Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Επιμόρφωση
στη Γερμανία

Fortbildung © Getty Images
Το Goethe-Institut διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση ειδικών γνώσεων στους τομείς:

• Γερμανικός πολιτισμός
• Μεθοδολογία και διδακτική μαθήματος: Προγράμματα εξ αποστάσεως και επιτόπιας επιμόρφωσης
• Σεμινάρια για εκπαιδευτές/-τριες και επιμορφωτές/-τριες
• Γλωσσική επιμόρφωση ειδικά για καθηγητές/-τριες Γερμανικών

Συμμετοχη

Πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής, τα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα για το 2023 καθώς και το έντυπο για αίτηση υποτροφίας θα βρείτε εδώ:

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αίτησης

Επιμορφωτικά προγράμματα 2024

Έντυπο Αίτησης

Στείλτε την αίτησή σας έως 30 Οκτωβρίου (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση bk-athen@goethe.de ή stipendien-thessaloniki@goethe.de
για υποψήφιους από τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και επισημάνσεις στο «Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αίτησης», πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση του εντύπου. Λάβετε υπόψιν σας κατά την επιλογή των προγραμμάτων την επισήμανση για τις προαπαιτούμενες γνώσεις Γερμανικών. Ελέγξτε εδώ τις γνώσεις σας: Online-κατατακτήριο τεστ

Δικαιωμα συμμετοχης

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Goethe-Institut μπορούν να συμμετάσχουν:
  1. Υπότροφοι του Goethe-Institut
    Το Goethe-Institut διαθέτει στην Ελλάδα κάθε χρόνο περίπου 30 υποτροφίες για επιμόρφωση στη Γερμανία.
  2. Άτομα που λαμβάνουν κάποιο επίδομα
    Καθηγητές/-τριες Γερμανικών, εκπαιδευτές/-τριες και επιμορφωτές/-ώτριες στα Γερμανικά, που χρηματοδοτούν το κόστος του σεμιναρίου με επίδομα από κάποια υπηρεσία ή οργανισμό στη χώρα τους (Erasmus+, Υπουργείο Παιδείας κ.λ.π.). Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το γραφείο Erasmus+ στην Αθήνα: Erasmus+ -Agentur (IKY)
  3. Άτομα με πλήρη συμμετοχή στα έξοδα
    Σπουδαστές/-άστριες που καταβάλουν οι ίδιοι/-ες το σύνολο των εξόδων του σεμιναρίου, της διαμονής και των εξόδων μετάβασης. Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνια

Goethe-Institut
Kundenmanagement
fortbildung-deutschland@goethe.de