky.