Úkoly a cíle

Eine Frau schreibt mit einem Stift auf eine Glaswand.
Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Sprache. Kultur. Deutschland.

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.

Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa. Naše kulturní a vzdělávací programy podporují mezikulturní dialog a umožňují kulturní spolupráci. Posilují výstavbu společenských struktur a podporují celosvětovou mobilitu.

Prostřednictvím naší sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center jsme už přes šedesát let pro mnoho lidí prvním kontaktem s Německem. Dlouholetá partnerská spolupráce s předními institucemi a osobnostmi ve více než 90 státech vytváří trvalou důvěru v náš stát. Jsme přitom partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem, německým jazykem a německou kulturou. Pracujeme na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle.

  • Budova Goethe-Institutu v Praze Foto: Goethe-Institut/Pavlína Jáchimová

Goethe-Institut Česká republika

Český Goethe-Institut sídlí již od roku 1990 v Praze, odkud v rámci svého regionálního pověření koordinuje činnost Goethe-Institutů také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Ve všech těchto zemích disponuje Goethe-Institut hustou sítí partnerů a podpůrných organizací, které pracují pro podporu němčiny, německé kultury a informací o Německu.

Goethe-Institut Česká republika nabízí vysoce kvalitní a diverzifikovaný program jazykového vzdělávání, jehož součástí jsou také worshopy či semináře pro učitelky a učitele z oboru němčiny jakožto cizího jazyka. Jazykovou práci doplňuje obsažný program jazykových zkoušek.

Goethe-Institut je rovněž činný ve všech oblastech kulturního programu – ten pořádáme v našem domě na břehu Vltavy i u našich partnerů v mnohých městech a regionech České republiky. Zpravidla je možné zúčastnit se všech našich akcí i bez znalosti němčiny, neboť akce bývají překládány či tlumočeny.

Goethe-Institut má i svou vlastní knihovnu. Ta pracuje vedle klasických knih také s dalšími informačními médii a digitáními nabídkami či s multifunkčním tematickým prostorem v předsálí knihovny. Knihovna nabízí informace k současnému kulturnímu a společenskému životu v Německu.