Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti v soutěži na facebookovém a instagramovém profilu Goethe-Institut Prag

Soutěž pořádaná Goethe-Institutem Prag na platformě Facebook® a Instagram® od 19. 5. do 25. 5. 2021

1. Soutěž
1.1. Soutěž pořádá Goethe-Institut e.V. pobočka Česká republika, Masarykovo nabřeží 32, 110 00 Praha 1, IČO: 43000894, DIČ: CZ683868819 (dále jen organizátor soutěže) na profilu Goethe-Institut Prag na Facebooku a na profilu GI_Tschechien na Instagramu.
1.2. Soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem a Instagramem a není žádným způsobem Facebookem, ani Instagramem sponzorována, podporována ani organizována. Veškeré otázky, komentáře či stížnosti ohledně soutěže je třeba zasílat přímo organizátorům soutěže, nikoli adresovat na Facebook či Instagram. Odpovídající ujednání platí pro nároky vyplývající z realizace soutěže.
1.3. Zúčastnit se lze pouze na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou nákladů na internetové připojení účastníků).
1.4. Soutěž trvá od 19. 5. do 25. 5. 2021 (12:00 hod.). Časové údaje se vztahují na místní čas v České republice (SEČ).
1.5. Soutěž má 1 soutěžní kolo.

2. Účast
2.1. Svou účastí účastník vyjadřuje automaticky souhlas s těmito Podmínkami účasti a s aplikací českého práva, ale také obecnými podmínkami účasti na Instagramu a pravidly ochrany dat na Instagramu.
2.2. Zúčastnit se mohou všechny osoby od 13 let. Neplnoletí účastníci soutěže svou účastí potvrzují, že jsou jejich rodiče o účasti informováni.
2.3. Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch nejsou vázány na nabytí určitého zboží, ani na využití určitých služeb.

3. Realizace a provedení
3.1. Konají se dvě shodné paralelní soutěže na Facebooku a na Instagramu.
3.2. Účast v soutěži je podmíněna napsáním své oblíbené knihy z oblasti science fiction do komentáře u soutěžního příspěvku na Facebooku a/nebo na Instagramu. Pokud někdo odpoví víckrát z jednoho profilu na jedné platformě, nebude žádná z jeho odpovědí zohledněna. Každý se ale smí zúčastnit obou paralelních soutěží na Facebooku i Instagramu.
3.3. Budou uznány pouze odpovědi v komentáři přímo pod konkrétním soutěžním příspěvkem na profilu Goethe-Institutu Prag a GI_Tschechien.
3.4. Po ukončení soutěže bude ze všech účastníků na Facebooku, kteří splní pravidla soutěže, vylosován jeden výherce. Po ukončení soutěže bude ze všech účastníků na Instagramu, kteří splní pravidla soutěže, vylosován jeden výherce. Každý výherce obdrží knihu Quality Land, sci-fi novinku oblíbeného německého písničkáře, kabaretisty a spisovatele Marc-Uwe Klinga v českém překladu Emy C. Stašové v hodnotě 319,- Kč.
3.5. Výherci budou informováni po skončení soutěže. Jejich jméno bude uvedeno na Facebooku i Instagramu. Výherci budou vyzváni v komentáři, aby se ozvali Goethe-Institutu v soukromé zprávě přes Facebook nebo Instagram do 72 hodin od zveřejnění výherců. Účastníci, kteří nevyhráli, informováni nebudou.
3.6. Výhra bude předána po předchozí domluvě osobně, nebo zaslána poštou.
3.7. Výhra nebude v žádném případě proplacena v hotovosti.
3.8. Nárok na výhru nelze postoupit.
3.9. Výhru věnovalo do soutěže nakladatelství Albatros Media.

4. Ochrana dat
4.1. Organizátoři soutěže dodrží zákonná ustanovení o ochraně dat.
4.2. Účastníci souhlasí s ukládáním, zpracováním a předáváním dat, která uvedli a která jsou nutná a účelná pro realizaci soutěže.
4.3. Data nebudou předávána třetím osobám za jiným účelem.

5. Vyloučení ze soutěže
5.1. Spolupracovníci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

6. Předčasné ukončení soutěže
6.1. Organizátoři soutěže jsou oprávněni soutěž kdykoli během doby trvání soutěže bez předchozího oznámení a bez udání důvodu předčasně ukončit. Platí to zejména v případech, kdy je ukončení nutné z organizačních či technických důvodů (např. zavirování počítačového systému, manipulace či chyba hardwaru a/nebo softwaru) či z právních příčin.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Právní cesta za účelem zjištění vítězů a výsledků je vyloučena.
7.2. Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výlučně právem České republiky.