Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti v soutěži na facebookovém profilu DAS FILMFEST - festival německojazyčných filmů

Soutěž pořádaná pořadateli festivalu DAS FILMFEST na platformě Facebook® od 4. 2. 2021 do 8. 2. 2021

1. Soutěž
1.1. Soutěž pořádá Goethe-Institut e.V. pobočka Česká republika, Masarykovo nabřeží 32, 110 00 Praha 1, IČO: 43000894, DIČ: CZ683868819 (dále jen organizátor soutěže) na profilu DAS FILMFEST na Facebooku.
1.2. Soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem a není žádným způsobem Facebookem sponzorována, podporována ani organizována. Veškeré otázky, komentáře či stížnosti ohledně soutěže je třeba zasílat přímo organizátorům soutěže, nikoli adresovat na Facebook. Odpovídající ujednání platí pro nároky vyplývající z realizace soutěže.
1.3. Zúčastnit se lze pouze na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou nákladů na internetové připojení účastníků).
1.4. Soutěž trvá od 4. do 8. 2. 2021 (9:00 hod.). Časové údaje se vztahují na místní čas v České republice (SEČ).
1.5. Soutěž má 1 soutěžní kolo.

2. Účast
2.1. Svou účastí účastník vyjadřuje automaticky souhlas s těmito Podmínkami účasti a s aplikací českého práva.
2.2. Zúčastnit se mohou všechny osoby od 13 let. Neplnoletí účastníci soutěže svou účastí potvrzují, že jsou jejich rodiče o účasti informováni.
2.3. Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch nejsou vázány na nabytí určitého zboží, ani na využití určitých služeb.

3. Realizace a provedení
3.1. Účast v soutěži je podmíněna napsáním odpovědi na otázky "Který film na festivalu DAS FILMFEST ONLINE chcete vidět a s kým byste se na něj chtěli dívat?" do komentáře u soutěžního příspěvku.  Pokud někdo odpoví víckrát z jednoho profilu, nebude žádná z jeho odpovědí zohledněna. Do slosování nebudou zařazeny věty vulgární a s nezákonným obsahem.
3.2. Budou uznány pouze odpovědi v komentáři přímo pod konkrétním soutěžním příspěvkem, případně pod dalším sdílením soutěže s výzvou, kterou provede organizátor na profilu DAS FILMFEST nebo v eventu DAS FILMFEST ONLINE.
3.3. Po ukončení soutěže budou vylosováni 3 výherci. Každý obdrží dvě roušky s nápisem "Fülm", cena jedné roušky je cca 110,- CZK. První vylosovaný obdrží měsíční předplatné na platformě DAFilms.cz v hodnotě 135,- CZK.
3.4. Výherci budou informováni po skončení soutěže. Jejich jméno bude uvedeno na Facebooku. Výherci budou vyzváni v komentáři, aby se ozvali DAS FILMFESTu v soukromé zprávě přes Facebook do 72 hodin od zveřejnění výherců. Účastníci, kteří nevyhráli, informováni nebudou.
3.5. Voucher bude poslán elektronicky, roušky budou zaslány poštou, případně předány po předchozí domluvě osobně.
3.6. Výhra nebude v žádném případě proplacena v hotovosti.
3.7. Nárok na výhru nelze postoupit.

4. Ochrana dat
4.1. Organizátoři soutěže dodrží zákonná ustanovení o ochraně dat.
4.2. Účastníci souhlasí s ukládáním, zpracováním a předáváním dat, která uvedli a která jsou nutná a účelná pro realizaci soutěže.
4.3. Data nebudou předávána třetím osobám za jiným účelem.

5. Vyloučení ze soutěže
5.1. Spolupracovníci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

6. Předčasné ukončení soutěže
6.1. Organizátoři soutěže jsou oprávněni soutěž kdykoli během doby trvání soutěže bez předchozího oznámení a bez udání důvodu předčasně ukončit. Platí to zejména v případech, kdy je ukončení nutné z organizačních či technických důvodů (např. zavirování počítačového systému, manipulace či chyba hardwaru a/nebo softwaru) či z právních příčin.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Právní cesta za účelem zjištění vítězůa výsledků je vyloučena.
7.2. Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výlučně právem České republiky.